header.home link

Landbouw behoudt economische waarde

12 januari 2009
Voor 2007 wordt de eindproductiewaarde in de land- en tuinbouwsector geraamd op 4,93 miljard euro, een stijging met 5,4 procent ten opzichte van 2006 en de op één na hoogste waarde in de afgelopen 10 jaar. Dat blijkt uit het tweede Landbouwrapport.
Lees meer over:

 Voor 2007 wordt de eindproductiewaarde in de land- en tuinbouwsector geraamd op 4,93 miljard euro, een stijging met 5,4 procent ten opzichte van 2006 en de op één na hoogste waarde in de afgelopen 10 jaar. Dat blijkt uit het tweede Landbouwrapport.

Voorlopige schattingen tonen aan dat de eindproductiewaarde in 2008 ongeveer gelijk blijft, met 4,98 miljard euro. De veeteelt heeft met 58,1 procent het grootste aandeel hierin, gevolgd door de tuinbouw met 31,6 procent. De laatste tien jaar wordt gekenmerkt door een schaalvergroting: het aantal bedrijven daalde met 3,2 procent per jaar, terwijl de gemiddelde bedrijfsoppervlakte groeide met 37 procent sinds 1997 tot gemiddeld 19,5 hectare.

Het familiaal bedrijfsinkomen bedroeg in 2006 zowat 29.937 euro per familiale arbeidskracht binnen de landbouw en 26.514 euro binnen de tuinbouw. De varkenshouderij blijkt niet alleen de grootste, maar ook de meest rendabele bedrijfstak te zijn, de vleesveesector en snijbloembedrijven scoren dan weer zwak.

Binnen de totale Belgische handel is de in- en uitvoer van landbouwproducten goed voor respectievelijk 8,9 en 9,6 procent, of 26,7 miljard en 30 miljard euro. Binnen de Europese Unie komt België daarmee op de vierde plaats voor landbouwuitvoer en op de zesde plaats voor invoer. Het landbouwrapport meldt verder dat de sector milieuvriendelijker is geworden: uit het Milieurapport 2007 blijkt dat ondanks een stijgende productie het gebruik van pesticiden, nutriënten, water en energie daalde, hoewel de erosiegevoeligheid wel toeneemt.

Binnen de visserijsector tenslotte is het aantal vaartuigen gedaald tot 102 (eind 2007), maar ze voerden wel meer visserijproducten aan: 21.793 ton in 2007, een stijging met 7,6 procent ten opzichte van 2006. Het rapport wijst er wel op dat ingrijpende structurele veranderingen nodig zijn om de Belgische zeevisserij op lange termijn leefbaar te houden.

Meer informatie: Landbouwrapport 2008

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek