header.home link

ILVO heeft een nieuw natuurbeheerplan klaar voor site in Merelbeke

Van de 240 hectare Oost-Vlaamse landbouwpercelen waarop het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) proeven doet, ligt bijna 5 hectare in een speciale beschermingszone (SBZ) voor natuur. Het gaat om graslanden in de Gondebeekvallei van Merelbeke. Met hun nieuw natuurbeheerplan wil ILVO op die percelen landbouw- en natuurdoelen combineren. “De ILVO-percelen die in SBZ liggen, zijn een dankbaar onderzoeksterrein dat straks waardevolle inzichten kan opleveren voor zowel landbouwers als natuurbeheerders”, klinkt het.

13 april 2023  – Laatste update 13 april 2023 15:18
Lees meer over:
onderzoekskouter

Het onderzoekscentrum ILVO staat met zijn percelen net als alle landbouwbedrijven in Vlaanderen voor een uitdaging. Het natuurbeheerplan ‘Onderzoekskouter-Gondebeekvallei’ moet daarop een antwoord bieden. “Het plan voorziet in maatregelen die zowel de omliggende natuur ten goede komen als de landbouw- en natuurbeheersector relevante inzichten en kennis bieden om deze uitdagingen in de rest van Vlaanderen aan te gaan”, aldus ILVO.

Evenwicht zoeken

Het ontwerp-natuurbeheerplan ‘Onderzoekskouter-Gondebeekvallei’ beschrijft het toekomstige beheer van vijf ILVO-percelen met een totale oppervlakte van 5,6 hectare. Daarvan ligt 4,9 hectare in een  speciale beschermingszone voor natuur. “ILVO zoekt een evenwicht tussen landbouw en natuur op de weides van de Gondebeekvallei en kiest bewust voor een combinatie van zowel landbouw- als natuurdoelen in het gebied”, zegt het onderzoeksinstituut in een persbericht over het ontwerp-natuurbeheerplan.

Met het plan wil ILVO onder andere de biodiversiteit in het gebied opkrikken door het behoud van natte weides, de aanplant van een nieuw bosje en de aanleg van een amfibieënpoel. “Op die manier bouwen we mee aan een ontbrekende schakel in de ecologische verbinding tussen het Aelmoezeneiebos en de Makegemse bossen”, vertelt Elke Vanempten, senior onderzoeker Landbouw & Maatschappij en coördinator Onderzoekskouter.

Dit natuurbeheerplan biedt ILVO de gelegenheid om onderzoek te voeren naar de effecten van extensief landbouwbeheer

Thijs Vanden Nest - boerderijmanager bij ILVO

Kennisopbouw en educatie

Behalve ecologische doelen, ziet ILVO als landbouwkundig kenniscentrum in dit plan ook een kans voor kennisopbouw en educatie. “Vaak hebben landbouwers weilanden in natuurgebied. Bemesting en gewasbescherming, die voor hogere opbrengsten zorgen, zijn er verboden. De zoektocht naar mogelijke evenwichten tussen landbouw en natuur is een bijzonder actueel en maatschappelijk relevant thema”, klinkt het. “De 4,9 hectare natte ILVO-percelen die in SBZ liggen, zijn een dankbaar onderzoeksterrein dat straks waardevolle inzichten kan opleveren voor zowel landbouwers als natuurbeheerders.”

“Dit natuurbeheerplan biedt ILVO de gelegenheid om onderzoek te voeren naar de effecten van extensief landbouwbeheer, zoals onder meer de voederwaarde en samenstelling van gras afkomstig van extensief beheerd grasland, de vruchtbaarheid van de bodem en het effect van schaduw op vee bij hitte”, voegt Thijs Vanden Nest, boerderijmanager bij ILVO, er nog aan toe.

Openbaar onderzoek

ILVO nodigt uit kennis te nemen van zijn ontwerp, het openbaar onderzoek voor het natuurbeheerplan loopt nog tot midden mei. Tijdens deze periode kunnen inhoudelijke suggesties, opmerkingen of bezwaren schriftelijk overgemaakt worden aan het Agentschap Natuur en Bos. Op zondag 7 mei organiseert ILVO ook een infowandeling voor geïnteresseerden langs de betrokken percelen.

De ontwerptekst ligt ter inzage:

Wat overtuigt landbouwers om beheerovereenkomsten af te sluiten?
Uitgelicht
Om landbouwers blijvend te engageren om beheerovereenkomsten af te sluiten, zijn een grotere flexibiliteit in de pakketten en een hogere vergoeding zeker aan te raden. Ook ext...
23 maart 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichteving

Beeld: ILVO

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek