header.home link

Nederland gestart met warme sanering varkenshouderij

29 november 2019
Nederland is deze week van start gegaan met een warme sanering van de varkenshouderij. Varkenshouders uit de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht kunnen zich tot de Nederlandse overheid wenden om subsidies te krijgen wanneer zijn hun bedrijfsactiviteit stopzetten. Daarmee wil de overheid de geurhinder in ‘veedichte’ gebieden verminderen. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor de stoppende varkenshouders.

Nederland is deze week van start gegaan met een warme sanering van de varkenshouderij. Varkenshouders uit de provincies Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland en Utrecht kunnen zich tot de Nederlandse overheid wenden om subsidies te krijgen wanneer zijn hun bedrijfsactiviteit stopzetten. Daarmee wil de overheid de geurhinder in ‘veedichte’ gebieden verminderen. In totaal is er 180 miljoen euro beschikbaar voor de stoppende varkenshouders.

In bepaalde gebieden in Nederland heeft de intensieve veehouderij zich sterk ontwikkeld. Dat wordt al langer aangekaart en heeft gezorgd voor een strenger vergunningenbeleid. In Noord-Brabant bijvoorbeeld mag een boer pas een nieuwe stal bouwen als hij eerst stalruimte van zichzelf of van andere boeren sloopt. En netto moet er tien procent meer gesloopt dan gebouwd worden.

Nu wil de regering nog een stap verder gaan door geld vrij te maken voor een warme sanering van de varkenshouderij. Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 kunnen boeren die willen stoppen met hun varkenshouderij daarvoor een subsidie aanvragen. Voorwaarde is wel dat hun bedrijf ligt in één van de vijf provincies die volgens de zogenaamde Nederlandse Meststoffenwet gelegen zijn in de concentratiegebieden Zuid en Oost. In deze regio wordt 84 procent van de varkens in Nederland gehouden.

“Intensieve varkenshouderij levert in bepaalde delen van Nederland risico’s op voor de gezondheid en de leefomgeving. Om op korte termijn de geuroverlast voor de omwonenden te verminderen, stellen we een subsidie beschikbaar voor varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf”, klinkt het op de website van de Nederlandse Rijksoverheid. De regeling richt zich daarom vooral op bedrijven die veel geuroverlast veroorzaken. Dat wordt bepaald op basis van een geurscore die aanduidt hoe groot de impact op de omwonenden is.

De vergoeding voor de stoppende bedrijven varieert van 52 euro tot 151 euro per varkensrecht. Ook ontvangen de boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Voorwaarde is wel dat de varkenshouder zijn omgevingsvergunning laat intrekken en de stallen, voeder- en mestsilo’s en mestkelders op het bedrijf laat slopen. Bovendien moet de varkenshouder garanderen dat hij definitief stopt met intensieve veehouderij-activiteiten op de betreffende locatie of dat hij geen nieuw varkensbedrijf begint op een andere locatie.

Na 15 januari 2020, wanneer de inschrijvingsperiode voor de subsidieregeling afloopt, zal de Nederlandse overheid een selectie maken van varkenshouders die in aanmerking komen voor de warme sanering. Binnen de drie maanden wordt die beslissing gecommuniceerd aan de varkenshouders. Vanaf het voorjaar van 2020 moet de afbouw van de varkensstapel al starten. De varkenshouders krijgen acht maanden de tijd om de varkens af te voeren en de mest op te ruimen. Na 14 maanden moeten de stallen gesloopt zijn en mag er op de locatie van het bedrijf geen intensieve veehouderij meer plaatsvinden.  

Bron: Eigen verslaggeving/Pigbusiness

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek