header.home link

ODE: "Geen GSC-knip, maar laat bedrijven opnieuw investeren in groene energie"

19 april 2023

In plaats van groenestroomcertificaten af te nemen, zou het beter zijn om aan bedrijven te vragen om vanaf een bepaald rendement een deel van de opbrengst te herinvesteren in groene energie. Met dat compromisvoorstel komt de sectorfederatie voor duurzame energie ODE na alle commotie die is ontstaan over de knip in de groenestroomcertificaten. Uit een nieuwe studie van ODE blijkt dat alle installaties steun zullen verliezen, ongeacht of ze overgecompenseerd zijn of niet.

Lees meer over:
zonnepanelen

Een eerdere studie van ODE had aangetoond dat niet 200 bedrijven getroffen zouden worden door de knip in de groenestroomcertificaten (GSC) die Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) wil doorvoeren, maar wel meer dan 2.000. Bovendien gaat het niet alleen om grote bedrijven, zoals de minister beweerde, maar ook om kmo’s, landbouwers, zorginstellingen en scholen. Met een onderzoek van haar eigen kabinet weerlegt de minister dat. Volgens haar gaat het hooguit om 880 bedrijven.

"Alle bedrijven worden getroffen"

Een dag nadat minister Demir met dat nieuws naar buiten kwam, heeft ODE nu een nieuwe studie klaar. Die werd uitgevoerd door 3 E, een technologie- consultancybedrijf in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. In deze studie werd de verlengingsoptie onder de loep genomen. Die staat ingeschreven in het ontwerpdecreet over de GSC-knip van de minister. Die verlengingsoptie maakt het voor bedrijven met groenestroomcertificaten mogelijk om na de beëindiging van het GSC-systeem op 31 december 2023 binnen de zes maanden een verlengingsverzoek in te dienen. Daarbij wordt geëvalueerd of het bedrijf het verwachte rendement al heeft gerealiseerd. Is dat niet het geval, dan wordt vastgesteld hoeveel certificaten met een basisprijs van 93 euro het bedrijf nog kan ontvangen om het beoogde rendement te bereiken.

“Uit deze recente studie blijkt dat nu dat alle bedrijven steun zullen verliezen, of ze nu overgecompenseerd zijn of niet. De voorgestelde verlengingsoptie leidt dus niet tot een eerlijkere verdeling van de opbrengst, maar tot een algehele daling van de opbrengst en steun van de betrokken bedrijven, ook voor die met een laag of negatief rendement”, zegt Dirk Van Evercooren, algemeen directeur van ODE.

Naast de verschillende juridische bezwaren bij de GSC-knip, toont elke nieuwe studie een grotere negatieve invloed aan op de Vlaamse economie dan eerder werd aangenomen

Dirk Van Evercooren - Directeur ODE

Verliezen en faillissementen?

Volgens de sectorfederatie is de verlengingsoptie geen goede basis voor het bereiken van het doel. “Geen van de beleidsalternatieven leidt tot een billijk rendement voor iedereen. In alle scenario’s die we hebben voorzien, zien alle installaties met recht op verlenging hun steun dalen. Bij een verandering van eigenaar bereikt bovendien slechts een minderheid van de bedrijven het break-evenpunt door de verlengingsoptie. De meeste van deze bedrijven zullen dus verlies lijden en gaan bijgevolg waarschijnlijk failliet”, klinkt het.

Van Evercooren wijst erop dat zonneparken in het verleden wel eens werden doorverkocht van zodra ze hun deugdelijkheid hadden bewezen. “De opbrengst van die verkoop werd vaak opnieuw geïnvesteerd in duurzame energie. Die nieuwe eigenaars dreigen nu de dupe te worden van een ondoordachte maatregel en zo verdwijnt het nodige investeringsgeld voor de energietransitie die onze stroom goedkoper, lokaler en duurzamer kan maken”, meent hij.

"Verander van koers"

Volgens ODE toont deze studie aan dat het noodzakelijk is om de voorgestelde GSC-knip te heroverwegen, inclusief de verlengingsoptie. “Naast de verschillende juridische bezwaren bij de GSC-knip, toont elke nieuwe studie die de economische gevolgen ervan onderzoekt een grotere negatieve invloed aan op de Vlaamse economie dan eerder werd aangenomen. De maatregel is niet doelgericht”, aldus de ODE-directeur.

De sectorfederatie roept de Vlaamse meerderheidspartijen daarom op om van koers te veranderen. “Bedrijven die groenestroomcertificaten ontvangen, kunnen bijvoorbeeld gevraagd worden om vanaf een bepaald rendement een deel van de opbrengst te herinvesteren in groene energie. Op die manier dragen ze bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en kan de factuur omlaag, zonder de investeringszekerheid in gevaar te brengen”, besluit Van Evercooren.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek