header.home link

Interesse voor Waalse suikerfabriek groeit

2 juli 2018
De interesse onder Belgische akkerbouwers om te investeren in een nieuwe bietenfabriek groeit. Inmiddels hebben 1.900 boeren een intentieverklaring getekend waarmee ze de intentie uitspreken dat ze 30 euro instapgeld betalen per ton bieten die ze jaarlijks willen leveren. “Het investeringsplan is ondertussen klaar”, zegt Jean-Francois Gosse, directeur van adviesbureau Innovity, dat het project begeleidt. Eind augustus komt het haalbaarheidsrapport van accountantsbureau KPMG. Daarna zullen de banken bekijken of ze het plan gaan financieren.
Lees meer over:

De interesse onder Belgische akkerbouwers om te investeren in een nieuwe bietenfabriek groeit. Inmiddels hebben 1.900 boeren een intentieverklaring getekend waarmee ze de intentie uitspreken dat ze 30 euro instapgeld betalen per ton bieten die ze jaarlijks willen leveren. “Het investeringsplan is ondertussen klaar”, zegt Jean-Francois Gosse, directeur van adviesbureau Innovity, dat het project begeleidt. Eind augustus komt het haalbaarheidsrapport van accountantsbureau KPMG. Daarna zullen de banken bekijken of ze het plan gaan financieren.

De onzekerheid in de suikersector, onder meer door de overproductie na het verdwijnen van het quotum en de bijzonder stroef verlopen onderhandelingen tussen bietentelers en Tiense Suikerraffinaderij, heeft ervoor gezorgd dat primaire producenten het heft zelf in handen willen nemen. Het idee om een nieuwe suikerfabriek te bouwen en die zelf uit te baten, ontstond in de schoot van de Vereniging van Waalse bietenplanters (ABW). Inmiddels hebben zij een coöperatie opgericht, de Coopérative des Bevaux Transformateurs SCRL (CoBT).

De coöperatie CoBT wil dus de nieuwe bietenfabriek bouwen. Hun ijkpunt is Cosun. “Cosun is de enige suikerproducent in de EU die een rendabele bietenprijs betaalt,” klinkt het bij CoBT. “De rest betaalt een bietenprijs die te laag is voor een rendabele teelt.” De nieuwe suikerfabriek zal een capaciteit hebben van 1,8 miljoen ton bieten per jaar. Op dit moment hebben 1.900 telers een intentieverklaring getekend die goed is voor zo’n 1,55 miljoen ton bieten. “De intentieverklaring moet vanaf begin september worden omgezet in een contract. We moeten minimaal 1,4 miljoen ton bieten contracteren”, zegt Jean-Francois Gosse, directeur van adviesbureau Innovity, dat het project begeleidt. “Zonder die minimale aanvoer gaat het plan niet door. Alleen leden van de coöperatie kunnen bieten leveren aan de nieuwe fabriek.”

Jean-Francois Gosse denkt dat de fabriek rendabel kan draaien. “Het wordt de meest efficiënte, energiezuinige en milieuvriendelijke suikerfabriek in Europa. Zelfs bij de huidige lage suikerprijs kunnen we vijf tot zes euro per ton bieten meer betalen dan de huidige twee suikerproducenten – Tiense Suikerraffinaderij en Iscal - in België.” De geïnteresseerde telers willen gemiddeld ongeveer 900 ton bieten per jaar leveren, wat overeenkomt met een totale instapkost van ongeveer € 27.000. “De telers verdienen dat door de hogere bietenprijs in vijf tot zes jaar terug,” klinkt het bij CoBT.

De fabriek gaat 300 miljoen euro kosten en komt op een industrieterrein in Feluy in de gemeente Seneffe dat gelegen is in de provincie Henegouwen. Als de vergunningen en de financiering rond zijn, start de bouw in maart 2019. In september 2021 zouden de eerste bieten verwerkt moeten worden.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek