header.home link

Malus niet-gecertificeerd graan is omkeerbaar in 2018

28 december 2017
De aankondiging dat de graanhandel vanaf 2018 een malus van 5 euro per ton zal hanteren voor niet-gecertificeerde granen deed veel landbouwers zonder Vegaplan-certificaat aankloppen bij een certificeringsinstelling. Zij hebben zo veel mogelijk audits proberen af te ronden voor het jaareinde. Na een positieve audit kunnen de landbouwers in kwestie genieten van een volwaardige graanprijs én een verlaagde bijdrage aan het Voedselagentschap. Net omdat er schot in de zaak zit, was graanhandelaarsfederatie Synagra tot een toegeving bereid in het overleg met de landbouworganisaties. De malus wordt niet verdubbeld vanaf 1 juli 2018, en een landbouwer die zich in de loop van 2018 laat certificeren kan de aftrek van 5 euro per ton nog recupereren.
Lees meer over:

De aankondiging dat de graanhandel vanaf 2018 een malus van 5 euro per ton zal hanteren voor niet-gecertificeerde granen deed veel landbouwers zonder Vegaplan-certificaat aankloppen bij een certificeringsinstelling. Zij hebben zo veel mogelijk audits proberen af te ronden voor het jaareinde. Na een positieve audit kunnen de landbouwers in kwestie genieten van een volwaardige graanprijs én een verlaagde bijdrage aan het Voedselagentschap. Net omdat er schot in de zaak zit, was graanhandelaarsfederatie Synagra tot een toegeving bereid in het overleg met de landbouworganisaties. De malus wordt niet verdubbeld vanaf 1 juli 2018, en een landbouwer die zich in de loop van 2018 laat certificeren kan de aftrek van 5 euro per ton nog recupereren.

Akkerbouwers die aardappelen en suikerbieten telen voor de verwerkende industrie zijn vertrouwd met de Vegaplan Standaard. Ook graantelers dienen zich in principe al langer dan vandaag te laten certificeren, maar een deel niet-gecertificeerde granen vond tot dusver nog zijn weg naar de graanhandel. De producenten zijn rundveehouders die hun overschot aan granen bij een veevoederfirma leveren, of landbouwers – al dan niet op pensioenleeftijd – met een kleiner graanareaal die de certificering de moeite niet waard vonden. Daar kwam dit jaar abrupt verandering in na de aankondiging van de Belgische graanhandel dat niet-gecertificeerde granen 5 euro per ton minder zullen opbrengen.

Sectorfederatie Synagra wil zo het volume granen dat afkomstig is van Vegaplan-gecertificeerde landbouwbedrijven opkrikken. Graancollecteurs moeten zich namelijk op hun beurt laten certificeren. Kwaliteitsstandaard FCA eist van hen dat 80 procent van het gecollecteerde volume granen komt van producenten met een certificaat. Haalt een handelaar dit percentage niet, dan wordt dit als een zware non-conformiteit beschouwd met een schorsing van het FCA-certificaat als gevolg. Meteen is duidelijk waarom Synagra er zo op gebrand zit dat telers van granen en korrelmaïs zich conformeren aan de Vegaplan Standaard.

Landbouwers schrokken van de aankondiging dat vanaf 1 januari 2018 een prijsverschil toegepast zal worden van 5 euro per ton, en vanaf juli 2018 de malus oploopt tot 10 euro per ton. Mogelijk wordt de levering van niet-gecertificeerde granen zelfs geweigerd vanaf de nieuwe oogst. Alle landbouwbladen brachten dit onder de aandacht, en wie het niet gelezen zou hebben hoorde het wel van zijn graanhandelaar. Het resultaat laat zich raden. Certificeringsinstellingen werden overstelpt met aanvragen. Daarom heeft Synagra besloten om te verzaken aan de verdubbeling van de malus vanaf de zomer.

Bovendien krijgt een landbouwer die nog niet in orde is tot eind volgend jaar de tijd om zich te laten certificeren. Verkoopt hij zijn oogst uit 2017 voor hij gecertificeerd is, dan gaat er 5 euro per ton af. De landbouwer in kwestie kan dat geld recupereren door het bewijs van certificatie te leveren vooraleer 2018 verstreken is. Synagra heeft dit in overleg met de landbouworganisaties besloten, en samen zoeken ze nog naar een oplossing voor landbouwers die hun boterham verdienen met melk- of vleesvee en sporadisch (hun overschot aan) granen leveren. Er wordt gedacht aan een aangepaste en meer eenvoudige certificatie voor hen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek