header.home link

Jo Brouns wordt nieuwe Vlaamse landbouwminister

16 mei 2022

De partijtop van cd&v heeft beslist om Jo Brouns aan te stellen als Vlaams minister van Landbouw, Economie, Werk, Innovatie en Sociale Economie. Hilde Crevits neemt de bevoegdheden van Wouter Beke over die vorige week ontslag nam. Zij krijgt de portefeuille Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding.

Lees meer over:
jo brouns

Nadat Wouter Beke zijn ontslag aankondigde, begonnen al snel de speculaties over zijn opvolger. Eén van de pistes die al snel naar voor kwam, was dat minister Crevits zou doorschuiven naar Welzijn en dat iemand anders zou aangeduid worden als haar opvolger, bij voorkeur iemand uit de provincie Limburg.

Tijdens de start van de Week van de Korte Keten afgelopen weekend liet Crevits nochtans verstaan dat ze graag minister van Landbouw wou blijven. “Ik was enorm vereerd dat ik eindelijk de portefeuille Landbouw mócht krijgen, na tien jaar ministerschap in de Vlaamse regering. En ik doe het, ondanks alle moeilijkheden, enorm graag. Het zou mij enorm veel hartzeer doen om het te moeten afgeven, al moeten we met de partij nu kijken hoe we de sterkste ploeg op het veld zetten.”

En de partij oordeelde dat Crevits beter zou renderen op Welzijn. Ze blijft wel viceminister-president in de Vlaamse regering, maar haar bevoegdheden Landbouw, Economie, Werk, Innovatie en Sociale Economie schuiven door naar haar Limburgse partijgenoot Jo Brouns. De partijraad heeft dat voorstel met 87 procent van de stemmen goedgekeurd, zo lichtte ontslagnemend voorzitter Joachim Coens de beslissing toe. Volgens hem werd ervoor gekozen om de meest ervaren minister in te zetten op het voor cd&v belangrijke departement Welzijn.

Stikstofdossier

"Voor de bevoegdheden die nu onder de voogdij van Crevits vallen is gekozen voor nieuw talent uit Limburg, een jong parlementslid Jo Brouns", ging Coens verder. "Brouns heeft affiniteit met het departement Landbouw en met de sector en zal voor ons deze belangen verder behartigen, samen met Hilde die als viceminister-president ook verder voor deze bevoegdheden zal zorgen. Het stikstofdossier komt uiteraard bij Brouns terecht, maar de viceminister-president zal altijd mee aan tafel zitten zodat we dit dubbel kunnen opvolgen."

Het stikstofdossier komt bij Brouns terecht, maar de viceminister-president zal altijd mee aan tafel zitten zodat we dit dubbel kunnen opvolgen

Joachim Coens - Voorzitter cd&v

Gepolst naar zijn visie op het stikstofdossier, verwees Brouns maandagavond naar het lopende openbaar onderzoek. "We gaan daar kritisch naar kijken. Ik ben een heel loyaal politicus, maar we gaan er grondig naar kijken in functie van de resultaten van het openbaar onderzoek en als er dingen moeten gebeuren, zal dat gebeuren", aldus Brouns. Daarnaast zegt hij heel wat affiniteit te hebben met landbouw, “vanuit de gemeente en de regio waar ik vandaan kom”. “Het is een heel belangrijk thema waar ik me volledig voor wil geven.”

De ochtend na zijn aanstelling erkent Brouns dat landbouw voor een gigantische uitdaging staat. "Als we naar Vlaanderen kijken, zijn we een zakdoek groot in de wereld. We willen natuur, landbouw en toerisme met elkaar verzoenen en dan is er ook nog eens een zwaar stikstofdossier dat we in goede banen moeten leiden”, aldus de kersverse minister.

In De Afspraak op Canvas liet federaal parlementslid Hendrik Bogaert (cd&v) maandagavond vallen dat de oorlog in Oekraïne wat hem betreft een nieuwe context heeft geschapen en dat dit voor hem voldoende reden is om het stikstofakkoord te herbekijken. "De onderhandelingen moeten in het licht van die oorlog opnieuw gevoerd worden. Er komt een structureel tekort aan betaalbaar voedsel aan. We moeten de land- en tuinbouw alle kansen geven om op maximale capaciteit te kunnen werken. Ik hoop dat de Vlaamse regering dit meeneemt", zei Bogaert.

Dinsdag geeft cd&v meer tekst en uitleg op een persconferentie.

Wie is Jo Brouns?

De nu 47-jarige Jo Brouns studeerde criminologie. Hij werd in 2013 burgemeester van Kinrooi – hij volgde zijn vader Hubert Brouns op – en is dat vandaag nog. Hij werkte ook 12 jaar lang deeltijds als kabinetsmedewerker van onder meer minister Jo Vandeurzen toen die bevoegd was voor Welzijn in de Vlaamse regering. Daarnaast zetelde hij van 2006 tot 2019 in de provincieraad. In 2019 werd hij als opvolger van Jo Vandeurzen verkozen in het Vlaams parlement. Daar volgde hij vooral de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de Commissie Onderwijs op. Hij is ook plaatsvervangend lid in de Commissie Landbouw.

Bron: Eigen berichtgeving / VRT / Belga

Beeld: Twitter

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek