header.home link

Nieuw ondersteuningskader klaar voor producentenorganisaties groenten en fruit

21 november 2022

Vanaf 1 januari 2023 starten de nieuwe, zevenjarige operationele programma’s in de sector groenten en fruit, via de Gemeenschappelijke Marktordening. De Vlaamse regering heeft een nieuw ondersteuningskader groenten en fruit goedgekeurd, meldt Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). Er komt meer vrijheid en flexibiliteit voor producentenorganisaties om de gezamenlijke afzet van groenten en fruit te organiseren.

Lees meer over:

Er komen extra mogelijkheden voor telergerichte acties en verhoogde aandacht en steun voor milieu- en klimaatmaatregelen en voor onderzoek en ontwikkeling. Via de Gemeenschappelijke Marktordening draagt Europa de helft van de subsidiabele uitgaven van een goedgekeurd operationeel programma, terwijl de andere helft wordt gedragen door de producentenorganisaties zelf. Het totale steunbedrag voor alle erkende producentenorganisaties in Vlaanderen kan oplopen tot zo’n 60 miljoen euro per jaar. In Vlaanderen zijn de drie veilingen REO, BelOrta en Coöperatie Hoogstraten de bekendste producentenverenigingen.

“Via deze steun wordt de positie van de teler in de agrovoedingsketen versterkt door in te zetten op de concentratie van het aanbod, de bevordering van de afzet, innovatie en digitalisering door onderzoek en ontwikkeling, de duurzame productie van hoogkwalitatief, veilig en voedzaam voedsel met aandacht voor vermindering van voedselverspilling, vermindering van afval en valorisatie van reststromen, modernisering, crisispreventie en risicobeheer en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en vereisten voor gezondheid en veiligheid op het werk”, klinkt het in een persbericht. Al deze elementen komen terug in de voedselstrategie die Brouns later deze maand lanceert.

Minstens 15 procent van de uitgaven van het operationeel programma zal moeten besteed worden aan acties om het milieu te verbeteren en acties die bijdragen tot matiging van en aanpassing aan klimaatverandering. Een producentenorganisaties die tot 20 procent gaan, ontvangen nog een extra steun tot 80 procent van de uitgaven.

Ook gaat er extra aandacht naar onderzoek en ontwikkeling van duurzame productiemethoden, innovatieve praktijken en productietechnieken die het economisch concurrentievermogen vergroten en de marktontwikkelingen versterken. Minstens 2 procent van de uitgaven van het operationeel programma moet besteed worden aan onderzoek en ontwikkeling.

Bovendien komt er ook meer aandacht voor acties gericht naar de telers. Het te besteden bedrag aan investeringen per teler per operationeel programma wordt verhoogd naar 280.000 euro. Investeringen in het kader van energiebesparing, energie-efficiëntie en -productie en gebruik van hernieuwbare energie worden mogelijk op telersniveau. De maximale Europese steun voor transnationale producentenorganisaties wordt verhoogd van 4,6 procent naar 5,5 procent van de waarde van de afgezette productie.

Vanaf 1 januari volgend jaar starten de nieuwe operationele programma’s groenten en fruit. Deze lopen zeven jaar en moeten op voorhand goedgekeurd worden. Hiervoor kunnen erkende producentenorganisaties in de sector groenten en fruit tot en met 23 december 2022 hun nieuwe operationeel programma indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Dit gebeurt digitaal via de toepassing op het e-loket landbouw en visserij.

“Eind deze maand wil ik met de lancering van de voedselstrategie gezonde en kwaliteitsvolle voeding opnieuw hoog op de agenda plaatsen in Vlaanderen", aldus minister Brouns. "Het gaat dan niet alleen over zelfvoorzienigheid, maar ook over het voldoende informeren van burgers en consumenten om duurzame en gezonde keuzes te maken. Dit nieuwe kader voor de groente- en fruitsector maakt daar wat mij betreft een belangrijk deel van uit.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek