header.home link

“Nee, vleeskoeien zijn niet de redders van het klimaat”

20 april 2021

De plannen van de nieuwe coalitie ABS-Natuurpunt vallen niet bij iedereen in de smaak. “Enkel een shift naar een diervrije landbouw kan het klimaat redden”, reageren Stijn Bruers en Tobias Leenaert. Volgens de twee is het niet zo duidelijk dat het afschaffen van de zoogkoeienpremie een negatieve impact zal hebben op het klimaat. In een opiniestuk in de krant De Standaard zetten ze hun tegenargumenten op een rij.

Lees meer over:

Verrassend nieuws gisteren, landbouworganisatie het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om een alternatief uit te werken voor de op zijn eind lopende zoogkoeienpremie. De zoogkoeienpremie vervangen door een graslandpremie zou volgens Freek Verdonckt (Natuurpunt) en Hendrik Vandamme (ABS) een negatieve impact hebben op het klimaat.

Zoogkoeienhouders staan namelijk in voor het behoud en onderhoud van waardevol grasland, waar een hoop CO2 zit opgeslagen. Het invoeren van een graslandpremie zou kunnen leiden tot een verschuiving van vleesvee naar melkvee. Omdat melkkoeien minder goed overweg kunnen met oude graslanden, zijn de melkveebedrijven geneigd om die graslanden om te ploegen en in te zaaien met gras. Door het bewerken van de bodem komt de opgeslagen koolstof vrij, en dat is slecht voor het klimaat.

Stijn Bruers noemt zichzelf een rationeel ethicus. Hij is doctor in de wetenschappen (theoretische natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de moraalfilosofie (dierenethiek, UGent) en master in de beleidseconomie (KULeuven). Hij promoot het effectief altruïsme, geeft regelmatig lezingen en schrijft artikels en boeken over milieufilosofie en ethiek.

Tobias Leenaert is veganistisch activist en mede-oprichter van EVAvzw. Hij is de auteur van ‘How to Create a Vegan World: a Pragmatic Approach’ en geeft wereldwijd presentaties over de plant based beweging en over de belangbehartiging van vegan, zowel aan bedrijven als aan activisten.

Volgens Stijn Bruers en Tobias Leenaert is het verschuivingseffect waar Natuurpunt en ABS op wijzen een belangrijke factor die moet meegenomen worden, maar spelen er nog andere zaken. “Dat de impact op het klimaat negatief zou zijn, is echter minder duidelijk”, klinkt het. “Rundvlees kent immers een vijf keer hogere broeikasgasuitstoot dan melk, per kilogram eiwit. Als de consumenten evenveel eiwitten eten, maar daarbij het rundvlees vervangen door zuivel, dan daalt de impact op het klimaat. Zeggen dat de melkkoeien klimaatredders zijn, is ook weer een brug te ver, want de broeikasgasuitstoot die gepaard gaat met de productie van dierlijke zuivel is ongeveer drie keer zo hoog als die van veganistische alternatieven.”

Grasland kunnen omzetten naar bosrijk natuurgebied, dat is de grote winst van het afschaffen van de zoogkoeienpremie

Stijn Bruers en Tobias Leenaert

De opinieschrijvers pleiten voor een omzetting van grasland naar biodivers en bosrijk natuurgebied. “Land voorbehouden voor vee is kostelijk voor het klimaat”, klinkt het. “Zo lopen we de mogelijkheid of de opportuniteit mis om die landbouwgrond te herbebossen en zo CO2 uit de atmosfeer te halen. Recente berekeningen, gepubliceerd in het vakblad Nature, maken dat concreet: als we wereldwijd zouden overschakelen op een diervrije landbouw en op veganistische voeding, komt bijna een miljard hectare land vrij voor herbebossing. Daarmee kan bijna de helft van alle CO 2 opgenomen worden die we ooit door het verbranden van fossiele brandstoffen hebben uitgestoten.”

Volgens Bruers en Leenaert kan ook in Vlaanderen veel grasland omgezet worden. “Dat is de grote winst van het afschaffen van de zoogkoeienpremie”, besluiten ze. “Wat de overheid moet doen, behalve het afschaffen van de zoogkoeienpremie, is extra flankerende maatregelen nemen om negatieve verschuivingseffecten te voorkomen. Dat kan concreet door het verder inzetten op een eiwittransitie, weg van dierlijke eiwitten.”

Bron: De Standaard / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek