header.home link

ILVO lanceert VerdienWijzer en breekt lans voor kwalitatieve groei

7 december 2021

Dinsdag werd de VerdienWijzer officieel en digitaal gelanceerd door ILVO. Hij is voor alle types landbouwbedrijven geschikt, want alle sectoren en alle mogelijke afzetkanalen en managementkeuzes zijn erin vervat. Administrateur-generaal Joris Relaes brak een lans voor kwalitatieve groei in de landbouw.

Vlaams Minister van Landbouw Hilde Crevits mocht de digitale zitting van op afstand openen: “Inzicht, kennis en begeleiding zijn meer dan ooit belangrijk voor de landbouw. Het zal de landbouw van morgen bepalen. De VerdienWijzer is alvast een stap in de goede richting. Het zal inzicht bieden in welke mogelijkheden producten hebben binnen bepaalde marktsegmenten.”

Verdienmodel op bedrijfsniveau

Onderzoeker Edward Belderbos, zelf ooit ondernemer, werkte aan de tool samen met een aantal ILVO-collega’s en met de landbouworganisaties. “Veel landbouwers stellen zich de vraag waarheen ze met hun bestaand bedrijf willen of moeten evolueren. De VerdienWijzer helpt om via een grondige analyse te komen tot een individueel, geschikt advies, zonder dat er op de achtergrond verborgen belangen meespelen.”

Belderbos demonstreerde de VerdienWijzer voor een talrijk ingebeld publiek. De opties voor de landbouwer hangen af van zijn producten en diensten, zijn verkoopkanalen en de manier waarop hij wil produceren. Zo meet de tool de omgevingsfactoren en kan er een beeld gegeven worden van de nodige interesses en vaardigheden waar de ondernemer zal moeten over beschikken. De landbouwwijzer is de eerste online applicatie in Vlaanderen die een inschatting kan geven van een duurzaam verdienmodel op het niveau van een specifiek bedrijf.

verdienwijzer

“Met het rapport uit de verdienwijzer zijn bedrijfsleiders beter voorbereid op deze volgende stappen,” zei Belberbos, “Het is een handig instrument om de ideeën te oriënteren en nadien eventueel te gebruiken in gesprekken met de bank en adviseurs.”

De VerdienWijzer, zoals hij vandaag gelanceerd werd, is te beschouwen als een grondig uitgewerkt prototype. Hij is reeds goed in staat om landbouwers te inspireren door trefzeker de opties te tonen die in een specifieke bedrijfssituatie van toepassing zijn. In de komende maanden en jaren wordt dat prototype continu geëvalueerd en bijgestuurd, en wordt er bijvoorbeeld gestreefd om de input van meer cijfermateriaal mogelijk te maken. De volgende stap is om de tool via workshops voor te stellen aan de landbouwers, te beginnen met varkenshouders.

Partners in alternatieve verdienmodellen

Ook een aantal partners van ILVO waren uitgenodigd, organisaties die elk op hun manier ervaring hebben met alternatieve verdienmodellen en de landbouwondernemers verder kunnen begeleiden. Els Verté van Boeren op een Kruispunt vertelde over de bedrijven die ze begeleidt, vaak ook in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen en inkomstenbronnen. Olivier Guiot van ILVO vertelde over de succesfactoren in de korte keten.

Greet Aernouts, ondernemerscoach van Rurant, en Evelien Lambrachts van Inagro, vertelden over de ondersteuning van plattelandsondernemers en het businessmodel van ‘De Andere Kip’ die met coöperatieve samenwerking in de markt wordt gezet. Anne-Marie Vangeenberghe en Nele Lauwers vertelden over de ondersteuning via het Innovatiesteunpunt en Boerenbond.

Ann Detelder legde de werking van het Steunpunt Korte Keten uit en de coaching-projecten die ze met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen had opgezet om landbouwondernemers nog grondiger te begeleiden in de uitbouw van hun korteketenactiviteiten. Jonathan Platteau (Departement Landbouw en Visserij) en Pieter De Graef (SALV) ten slotte doken in het cijfermateriaal en toonden de bronnen om kerncijfers in de verschillende landbouwtakken te vergelijken.

Het kwantitatief groeimodel gaan we in grote mate moeten verlaten ten voordele van een kwalitatief groeimodel. Deze VerdienWijzer wil daarbij een richtinggever zijn.

Joris Relaes - Administrateur-generaal ILVO

Weg van de kwantitatieve groei

Joris Relaes mocht als administrateur-generaal van het ILVO het gebeuren afsluiten. Hij hield een opvallend pleidooi voor kwalitatieve groei: “Veel landbouwbedrijven staan voor zeer existentiële vragen nu we aanbotsen tegen de grenzen van milieu, dierenwelzijn, natuur en klimaat.  Het kwantitatief groeimodel gaan we in grote mate moeten verlaten ten voordele van een kwalitatief groeimodel. Deze VerdienWijzer wil daarbij een richtinggever zijn.”

De VerdienWijzer is binnenkort door alle landbouwbedrijven gratis en online te gebruiken. Wanneer een landbouwer de VerdienWijzer gebruikt, ontvangt hij het resultaat in een pdf op zijn persoonlijk emailadres. 

Het landbouwbedrijf kan aangeven of het nog door ILVO wenst gecontacteerd te worden over de resultaten of over ILVO-onderzoek rond verdienmodellen in het algemeen.

De resultaten uit de VerdienWijzer zijn volledig vertrouwelijk.  De gegevens die de landbouwers inbrengen worden niet opgeslagen of bewaard door ILVO, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven. Het is onmogelijk om de gegevens van andere gebruikers te zien.

De VerdienWijzer is te vinden op www.verdienwijzer.be.

Bron: Eigen berichtgeving

In samenwerking met: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek