header.home link

Hoe ziet de vleessector eruit in 2030?

3 juli 2019
Hoe zal de vleessector tegen 2030 geëvolueerd zijn: √Meat or Meat²? Vier sprekers mochten op de jaarvergadering van FEBEV, de federatie van het Belgisch Vlees, hun licht laten schijnen over de vleesconsumptie in 2030. Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, was formeel. “Wereldwijd zal de consumptie van vlees toenemen, ook al lijkt het dat iedereen vandaag de mond vol heeft van minder vlees eten”, stelt hij. Michel Vandenbosch van GAIA erkent de stijging van de vleesconsumptie, maar is ervan overtuigd dat we na 2030 een shift zullen zien van conventioneel vlees naar kweekvlees.

Hoe zal de vleessector tegen 2030 geëvolueerd zijn: √Meat or Meat²? Vier sprekers mochten op de jaarvergadering van FEBEV, de federatie van het Belgisch Vlees, hun licht laten schijnen over de vleesconsumptie in 2030. Joris Relaes, administrateur-generaal van ILVO, was formeel. “Wereldwijd zal de consumptie van vlees toenemen, ook al lijkt het dat iedereen vandaag de mond vol heeft van minder vlees eten”, stelt hij. Michel Vandenbosch van GAIA erkent de stijging van de vleesconsumptie, maar is ervan overtuigd dat we na 2030 een shift zullen zien van conventioneel vlees naar kweekvlees.

In zijn openingsspeech wees FEBEV-voorzitter Philippe Van Damme op het moeilijke jaar 2018 dat de vleessector kende. “Er was het Veviba-schandaal waardoor de hele sector werd ondergedompeld in een sfeer van verdachtmakingen, er waren de undercoverreportages van dierenrechtenactivisten, er was de aandacht voor klimaat die de consumptie van vlees in een slecht daglicht plaatste en er was de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest”, situeerde hij de belangrijkste problemen. “Gecombineerd met de huidige digitalisering van de maatschappij zorgde dit ervoor dat alle informatie – niet altijd even correct – meteen beschikbaar is. Daarom leek het ons een boeiend thema om een aantal sprekers te laten brainstormen over de toekomst: hoe ziet onze vleessector eruit in 2030?”

Joris Relaes mocht als eerste van wal steken en hij begon zijn uiteenzetting met een pleidooi om cijfers juist te interpreteren. “Cijfers worden heel gemakkelijk gebruikt om een bepaalde visie te bewijzen. Zo zien we inderdaad dat de aandacht voor plantaardige eiwitten toeneemt, vooral bij jongeren. Maar anderzijds komen er de komende jaren ook heel wat nieuwe fastfoodketens bij. En zij serveren natuurlijk vooral vlees. Voor België alleen al gaat het om maar liefst 45 Burger Kings en 150 Kentucky Fried Chickens” klinkt het. Volgens de ILVO-topman krijgt vooral het verhaal over vleesvervangers veel weerklank in de pers, maar uiteindelijk zijn wel allebei deze cijfers de realiteit.

De Europese Commissie verwacht dat de wereldwijde vleesproductie met 48 miljoen ton zal stijgen tegen 2030. De totale wereldproductie zal dan rond de 378 miljoen ton schommelen. Dat is op tien jaar tijd een toename die gelijk is aan de huidige totale productie van vlees in Europa. “Dat betekent dat de toename van de bevolking en de stijging van de welvaart een veel grotere rol zullen spelen dan klimaat of dierenwelzijn”, aldus Relaes. Hij wijst erop dat de algemene trend dus een stijging is van de vleesconsumptie, maar dat dit niet betekent dat er geen regionale verschillen kunnen optreden. “In Noordwest-Europa zien we inderdaad een lichte daling, maar die wordt gecompenseerd door de stijging van het vleesverbruik in Oost- en Centraal-Europa.”

Herman Diricks, CEO van het federaal Voedselagentschap, baseerde zich op een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie over voedselveiligheid in 2050 om vier mogelijke scenario’s naar voor te schuiven. In het eerste scenario ‘Global Food’ wordt ervan uitgegaan dat de wereldwijde voedingsketen nog meer geconnecteerd en geconcentreerd zal zijn waardoor de wereldwijde handel verder zal toenemen. Het ‘Regional Food’-scenario is het tegenovergestelde van dit eerste scenario: er wordt meer ingezet op zelfvoorziening, circulaire economie en grote internationale handelsakkoorden verdwijnen.

In scenario drie spreekt men van ‘Partnership Food’. Daar ziet men dat Europa met een preferentiële partner gaat werken, bijvoorbeeld de VS of Canada, en veel minder handel gaat voeren met de rest van de wereld. Tot slot is er het ‘Pharma Food’-scenario. Daarin globaliseert de wereldhandel verder en is er veel aandacht voor een gezonde levensstijl. Door de klimaatverandering zijn verse producten echter schaars en eten mensen vooral functionele en verwerkte producten en ook voedsel dat verrijkt is met farmaceutische additieven. “Elk van die scenario’s vragen een andere aanpak van lokale voedselveiligheidsautoriteiten. Als je mij vraagt welk scenario het meest waarschijnlijk wordt, dan denk ik persoonlijk dat het een mix van de verschillende scenario’s zal worden en dat we als FAVV dus alle ballen in de lucht zullen moeten kunnen houden”, aldus Diricks.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, loofde FEBEV voor de uitnodiging om zijn visie te mogen uiteenzetten op de jaarvergadering van de federatie. “Het bewijst dat de vleessector beseft dat dierenwelzijn een thema is waar het rekening mee moet houden.” Vandenbosch erkende dat de vleesconsumptie wereldwijd nog verder zal toenemen. Toch zag hij een aantal tendensen die ervoor zullen zorgen dat de vleesconsumptie verandert. “We zullen minder conventioneel vlees gaan eten en meer vlees dat ontwikkeld is op basis van stamcellen, het zogenaamde kweekvlees. Daarnaast gaan we ook beter vlees eten. Dit vlees komt van dieren die in betere omstandigheden gekweekt worden. Tot slot zien we ook dat onze voeding meer en meer plantaardig zal worden, al dan niet onder de vorm van vleesvervangers”, stelt hij.

De GAIA-voorzitter wees erop dat de industriële veehouderij van vandaag niet is wat de consument verwacht en dat mensen steeds gevoeliger zullen worden voor dierenwelzijn. Daarom gelooft hij ook dat kweekvlees een goede kans van slagen heeft. “Kweekvlees heeft vele voordelen: het is goed voor het dierenwelzijn, voor het klimaat en voor de voedselveiligheid want de productie vindt plaats in een labo. Nu ook grote industriële spelers inzetten op de productie ervan, verwacht ik dat tegen 2040 een groot deel van het conventionele vlees vervangen zal worden door kweekvlees. Ik schat dat kweekvlees of plantaardige producten tegen die tijd 60 procent van de vleesmarkt hebben veroverd”, meent Vandenbosch.

Tot slot mocht Erik Lenaers, directeur Integrated Media Strategy bij PR-bureau Weber Shandwick, zijn licht laten schijnen over de toekomst van de vleessector. “Vlees is een gevoeliger onderwerp dan religie”, stak hij van wal. “Ik zie veel ‘experts’ hun mening ventileren over vlees, ook al is die niet door feiten onderbouwd. Mensen geloven wie ze willen geloven en wie ze geloofwaardig vinden.” Ondanks de problemen die vlees vandaag ondervindt rond duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn, is vlees in zijn ogen een sterk product. Hij is er dan ook van overtuigd dat mensen vlees zullen blijven eten. “Maar de kloof tussen de consument en de vleesproductie is te groot geworden.”, aldus Lenaers. “Er is vandaag een vertrouwensbreuk tussen de vleessector en de consument die niet genegeerd kan worden."

Volgens de directeur van Weber Shandwick kan die vertrouwensbreuk enkel hersteld worden door transparante communicatie die consistent wordt opgebouwd. Lenaers gaf dan ook drie communicatietips aan de aanwezigen op de FEBEV-jaarvergadering. “De sector zit vandaag in het oog van de storm en de kans is dus groot dat er iets op je weg komt. Veel van de mogelijke problemen zijn echter gekend, het is een kwestie van je voldoende voor te bereiden op die reactieve communicatie. Als tweede tip wil ik adviseren om meer te gaan samenwerken. De aanval richt zich op vlees. Of je rund-, varken- of kippenvlees produceert, zet je niet af tegen elkaar, maar probeer samen het tij te keren. Tot slot is het belangrijk om voldoende proactief te communiceren zodat je begrip kan opwekken voor de sector. Daar kan je dan op terugvallen als er zich een calamiteit voordoet.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek