header.home link

Inzet drones om jong wild te redden van maaimachines

29 maart 2021

Het Vlaams Jachtfonds lanceert een pilootproject met drones om wild te beschermen tegen maaimachines. De deelnemende partijen spreken van een win-win situatie voor jager en landbouwer. Enerzijds komt er zo meer wild, anderzijds treedt er minder bevuiling van het ruwvoeder op door resten van dode dieren.

Lees meer over:

Het drone-proefproject, dat een verbetering van het wildbeheer in Vlaanderen beoogt, is een samenwerking tussen het Agentschap Natuur en Bos en de jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) en wordt met 45.000 euro gesubsidieerd door het Jachtfonds. “De eerste fase van het proefproject loopt van maart tot juli en is gericht op slachtoffers van het maaiseizoen”, vertelt Gert Michiels van het kenniscentrum van HVV.

Het zijn onder andere pas geboren hazen en reeën die vaak het slachtoffer zijn van de maaicampagnes in het voorjaar. Anders dan hun ouders zijn zij nog niet in staat te vluchten voor het landbouwmachines. Behalve dat een vroege sterfte impact heeft op het wildbestand, kan het ook leiden tot een besmetting van het ruwvoer. “Dierlijke resten in het ruwvoer kan onder andere botulisme tot gevolg hebben”, aldus Michiels.

Warmtebeeldcamera’s registeren wild

Door het inzetten van drones wil men de maaisterfte van jong wild beperken. De drones worden in de ochtend uitgezonden met warmtebeeldcamera’s als het temperatuurverschil het grootst is. Als de drones op de akker dieren spotten, proberen ze deze in eerste instantie te verjagen. Als dat niet lukt, wordt de plaats gemarkeerd waarna de landbouwer eromheen kan maaien. Eventueel kan het wild, als laatste redmiddel ook verwijderd worden.

Michiels vertelt hoe het redden en opspeuren van jong wild momenteel gebeurt met speciaal getrainde honden die met jagers weide-akkers afkammen. “Maar wij hopen dat dit proces met de drones veel efficiënter uitgevoerd kan worden. Dat moet dit project alleszins aantonen." Hij benadrukt dat ook het volwassen vee met de nieuwe techniek gespaard wordt. "De maaibalken zijn tegenwoordig zeer breed en tractoren rijden met een grote snelheid over de percelen. Deze factoren zorgen ervoor dat ook volwassen dieren wel eens worden uitgemaaid."

In totaal doen tien van de 183 wildbeheereenheden in Vlaanderen mee aan het project, verdeeld over vier van de vijf Vlaamse provincies. Geïnteresseerde boeren nemen een dag voorafgaand of eerder aan hun maaiactiviteiten contact op met de jachtrechthouder van dat gebied die vervolgens één van de twee deelnemende dronebedrijven inschakelt.

Nest in het open veld

Hazen maken geen ondergronds nest, en werpen hun jongen in het open veld. Net als bij het reekalf hebben ze ook al een warme vacht en zijn de oogjes open. Enkel bij zonsopgang en zonsondergang komt de moeder even langs om de jongen te zogen. Anders dan hun moeders zijn de diertjes op jonge leeftijd niet in staat om te vluchten voor de voorjaarsmaaiers.

Everzwijnen in de mais spotten vanuit de lucht

Het tweede deel van het project vindt plaats in het najaar als de maïsoogst plaatsvindt en is gericht op het opspeuren van everzwijnen. "De inzet van de drone is erop gericht om te weten of de everzwijnen in de maïs zitten. Stellen we vast dat dit zo is dan zullen jagers klaar staan om bij de oogst van de maïs ook aanwezig te zijn. Vandaag de dag weten we nooit met zekerheid of er everzwijnen in de maïs zitten en kan het optrommelen van jagers vaak voor niets zijn”, aldus Michiels. Opsporing per drone moet de drukjacht optimaliseren. Deze is gericht op de beperking van de everzwijnpopulatie.

Michiels verwacht vooral dat boeren die ook jager zijn, assistentie van de drone zullen inschakelen. “Zij kennen natuurlijk beide zijden van de medaille. Zij willen zo veel mogelijk wild behouden tijdens maaiwerkzaamheden en anderzijds willen zij het ruwvoeder puur houden.” Hij benadrukt dat alle landbouwers in de deelnemende wildbeheereenheden contact op kunnen nemen met jachtrechthouder voor wildlocatie vanuit de lucht.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek