header.home link

Jarige SALV toont kracht van innovatie en samenwerking

18 juni 2018
Tien jaar al brengt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) advies uit over het land- en tuinbouwbeleid in Vlaanderen. In de adviesraad zijn 19 ledenorganisaties uit het brede middenveld vertegenwoordigd die in een constructieve dialoog hun gezamenlijke stem laten horen over het beleid. Met aquacultuurbedrijf Aqua4C en tomatenbedrijf Tomato Masters in Deinze als locatie voor het jaarlijkse netwerkevent illustreerde de SALV de kracht van innovatie en samenwerking voor de Vlaamse land- en tuinbouw.
Lees meer over:

Tien jaar al brengt de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) advies uit over het land- en tuinbouwbeleid in Vlaanderen. In de adviesraad zijn 19 ledenorganisaties uit het brede middenveld vertegenwoordigd die in een constructieve dialoog hun gezamenlijke stem laten horen over het beleid. Met aquacultuurbedrijf Aqua4C en tomatenbedrijf Tomato Masters in Deinze als locatie voor het jaarlijkse netwerkevent illustreerde de SALV de kracht van innovatie en samenwerking voor de Vlaamse land- en tuinbouw.

Sinds 2008 heeft de SALV al bijna 200 adviezen afgeleverd. De meeste adviezen kwamen op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement. “Regelmatig wordt ook op eigen initiatief advies verstrekt, zoals het advies over de uitdagingen voor een duurzame toekomst van de landbouw in Vlaanderen of recent nog het advies over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB)”, legt SALV-secretaris Koen Carels uit. De SALV-adviezen bestrijken alle facetten van het beleid waardoor de Vlaamse landbouw, tuinbouw en visserij gevat wordt.

Volgens de SALV maakt die brede inhoudelijke focus goede samenwerking noodzakelijk, zowel binnen de eigen adviesraad als met andere adviesraden zoals Minaraad of SARO, en met overheidsinstellingen zoals het departement Landbouw en Visserij of ILVO. “De SALV is dan ook in essentie een verhaal van mensen samenbrengen die willen bijdragen aan een gedragen beleid voor de primaire sector en de omgeving waarin die opereert”, vertelt Hendrik Vandamme die als ABS-voorzitter ook voorzitter is van de SALV.

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij wil een adviesraad zijn met impact. “De werking van onze adviesraad wordt continu verbeterd en stelselmatig geprofessionaliseerd, vanaf de opmaak tot de communicatie van de adviezen. Zo ontwikkelde het SALV-secretariaat bijvoorbeeld een eigen kwaliteitssysteem om de advieswerking en impact ervan te meten”, aldus Koen Carels. In 2017 alleen zorgde SALV voor negen adviezen met grote impact op het beleidsproces en drie met een matige impact.

Als locatie voor zijn jaarlijks netwerkevent en viering van zijn tiende verjaardag koos de SALV voor een locatie die de kracht van innovatie en samenwerking in de sector illustreert. Het tomatenbedrijf Tomato Masters en de ecologische visboerderij Aqua4C hebben in Deinze de handen in elkaar geslagen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Door samen te werken zijn ze erin geslaagd om een geïntegreerde teelt van groenten en vis op te zetten. Dat levert beide bedrijven een duurzame symbiose van viskweek en plantengroei én economische voordelen.

De specifieke voeding van de omegabaars maakt intense samenwerking met Tomato Masters mogelijk. Het plantaardige dieet van de vissen zorgt er immers voor dat het zoutgehalte van het water laag blijft. Dit is cruciaal om het nutriëntrijke water te kunnen hergebruiken voor de beregening van tomatenplanten. De wisselwerking tussen de visboerderij en de tomatenkwekerij beperkt zich niet tot de uitwisseling van water, ook de energievoorziening van beide bedrijven is onderling verbonden door middel van de warmtekrachtkoppeling (wkk) op het tomatenbedrijf dat naast productie van warmte voor eigen gebruik ook het aquacultuurbedrijf van stroom voorziet.

“We zien hier hoe aquacultuur en glastuinbouw elkaar naadloos aanvullen en een mooi voorbeeld zijn van circulaire economie in de primaire sector”, stelt voorzitter Vandamme. “De duurzame symbiose van deze twee bedrijven illustreert de veerkracht waarmee de eigentijdse land- en tuinbouwsector de maatschappelijke uitdagingen tegemoet treedt. De SALV zal zich in de toekomst blijven inzetten om het belang van deze en andere vormen van innovatie op beleidsniveau te onderstrepen.”

Een boodschap die minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege wel wist te smaken. Volgens haar is de werking van de SALV samen te vatten in drie kernwoorden: verbinden, deskundigheid en betrokkenheid. De minister dankte tot slot de adviesraad voor zijn waardevolle bijdrage aan tien jaar beleid.  

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek