header.home link

“Interactieve innovatie” moet landbouw door golf aan maatschappelijke uitdagingen loodsen

Goed ontwikkelde netwerken en samenwerkingsverbanden tussen boeren, onderzoeksinstellingen, praktijkcentra en landbouworganisaties op vlak van innovatie werpen hun vruchten af. Toch kan de link tussen praktijk en onderzoek nog sterker gemaakt worden. Daarom bekijkt ILVO hoe innovatie beter kan doorsijpelen van in het labo tot op het veld.

31 mei 2022  – Laatste update 31 mei 2022 16:56
Lees meer over:
dronetechnologieprecisielandbouw-1280

Innovatie wordt vaak geprofileerd als een sleutel om de uitdagingen waarvoor de Vlaamse landbouwsector staat het hoofd te bieden. Vroeger leek het voldoende om vanuit landbouwonderzoek oplossingen te bieden, maar vandaag blijken kennis en expertise nodig van een hele reeks betrokkenen om tot echte verandering te komen. Landbouwers, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers en zelfs burgers worden steeds vaker gevraagd om samen te innoveren. Experts noemen dat “interactieve innovatie”. Maar wat is dat? En hoe ver staan we daarmee in Vlaanderen?

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Interactieve innovatie is het samenbrengen van verschillende types actoren om tot innovatie te komen. Europese onderzoeksprojecten besteden steeds meer aandacht aan de omkadering en vormgeving van zo’n interactieve innovatieprocessen. Landbouwonderzoekscentrum ILVO onderzoekt de samenwerkingsprocessen achter technologische, proces- en sociale innovaties. Hoe wordt samengewerkt bij de ontwikkeling van drones voor het scannen van ziektes op gewassen? Hoe loopt dat bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals hop pellets? En hoe ontstaan nieuwe machine-ringen? Op de projectwebsite van LIAISON kan je verschillende cases bekijken.

Voor Vlaanderen bracht ILVO de betrokken actoren en organisaties in de Vlaamse landbouwsector in kaart, net als hun onderlinge verbanden en de manier waarop zij kennis met elkaar delen en opbouwen. Deze analyse toont dat stevig ontwikkelde netwerken tussen boeren, adviesdiensten, onderzoeksinstellingen, proefcentra en landbouworganisaties een grote troef zijn in Vlaanderen. Vergeleken met andere delen van Europa heeft Vlaanderen een grote diversiteit aan actoren die innovatie mogelijk maken en hiervoor kunnen en durven samenwerken.

Toch is er ook in Vlaanderen ruimte voor verbetering. Niet voor elk type innovatie of in elke subsector zijn de individuele actoren en organisaties even goed in staat om de juiste partners, kennis of financiering te vinden voor hun innovatieproject. Er zijn ook verschillen tussen de sectoren en thematieken in termen van de kwaliteit van netwerken tussen de actoren en organisaties. Zo staan bijvoorbeeld de praktijkcentra in Vlaanderen vaak in nauw contact met de landbouwer, maar is de afstand groter voor de universiteiten en andere onderzoekscentra. Daarenboven ontbreekt het de actoren soms aan een aantal noodzakelijke vaardigheden of kennis om co-innovatieprocessen tot een goed einde te brengen. De link tussen advies en onderzoek is in Vlaanderen ook niet structureel ingebed, wat dit laatste nog in de hand werkt.

“De ingrediënten voor een “interactief” innovatieve landbouwsector zijn hier zeker aanwezig, maar de receptuur kan nog beter”, vertelt Charlotte Lybaert van ILVO. “De grootste winst valt te boeken bij sterkere linken tussen onderzoeks- en kenniscentra en landbouwers en beter begrip van wie welke kennis, expertise en vaardigheden bezit.”

Rond dit thema organiseert ILVO op 9 juni in Brussel een netwerk- en leerevent. Je ontdekt er welke organisaties vandaag welke rol op zich nemen en krijgt waardevolle methodes en inzichten aangereikt uit concrete samenwerkingsverbanden rond agroforestry, digitalisering, geïntegreerde gewasbescherming en landbouwdemonstraties.

Meer info en inschrijven (tot en met 2 juni) kan op de website van ILVO.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek