header.home link

"Klimaatverandering zal nog versnellen" (UA)

26 december 2018
Tot dusver hebben ecosystemen zoals bossen in toenemende mate als buffer gewerkt voor klimaatverandering gewerkt, maar omdat de klimaatopwarming zelf die natuurlijke buffer meer en meer aantast, zal de klimaatverandering nog versnellen, met alle negatieve gevolgen van dien. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie onder leiding van de Universiteit Antwerpen.

Tot dusver hebben ecosystemen zoals bossen in toenemende mate als buffer gewerkt voor klimaatverandering gewerkt, maar omdat de klimaatopwarming zelf die natuurlijke buffer meer en meer aantast, zal de klimaatverandering nog versnellen, met alle negatieve gevolgen van dien. Dat blijkt uit een nieuwe internationale studie onder leiding van de Universiteit Antwerpen. 

Ecosystemen zoals bossen zijn van zeer groot belang in de strijd tegen klimaatopwarming. Wereldwijd wordt 15 tot 30 procent van de door de mens uitgestoten koolstofdioxide (CO2) weer opgeslagen door ecosystemen. De studie toont aan dat de hoeveelheid CO2 die door ecosystemen opgenomen wordt, de voorbije 20 jaar sterk is gestegen. Hoeveel CO2 ecosystemen kunnen opnemen, wordt echter sterk beïnvloed door externe factoren, en de invloed van de hogere temperaturen door de klimaatopwarming is alvast niet positief.

"De stijging van de hoeveelheid opgenomen CO2 is vooral te wijten aan de toenemende CO2-concentratie in de atmosfeer, waardoor plantengroei gestimuleerd wordt”, legt biologe Sara Vicca (UA) uit. “Ergens goed nieuws dus, maar de klimaatopwarming en hogere temperaturen blijken echter nu al dit positieve CO2-effect te reduceren, en er komt steeds meer bewijs dat dit negatieve effect van de opwarming, en ook van de weersextremen die ermee gepaard gaan, de buffercapaciteit van onze ecosystemen beperkt.”

Onze natuurlijke buffers tegen klimaatverandering worden dus zelf meer en meer aangetast door diezelfde klimaatverandering, waardoor de klimaatverandering nog zal versnellen. Voorts blijkt uit de nieuwe studie dat tropische bossen tot dusver de belangrijkste bijdrage hebben geleverd aan de toenemende CO2-opslag in ecosystemen. “Die wouden vormen op het land momenteel de grootste buffer tegen klimaatverandering”, aldus onderzoeker Marcos Fernandez Martinez (UA). “Tropische bossen zijn dan ook onontbeerlijk voor het ‘verzachten’ van de klimaatverandering en haar gevolgen. Het is hoogstnoodzakelijk dat die bossen op grote schaal beschermd worden, iets waar tot op vandaag nog veel te weinig werk van gemaakt wordt.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek