header.home link

Milcobel introduceert CO2-neutrale Brugge Kaas

27 oktober 2021

Milcobel wil vanaf februari 2022 CO2-neutrale Brugge Kaas op de markt brengen. De zuivelcoöperatie heeft hiermee volgens eigen zeggen de primeur in België.  Deze neutraliteit wordt bereikt door het reduceren van de CO2-uitstoot bij de productie. Resterende CO2-uitstoot wordt vervolgens gecompenseerd door ondersteuning van een gecertificeerd windmolenproject in India.

Lees meer over:
Micobel_BRUGGE+OUD+KUBUS

“Het duurzaamheidsvraagstuk staat hoog op de agenda van onze klanten, en ook consumenten staan meer dan ooit stil bij wat ze eten en waar dat vandaan komt”, verklaart Thijs Keersebilck, Managing Director Consumer Products & Service bij Milcobel, de geplande introductie van Brugge Kaas met een CO2-neutraal label. “Bovendien zijn heel wat consumenten op zoek naar manieren om een steentje bij te dragen in het klimaatdebat. Door een CO2-neutrale kaas aan te bieden kunnen bewuste consumenten binnen het kaasgamma een duurzamere keuze maken.”

Ook heeft Milcobel zich geëngageerd om een bijdrage te leveren aan een klimaattransitie. “Europa legt de lat met zijn ‘Fit for 55- en het ‘Farm to Fork’-programma binnen de Green Deal een pak hoger en dus willen wij ons steentje bijdragen.”

Samenwerking met Nederlandse CO2Logic

Om het label van CO2-neutrale kaas op een geloofwaardige manier te kunnen claimen, werkt Milcobel samen met het Nederlandse CO2Logic. Dat ontwikkelde in samenwerking met een aantal  partners het CO2 Neutral® label, gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060 norm. Aan het gebruik van het label zijn een aantal eisen verbonden. Om te beginnen worden alle broeikasemissies (CO2, methaan, lachgas) in de keten van koe tot kaas berekend.

Recente vermindering van de CO2-uitstoot in de verschillende productieschakels draagt bij aan het behalen van het label. “Meer dan de helft van onze melkveehouders zet vandaag reeds in op hernieuwbare energie, en twee derde voeren energieverlagende maatregelen uit. Daarnaast nemen we deel aan allerhande pilootprojecten met onderzoeksinstituut ILVO rond het verlagen van methaanuitstoot bij koeien en opslag van CO2 in grasland,” aldus Keersebilck. “We zetten in op bewustwording en stimuleren duurzame projecten via een duurzaamheidspremie.”

Milcobel CO2 vrij label

Koolstofvoetafdruk met 30 procent verlaagd

Uit de duurzaamheidsmonitor die recentelijk gepubliceerd werd bleek dat de koolstofvoetafdruk van rauwe melk in België de voorbije 20 jaar met 30 procent is gedaald tot ongeveer 0,93 kg CO2-equivalenten per kilo rauwe melk. Ter vergelijking: de mondiale uitstoot bedraagt 2,2 kg CO2-equivalenten volgens informatie van brancheorganisatie MilkBE. Het CO2-onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instelling gebaseerd op de bedrijfsboekhouding van ongeveer 200 melkveehouders.

Ook Milcobel heeft duurzame stappen gezet. OP de productiesites is de energie-efficiëntie per kilogram kaas de voorbije 5 jaar flink verbeterd. "Het doel is om de emissies van het productieproces verder te verlagen met 35 procent tegen 2035. “Energiezuinige processen en verdere efficiëntieverbetering zullen hiertoe bijdragen. Warmtekrachtkoppelingen zorgen voor duurzamere energie”, klinkt het.

Compensatie van de CO2-uitstoot in India

De zuivelverwerker beseft zich echter dat volledig CO2-neutraal produceren door de hele keten ‘nagenoeg onmogelijk is’. "35 procent minder is nog geen 100 procent", linkt het op de website van Brugge Kaas. "Daarom willen we de overblijvende CO2-uitstoot compenseren. Dat doen we door heen gecertificeerd klimaat- en windproject in India te ondersteunen, in samenwerking met CO2logic. Zo worden hernieuwbare energieprojecten gesteund met groenestroomcertificaten."

Milcobel-CEO Nils van Dam zegt het volgende over de keuze voor het windmolenproject in India: “We hadden graag een lokaal project gesteund, maar in Europa en België staat carbon farming nog in de kinderschoenen. Het regelgevend kader ontbreekt, net als afspraken rond meten, opvolgen en vergoeden. Daar staan ze in het buitenland al verder mee. Dat zijn dus plannen voor de toekomst.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek