header.home link

Licht stijgende grondstoffenprijzen verwacht voor 2020

2020 zal zich kenmerken door licht stijgende of op zijn minst stabiele prijzen op de grondstoffenmarkten. Dat zei Marc Ballekens, directeur strategie & Marketing bij Limagrain, tijdens de jaarlijkse agromeeting van het bedrijf in Oudenaarde. Het meest hoopgevend is volgens hem de situatie op de suikermarkt en in de melkmarkt. “Exuberante prijsstijgingen zijn niet aan de orde, maar zeker op de suikermarkt is de trend duidelijk gekeerd”, aldus Ballekens.
13 januari 2020  – Laatste update 4 april 2020 15:51

2020 zal zich kenmerken door licht stijgende of op zijn minst stabiele prijzen op de grondstoffenmarkten. Dat zei Marc Ballekens, directeur strategie & Marketing bij Limagrain, tijdens de jaarlijkse agromeeting van het bedrijf in Oudenaarde. Het meest hoopgevend is volgens hem de situatie op de suikermarkt en in de melkmarkt. “Exuberante prijsstijgingen zijn niet aan de orde, maar zeker op de suikermarkt is de trend duidelijk gekeerd”, aldus Ballekens.

Elk jaar organiseert Limagrain rond de jaarwisseling tal van agromeetings in heel het land. Met uitstek de grootste is de vergadering in Oudenaarde. Naast zo’n 800 landbouwers zijn ook tal van prominenten uit de land- en tuinbouwsector aanwezig. Dit jaar was ook Vlaams minister Hilde Crevits naar Oudenaarde afgezakt. Zij beloofde de aanwezige landbouwers dat ze zich zal opwerpen als de eerste verdediger van de landbouwsector en dat ze zich zal inspannen om de passie van de sector verder te verspreiden over Vlaanderen.

In zijn jaarlijkse ‘state of the union’ werpt Limagrain-directeur Marc Ballekens een blik op de evolutie van de markten. Waar de tarweprijzen meteen na de oogst in 2019 nog bijzonder laag waren, variërend tussen 140 en 150 euro per ton, schommelen ze vandaag rond 160 euro per ton. Daarmee evenaren ze nog lang niet de prijs een jaar geleden toen ze 180 euro per ton overschreden. Toch verwacht Limagrain dat de prijzen de komende maanden vrij stabiel blijven. “In de belangrijkste graanproducerende landen in Europa is het tarweareaal gedaald. In Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is heel wat tarwe niet gezaaid omwille van de natte omstandigheden. In totaal gaat het om een daling van het areaal van respectievelijk 5 procent en 30 procent.” Ballekens wijst er wel op dat deze daling in Europa geen impact heeft op wereldniveau, enkel op Europees niveau.

De korrelmaïsprijzen schommelen al twee tot drie jaar tussen de 150 en 170 euro per ton. “Ik verwacht niet dat dit snel gaat veranderen. Maar toch moeten we het akkoord dat de VS met China heeft afgesloten in het oog houden”, klinkt het. Daarbij heeft Amerika beslist om 360 miljoen dollar aan douanetarieven terug te schroeven in ruil voor de export van 50 miljard aan graan en soja naar China. Dat zou ook bij ons de voederkostprijs kunnen doen stijgen. “De soja die Europa vandaag aan lage prijzen in de VS koopt, zal terug naar China gaan waardoor de sojaprijs wellicht gaat stijgen”, beweert Ballekens.

Op de suikermarkt valt positiever nieuws te rapen. “Voor het eerst in vier jaar tijd is de wereldwijde consumptie van suiker licht hoger dan de productie. Vooral in het noorden van de VS heeft men de suikerbieten niet tijdig kunnen rooien waardoor ze nu kapot gevroren zijn. Dat betekent dat we voor het eerst sinds het einde van het quotumtijdperk kunnen uitkijken naar betere suikerprijzen. Dat einde viel immers samen met een periode van zeer hoge productie van suiker in de wereld waardoor de prijzen in Europa onder het vroegere interventieniveau daalden. Maar die trend lijkt nu gekeerd.”

Ook in de melkmarkt trekken de prijzen sinds een maand aan. Enerzijds blijft de wereldwijde consumptie met één à twee procent per jaar stijgen en anderzijds stijgt de wereldwijde productie slechts matig. Al zijn er wel sterke regionale verschillen. In Europa gaat het om een productiestijging van 0,5 procent, in Vlaanderen om 3 procent en bij Milcobel, de grootste zuivelcoöperatie van ons land, gaat het om een stijging van 5 procent.

Naast de veranderingen in vraag en aanbod zijn er nog een aantal parameters die de Limagrain-directeur doen verwachten dat het licht aan het einde van de tunnel in zicht is. “Door de handelsoorlog tussen de VS en China exporteert Europa veel zuivel naar China. En raar maar waar, maar de varkenspest in dat land heeft eveneens een invloed. Wanneer er te weinig varkensvlees voorhanden is, gaan de Chinezen overschakelen op rundvlees en worden dus ook meer koeien geslacht”, legt Ballekens uit. Tegelijk is het ook zo dat de boterprijzen zijn gestabiliseerd na een lange periode van prijsdruk en dat de prijzen voor magere melkpoeder stijgende zijn door de combinatie van toenemende export en minimale stocks.

Aangezien de melkprijs in belangrijke mate wordt bepaald door de voederprijs, werpt Ballekens ook hier een blik op. “Op dit ogenblik zijn de voederkosten vrij stabiel op een laag niveau, maar naar verwachting zullen ze wel licht stijgen. Dat geldt zowel voor zetmeelrijke producten zoals granen en maïs, maar ook voor eiwithoudende gewassen als sojaschroot.” Omdat eiwit een grote impact heeft op de rantsoenprijs, wordt verwacht dat de veevoederkost zal stijgen voor de melkveehouders. Wat wel in hun voordeel speelt, is dat er momenteel wordt overgeschakeld van de dure maïskuilen met lage kwaliteit van de oogst 2018 naar de maïskuilen van de oogst van 2019.

Over de rundvleessector is Marc Ballekens minder positief. “De sector blijft het moeilijk hebben door enerzijds het wijzigend eetpatroon van veel consumenten en anderzijds de opkomst van alternatieven, zoals de Impossible Burger van Burger King. Met één constante moeten we hoe dan ook rekening houden: onze kinderen zullen minder vlees eten dan wij vandaag doen en onze kleinkinderen zullen nog minder vlees eten dan onze kinderen.” Volgens Limagrain is de rantsoenprijs op dit moment zeer sterk bepalend voor de rendabiliteit van vleesveebedrijven.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek