header.home link

Melkveehouders betalen lagere bijdrage aan MilkBE

13 januari 2022

Melkveehouders betalen dit jaar een lagere bijdrage aan MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector die onder andere het solidariteitsfonds botulisme beheert. De zijn de bestuurders van de brancheorganisatie overeengekomen. Het dalend aantal gevallen van zware botulisme de afgelopen jaren maakt deze daling mogelijk. Digitalisering van de duurzaamheidsmonitor zorgt anderzijds voor hogere uitgaven van MilkBE dit jaar. Deze kosten worden gedragen door de kopers van melk. Zij zien hun tarieven stijgen.

Lees meer over:

MilkBE, waarin Boerenbond, ABS, BCZ-CBL en FWA een zetel hebben, beheert het solidariteitsfonds botulisme dat tussenkomt bij melkveehouders die getroffen worden door een uitbraak van botulisme op hun bedrijf. Enerzijds wordt er een vergoeding uitgekeerd voor vernietigde melk in geval van een vermoeden van botulisme. Anderzijds is er een tussenkomst bij zware sterfte onder de melkkoeien. Voor de vergoeding van vernietigde melk is er een post voorzien in het algemene MilkBE budget, waaraan zowel de zuivelbedrijven als de melkveehouders bijdragen. Het geld dat wordt uitgekeerd bij zware sterfte, wordt gefinancierd met bijdragen van enkel de melkveehouders.

Doordat er de voorbije twee jaar minder (zware) botulismegevallen met hoge sterfte waren (1 geval in 2019 en 0 in 2020), is er een reserve opgebouwd. Deze reserve maakt het nu mogelijk om een vermindering van de bijdrage voor de melkveehouders door te voeren. Van 0,0805 euro per 1.000 liter melk, moet er nu nog 0,0605 euro per 1.000 liter melk betaald worden.

Botulisme_milkbe

De organisatie vergoedde vorig jaar bij drie melkveebedrijven de melk die vernietigd was na verdenking van botulisme. Deze bedragen liggen echter veel minder hoog dan wanneer er gestorven dieren gecompenseerd moeten worden.

Uitgelicht
Begin oktober speelde zich op de boerderij van Rudy Anthonissen in Wuustwezel een drama af. Op enkele dagen tijd verloor hij bijna zijn volledige veestapel. Van de circa 200 k...
1 december 2018 Lees meer

Digitalisering duurzaamheidsmonitor op het programma

De bijdrage die kopers moeten bijdragen aan MilkBE stijgt dan weer dit jaar. Van 0,0630 per 1.000 liter gaat dat bedrag naar 0,0705 euro. Deze toename wordt onder andere ingezet om de digitalisering van de duurzaamheidsmonitor mogelijk te maken. Hierin worden duurzaamheidsinitiatieven in alle schakels van de zuivelketen gemonitord. Om het invullen van de monitor vlotter en gemakkelijker te maken, zal een digitale tool ontwikkeld worden.

Deze tool zal de nodige gegevens, die al beschikbaar zijn bij diverse dataleveranciers, samenbrengen via de dataplatformen DjustConnect en WALLeSMART. Zo worden de gegevens inzichtelijk gemaakt voor de melkveehouder, de koper en de sector in zijn totaliteit. “Aangezien de data, mits toestemming van de melkveehouder, ook voor de koper ter beschikking komen, dragen de kopers extra bij aan de hiermee gepaard gaande kosten via een verhoging van hun bijdrage aan MilkBE”, verklaart de brancheorganisatie de verhoging van de bijdrage voor kopers van melk.

Naast het beheer van de solidariteitsfonds botulisme en de duurzaamheidsmonitor is de sectorbrede monitoring van contaminanten in rauwe melk de derde grote budgettaire post van MilkBE. De organisatie werd in 2019 opgericht.

Uitgelicht
MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector, wil zijn zichtbaarheid vergroten en zet zijn tweejarige verjaardag luister bij met een nieuwe website.  De lancering er...
19 maart 2021 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek