header.home link

Meer mycotoxines ontdekt in graanoogst 2016

27 september 2016
Gezien de mindere weersomstandigheden tijdens de groei en de oogst van de granen was de graansector extra alert voor mycotoxines, giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Die alertheid was ook nodig, want uiteindelijk werd in 319 van de 498 stalen minstens één mycotoxine teruggevonden. Dit komt overeen met 64 procent van de stalen. Bij de oogst van 2015 bleek 34 procent van de stalen besmet en in 2014 48 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring die BEMEFA, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten, uitvoert onmiddellijk na de oogst.
Lees meer over:

Gezien de mindere weersomstandigheden tijdens de groei en de oogst van de granen was de graansector extra alert voor mycotoxines, giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd. Die alertheid was ook nodig, want uiteindelijk werd in 319 van de 498 stalen minstens één mycotoxine teruggevonden. Dit komt overeen met 64 procent van de stalen. Bij de oogst van 2015 bleek 34 procent van de stalen besmet en in 2014 48 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitoring die BEMEFA, de beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten, uitvoert onmiddellijk na de oogst.

Mycotoxines zijn giftige stoffen die door schimmels worden geproduceerd en bij haast alle graansoorten voorkomen. Als het mycotoxinegehalte in voedsel te hoog is, kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier en bijvoorbeeld leverkanker veroorzaken. Bij dieren kunnen ze bijvoorbeeld zorgen voor braakneigingen. Ondanks de bestaande preventieve maatregelen zijn deze toxines meestal al vóór de oogst aanwezig. Ze worden op het veld gevormd tijdens de groei van het gewas, na de oogst, of tijdens de opslag. Op het veld zijn het vooral factoren zoals vochtige weersomstandigheden, rassenkeuze en de bodembewerking die de ontwikkeling van de schimmels en mycotoxines stimuleren.

De veevoederindustrie in ons land controleert haar grondstoffen systematisch op de aanwezigheid van mycotoxinen. Dit is opgenomen in het sectoraal bemonsteringsplan van BEMEFA. “Een toevoeging op dat bemonsteringsplan is het Early Warning Systeem. Bedoeling is om zo snel mogelijk na de oogst gegevens te verzamelen en analyseresultaten ter beschikking te stellen aan de graanhandel en graanverbruikers”, legt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BEMEFA uit. Deze bemonstering gebeurt in samenwerking met KVBM (Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders) en Synagra (de beroepsvereniging van graanhandelaars).

Voor 2016 werden maar liefst 498 stalen verzameld en geanalyseerd voor tarwe, gerst, rogge, haver, triticale en spelt. Het aantal geanalyseerde stalen is dit jaar aanzienlijk toegenomen, vergeleken met de 284 monsters in 2015”, stelt Dejaegher. “De mindere omstandigheden tijdens de groei en de oogst van de granen heeft de operatoren ertoe aangezet alert te zijn en waakzaam op te treden.” Dat was ook nodig, want de resultaten van de graanoogst van 2016 zijn minder gunstig dan de voorgaande jaren. In 64 procent van de gevallen werden mycotoxines aangetroffen in de stalen, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2015.

Ondanks deze vroegtijdige detectie vraagt BEMEFA aan alle operatoren om op hun beurt waakzaam te zijn en indien nodig een bijkomende monitoring uit te voeren. Dankzij deze monitoring kan niet alleen de bestemming van de granen gerichter bepaald worden (food, feed, of biofuel), maar kunnen ook de eindconcentraties van mycotoxines beter worden ingeschat, bijvoorbeeld in het mengvoeder. “Door aanpassing van de graangehaltes in de nutritionele formule, kunnen we de risico’s in de eindvoeders tot het strikte minimum beperken in functie van het doeldier”, stelt Yvan Dejaegher.

Meer informatie: Early Warning Strogranen Mycotoxines 2016

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek