header.home link

"Onbegrijpelijk dat OCMW Gent boeren uitsluit"

11 december 2018
“Het is dringend tijd dat de overheid inzet op een goed beheer van landbouwgrond en toegang tot grond voor onze landbouwers.” Dat stellen een 30-tal boerensyndicaten, landbouwers, middenveldorganisaties en academici in een steunverklaring aan de boer die een proces aanspande tegen de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij door het OCMW van Gent. Het proces ging van start in het justitiepaleis van Gent, waar dinsdagochtend ook een solidariteitsbijeenkomst gehouden werd. De uitspraak in de zaak wordt verwacht in de tweede helft van januari.
Lees meer over:

“Het is dringend tijd dat de overheid inzet op een goed beheer van landbouwgrond en toegang tot grond voor onze landbouwers.” Dat stellen een 30-tal boerensyndicaten, landbouwers, middenveldorganisaties en academici in een steunverklaring aan de boer die een proces aanspande tegen de verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij door het OCMW van Gent. Het proces ging van start in het justitiepaleis van Gent, waar dinsdagochtend ook een solidariteitsbijeenkomst gehouden werd. De uitspraak in de zaak wordt verwacht in de tweede helft van januari.

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts. Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Hun argument is dat door de landbouwgronden als één lot te verkopen, het OCMW de facto alle (minder vermogende) landbouwers uitsloot van de verkoop.

“In de huidige context waarin toegang tot grond voor landbouwers bijna onmogelijk is, was deze beslissing onbegrijpelijk”, stelt Hanne Flachet van FIAN Belgium, die het initiatief nam voor de steunverklaring. “Het gaat om vruchtbare gronden vlakbij Gent, waar je perfect voedsel voor de stad kan produceren. En dat terwijl Gent toch bekendstaat om zijn inspanningen voor lokale voedselproductie en de korte keten. We vragen dat de overheid een grotere rol speelt in het beschermen van landbouwgrond en garanderen van toegang tot grond voor landbouwers. Dit is essentieel om lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel te garanderen vandaag en in de toekomst.”

Landbouwgrond staat overal ter wereld onder druk, maar in België is het probleem volgens FIAN extreem urgent. Flachet: “In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 hectare open ruimte, waarvan een groot deel landbouwgrond. Bovendien neemt de concentratie van landbouwgrond toe omdat kleine landbouwbedrijven worden opgedoekt of geïntegreerd in grootschalige landbouwbedrijven. De prijs van landbouwgrond in Vlaanderen is verdrievoudigd in de afgelopen tien jaar. De druk op landbouwgrond en moeilijke toegang tot grond voor landbouwers heeft grote gevolgen voor onze lokale voedselproductie. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen?”

Pieter van Poucke, lokale bioboer en aanklager in de rechtszaak, beaamt dat de grondprijs de spuigaten uitloopt voor zover er al grond beschikbaar is: “Door de gronden in één bulk te verkopen, sloot OCMW Gent de landbouwers uit van de verkoop. Tegelijkertijd bedroeg de gemiddelde prijs per hectare slechts 39.000 euro terwijl de prijs van gronden in de regio kan oplopen tot 100.000 euro.” De aanklagers argumenteren daarom dat er sprake is van indirecte staatssteun. Pieter stelt verder: “Wij zijn geïnteresseerd in enkele hectare grond om zelf krachtvoeder voor onze koeien te telen. Enkele van de verkochte gronden hadden hier perfect voor kunnen dienen. Nu hebben we alleen grasland en moeten we krachtvoeder aankopen.”

Naast de steunverklaring organiseerden enkele boeren- en middenveldorganisaties een solidariteitssamenkomst met ontbijt voor het justitiepaleis om te laten zien dat de aanklagers er niet alleen voor staan. Zij krijgen de steun van de beweging Voedsel Anders, FIAN Belgium, het coöperatief grondfonds De Landgenoten, Landwijzer, BioForum, Wervel, Velt, Voedselteams, Climaxi, enz. Ook een dozijn wetenschappers, onder wie Barba Van Dyck (University of Sussex), ondertekenden de steunverklaring.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek