header.home link

Meer appels, maar fors minder peren verwacht in België en Europa

5 augustus 2021

In België en Europa kunnen we ons verwachten aan een hogere appeloogst. De perenoogst daarentegen zal wel een heel pak lager uitvallen, wat dan weer kansen schept voor de Vlaamse perentelers. Dat blijkt uit de eerste oogstramingen voor het seizoen 2021-2022, die het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) bekendmaakte.

Om de oogstverwachtingen van het fruit te bepalen, wordt er jaarlijks een enquête gehouden bij 210 fruitteeltbedrijven, verdeeld over alle Belgische provincies. De resultaten vormen de basis voor de Europese oogstramingen die donderdag voorgesteld werden op het internationale congres Prognosfruit.

Uit die enquêtes blijkt dat er in vergelijking met vorig jaar 14 procent meer appelen geoogst zullen worden in België. Het gaat om 191 miljoen kilogram appelen. Die hogere opbrengsten zijn vooral toe te schrijven aan de gevolgen van de lage oogst tijdens vorig seizoen, toen een deel verloren ging door droogte en zonnebrand. De oogst van dit jaar ligt nog 11 procent lager dan het vijfjarig gemiddelde. Het areaal appelen daalde verder met 127 hectare naar 5.348 hectare. “Hier zien we wel een wijziging in het assortiment door een sterke tendens naar nieuwe variëteiten”, duidt Luc Vanoirbeek van VBT.

0

meer Belgische appeloogst in vergelijking met vorig jaar

0

minder Belgische perenoogst in vergelijking met vorig jaar

0

5348 ha appelareaal in België

0

10450 ha perenareaal in België

Kwart minder peren

De perenoogst in ons land wordt geraamd op ongeveer 295 miljoen kilogram, of 25 procent minder dan vorig jaar en 15 procent minder dan het vijfjarig gemiddelde. “Het is de eerste keer sinds lange tijd dat het perenareaal daalt (-208 ha tot 10.450 ha)”, aldus Vanoirbeek. “Dit in combinatie met een lagere productie door het sombere weer in het voorjaar en de juni-rui zorgt voor een verwachte daling van de Belgische perenoogst met een kwart.”

België wordt de derde grootste perenproducent van Europa en staat aan de top van de perenhandel in de EU

Luc Vanoirbeek - Algemeen secretaris VBT

Gelijkaardig beeld in Europa 

Op Europees vlak verwacht men een hogere appeloogst van 11,74 miljoen ton (+10% ten opzichte van vorig jaar) en een beperkte perenoogst 1,6 miljoen ton (-27% ten opzichte van het vijfjarig gemiddelde). “Dat heeft te maken met de uitzonderlijke klimatologische omstandigheden in onder meer Italië dat geplaagd werd door noodweer en een hogere ziektedruk”, duidt Vanoirbeek. VBT stelt ook vast dat het areaal peren in de Europese Unie op lange termijn stelselmatig verder daalt van 123.000 hectare in 2020 tot 108.000 hectare in 2021.

0

meer Europese appeloogst in vergelijking met vorig jaar

0

minder Europese perenoogst in vergelijking met het vijfjarig gemiddelde

Italië is normaal gezien de grootste producent van de EU, goed voor een derde van alle peren. Nu verwacht men een daling van de oogst met maar liefst 65 procent. Ook Frankrijk ontsnapt er niet aan en kijkt aan tegen een oogstdaling van 57 procent. “Hierdoor wordt België de derde grootste perenproducent van Europa en staat ons land aan de top van de perenhandel in de EU.” Bovendien zal de Conferencepeer ongeveer de helft van het Europese rassenassortiment uitmaken (voordien 1/3, red.) als gevolg van de mislukte oogst van onder meer de Italiaanse concurrent Abate. 

Kansen voor Vlaamse telers

“Deze ramingen zijn zonder meer positief nieuws voor onze Vlaamse perentelers. Omdat het aanbod zo sterk daalt, is de kans op hogere prijzen voor onze Belgische peren reëel. Komt daarbij dat de kwaliteit van het fruit dit jaar uitstekend is en bovendien zal er geen overlap zijn met stocks van het vorige seizoen”, geeft Vanoirbeek nog mee. Tegelijk wil hij nog voorzichtig blijven. “Er kan nog veel gebeuren vooraleer het fruit effectief in de frigo zit en verkocht is.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek