header.home link

Kom op tegen Kanker en Bond Beter Leefmilieu willen glyfosaat volledig verbieden

22 september 2022

Kom op tegen Kanker en de Bond Beter Leefmilieu vragen om glyfosaat volledig te verbieden. In België geldt al een verbod voor particulieren, maar niet voor professionele gebruikers. "Een blijvende blootstelling van burgers, boeren en milieu aan deze giftige stof is onaanvaardbaar", zeggen beide organisaties. Belplant, de federatie van de industrie van plantenbescherming, maant aan om geen emotionele beslissingen te nemen en te wachten op de Europese besluitvorming.

Lees meer over:

Glyfosaat is sinds 2018 verboden voor privégebruik in ons land, maar wordt wel nog gebruikt in de land- en tuinbouw. Er is al jaren discussie over de schadelijkheid van de onkruidverdelger. De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft die als "waarschijnlijk kankerverwekkend" en ook de Belgische Hoge Gezondheidsraad sprak zich in 2020 al uit over de nood aan een "gecontroleerde, geplande en progressieve afbouw".

Voorzorgsprincipe

"Wanneer er geen zekerheid is dat bepaalde stoffen veilig zijn voor de gezondheid en het milieu, moet het voorzorgsprincipe overheersen", zeggen Kom op tegen Kanker en Bond Beter Leefmilieu. Ze vragen dan ook om het advies van de Hoge Gezondheidsraad te volgen.

Bond Beter Leefmilieu en Kom op tegen Kanker wijzen erop dat het Vlaamse biomonitoringsprogramma aantoont dat glyfosaat bij 42 procent van de jongeren gedetecteerd wordt. Bij wie tot twee kilometer in de buurt van een landbouwzone woont, wordt bovendien meer glyfosaat in het lichaam teruggevonden. En de onkruidverdelger is schadelijk voor de biodiversiteit. "De toxicologische effecten bij bijen en bestuivers zijn het bekendst, maar ook tal van andere dieren lijden eronder."

De Europese Commissie had normaal eind dit jaar moeten beslissen of de onkruidbestrijder in gebruik mag blijven. Die beslissing is echter uitgesteld. Kom op tegen Kanker en Bond Beter Leefmilieu vragen dat België niet wacht op Europese besluitvorming, maar "zelf zijn verantwoordelijkheid neemt" en de verkoop en het gebruik van glyfosaat door professionele gebruikers verbiedt. "Een blijvende blootstelling van burgers, boeren en milieu aan deze giftige stof is onaanvaardbaar", besluiten ze.

“Wetenschap afwachten”

Belplant, de federatie van de industrie van de plantenbescherming, benadrukt dat het voorzorgsprincipe al in rekening wordt gebracht bij de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen. “Kankerverwekkende of hormoonverstorende producten krijgen geen toelating”, stelt woordvoerder Sigrid Maebe.

Ze vindt het wat makkelijk om te stellen dat de WHO glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend beoordeeld heeft. “De volledige informatie rond glyfosaat is te vinden op de website van de federale overheid, en bedraagt meer dan 23 stukken. Het is dus veel minder makkelijk om die genuanceerde en uitgebreide informatie te communiceren.”

Ze wijst er ook op dat er telkens een stevig uitgebouwde Europese toelatingsprocedure moet gevolgd worden, die gebaseerd is op wetenschap. “Tijdens die procedures is er tijd om meningen te geven. We moeten wachten op de nieuwe analyse van de experten, die gemiddeld om de 10 jaar (hier bij Glyfosaat uitzonderlijk na 5 jaar) gebeurt. We mogen ons dus niet laten verleiden om emotionele beslissingen te nemen.”

Volgens de federatie moet België dus wachten op de Europese besluitvorming. “Laat de wetenschappers hun werk doen, laat de Europese toelatingsprocedure lopen.”

Uitgelicht
Op basis van wetenschappelijke bewijzen die momenteel beschikbaar zijn, kan glyfosaat niet als kankerverwekkend worden beschouwd. Dat  is de conclusie van het Europees Ch...
9 juni 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek