header.home link

Milcobel wil melkstromen meer gaan differentiëren

20 januari 2019
Na drie stabiele maanden waarbij de melkprijs op het hoogste niveau van 2018 lag, zullen de Milcobel-melkveehouders voor hun geleverde melk voor december een lichtjes gedaalde melkprijs van 34,51 euro per 100 liter ontvangen. Dit is de reëel uitbetaalde prijs, de standaardprijs bedraagt 32 euro per 100 liter. Volgens de zuivelcoöperatie reflecteert deze beperkte prijsdaling de dalingen van de markt tijdens de voorbije maanden.
Lees meer over:

Na drie stabiele maanden waarbij de melkprijs op het hoogste niveau van 2018 lag, zullen de Milcobel-melkveehouders voor hun geleverde melk voor december een lichtjes gedaalde melkprijs van 34,51 euro per 100 liter ontvangen. Dit is de reëel uitbetaalde prijs, de standaardprijs bedraagt 32 euro per 100 liter. Volgens de zuivelcoöperatie reflecteert deze beperkte prijsdaling de dalingen van de markt tijdens de voorbije maanden.

“In het algemeen blijven de melkprijzen in de EU steeds enkele maanden achter op het reële marktverloop. Dat is een gevolg van het verschil tussen gerealiseerde opbrengsten uit lopende en voorbije afzetcontracten, de uitbetaalde melkprijzen en de opbrengsten uit nieuw afgesloten afzetovereenkomsten”, zegt Eddy Leloup, directeur Coöperatiezaken. Hij geeft wel aan dat er momenteel al een positieve kentering in de markt valt op te merken.

Naast deze melkprijsbeslissing heeft de raad van bestuur van Milcobel zich ook gebogen over een aantal strategische thema’s die eerder al een positief advies hebben gekregen van de Coöperatieraad en de ledenkringbesturen. Zo wil Milcobel “gecontroleerd open” blijven voor nieuwe leden-leveraars, maar zal het wel voorrang blijven geven aan de groei en de ontwikkeling van de eigen leden. Daarnaast werd ook geëxpliciteerd dat de coöperatie nog meer melk wil gaan valoriseren via kaas. “We zullen de activiteiten in dat kader ook consolideren en waar nodig versterken”, luidt het. Milcobel merkt nog op dat zijn merk ‘Brugge Kazen’ intussen de nummer 1-positie heeft ingenomen op de Belgische markt van de harde kazen.

Wat vooral in het oog springt, is de beslissing dat de coöperatie zijn melkstromen meer wil gaan differentiëren. “Aan de specifieke criteria die hiervoor gebruikt zullen worden, wordt nog verder gewerkt, maar we willen dit eerst verder intern opnemen met onze leden”, reageert Milcobel. Het denkt daarbij aan weidemelk, VLOG (ggo-vrije melk, nvdr), de duurzaamheidsmonitor van de zuivelindustrie en specifieke elementen uit de Milcobel-profielschets. “Het is de bedoeling om de verscheidenheid die aanwezig is bij onze leden en in de sector te valoriseren via differentiatie van producten en van melkstromen.”

Nog geen jaar geleden was de Milcobel-voorzitter Dirk Ryckaert niet echt enthousiast over die verscheidenheid aan melkstromen. “Een veelheid aan concepten betekent dat er elders in de zuivelketen verschillende melkstromen ontstaan waardoor melkveehouders aan de slag moeten gaan met een lastenboek en verwerkers moeten zorgen dat de melkstromen gescheiden blijven”, klonk het toen in een interview. Omwille van de razendsnelle evoluties in de omgeving en de markt wordt die houding nu bijgesteld.

“Wat ons betreft is deze differentiatie van melkstromen niet iets waar we zelf of onze leden om vragen, maar die wel noodzakelijk wordt om ons te blijven onderscheiden bij de afzet van zuivelproducten naar retail en consumenten. En dat hebben onze leden ook duidelijk begrepen. Waarom zouden we dan niet valoriseren wat we kunnen en in huis hebben?”, stelt Leloup.

Beeld: Milcobel

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek