header.home link

Luchtkwaliteit verbetert, maar inspanningen blijven nodig

20 juli 2021

De luchtkwaliteit is de laatste jaren systematisch verbeterd. Meer nog, Vlaanderen haalt bijna de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2). Toch zullen bepaalde maatregelen, onder andere voor de landbouw, versterkt worden “omdat de realisatie van enkele doelstellingen nog onzeker is”. Dat blijkt uit een eerste tussentijdse evaluatie van het Vlaams Luchtbeleidplan 2030 die de VLM uitvoerde in opdracht van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Lees meer over:

Eind 2019 keurde de Vlaamse regering het Luchtbeleidsplan 2030 goed. Dit plan bevat doelstellingen op de korte, middellange (2030) en lange (2050) termijn en een pakket aan maatregelen om de luchtverontreiniging in Vlaanderen aan te pakken en zo de impact ervan op onze gezondheid en het leefmilieu verder te verminderen.

Uit het voortgangsrapport van de VMM blijkt dat de luchtkwaliteit in Vlaanderen de laatste jaren systematisch verbetert. Behalve de jaargrenswaarde voor stikstofdioxide (NO2), worden alle Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit al sinds 2014 niet meer overschreden. Het bereiken van de NO2-jaargrenswaarde ligt in het vizier. Dat is in hoofdzaak te danken aan de versnelde ontdieseling van het wagenpark.    

Realisatie van enkele doelstellingen voor het jaar 2030 onzeker

Toch is het nog twijfelachtig of alle doelstellingen tegen 2030 gehaald zullen worden, wat onder meer het geval is voor vermesting en het wegverkeer. Daarom is een verscherping van de maatregelen volgens Demir aan de orde. “Het is aan de verschillende bevoegde ministers om versneld werk te maken van de uitvoering van de maatregelen voorzien in het Luchtbeleidsplan. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor zuivere lucht”, zegt de minister.

Verschillende ministers zullen versneld werk moeten maken van de maatregelen uit het Luchtbeleidsplan

Zuhal Demir - Vlaams minister van Omgeving

Hiervoor kijkt ze in de richting van minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) en het bijkomend maatregelenpakket dat ontwikkeld wordt in het kader van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS). Dat heeft tot doel om de uitstoot van stikstof door onder meer de landbouw verder terug te dringen. “Dat zal nodig zijn om het realiseren van de doelstelling voor vermesting veilig te stellen”, luidt het.

Verder zullen ook de maatregelen voor het wegverkeer, de bevoegdheid Open Vld-minister Lydia Peeters, aangescherpt moeten worden om het aantal gereden kilometers terug te dringen, het wagenpark te vergroenen met meer zero-emissievoertuigen en om emissiefraude bij personen- en vrachtwagens kordaat aan te pakken. Ook blijkt dat het terugdringen van de luchtverontreiniging door vervuilende verwarmingsvormen zoals houtverwarming een zorgenkindje is. Demir laat alvast weten dat in dit najaar concrete voorstellen op tafel komen voor duidelijkere regels voor de installatie, het onderhoud en de periodieke keuring van houtverwarming en de uitfasering van de meest vervuilende houtkachels.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek