header.home link

OESO wil taksen op klimaatuitstoot landbouw

8 november 2022

Landbouwsubsidies moeten weg georiënteerd worden van marktverstoring en milieuschade, vindt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat heeft secretaris-Generaal Mathias Cormann gezegd op de jaarlijkse bijeenkomst in Parijs.

Lees meer over:
koeweideveeteeltneus-1280

Landbouwministers van de 48 OESO-lidstaten waren vorige week verzameld in Parijs om te praten over de globale voedselzekerheid en duurzame voedselproductie in de context van steeds stijgende voedselprijzen en te verwachten klimaatschokken. Traditioneel gebeurt dat aan de vooravond van de grote klimaatconferentie die dit jaar in Egypte doorgaat.

Corman zei dat er jaarlijks zo’n 800 miljard euro naar landbouwsubsidies gaat en dat slechts 13 procent daarvan besteed werd aan nieuwe innovaties. “Inkomenssteun is inefficiënt, want de grootste landbouwbedrijven hebben er het meeste baat bij, vaak zijn ze bovendien schadelijk voor het milieu.” OESO-landen moeten daarom hun landbouwsteun heroriënteren.

Ook wordt het de komende jaren om grondstoffenmarkten “open en transparant” te houden, zonder exportrestricties. Een OESO-rapport van deze zomer constateerde nog dat de EU in 2021 met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) duurzame landbouw stimuleert, maar zegt ook dat de vrijwillige “eco-regelingen” niet voldoende zullen zijn. Liever ziet de OESO de EU net zoals Nieuw-Zeeland evolueren naar “beprijzing” en dus taxatie van klimaat- en milieuvervuilende emissies.

In de nieuwe looptijd van het GLB zal de totale uitgave zo’n 270 miljard euro bedragen. Traditioneel komt het bij de onderhandelingen over handelsverdragen onder vuur als te protectionistisch. “Om ons landbouwbeleid in lijn te brengen met de klimaatdoelstellingen van de COP27 zullen nieuwe inspanningen nodig zijn”, besloot de secretaris-generaal van de OESO. “Want met een aandeel van een derde in de totale emissies zal ambitieuze en effectieve actie van de landbouw cruciaal zijn.”

Bron: Nieuwe Oogst / Euractiv

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek