header.home link

“Hoe ervaren aardappeltelers de klimaatproblematiek?”

27 november 2020

Het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, ILVO en VITO willen via het project ‘Klimrek’ de akkerbouw helpen om klimaatbewust aan landbouw te doen. “Het opzetten van een sectorbevraging is een eerste stap voor akkerbouwtelers met aardappelen in het teeltplan”, vertelt innovatieconsulent Patrick Meulemeester. “Daarin willen wij van akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan horen hoe zij de klimaatproblematiek ervaren, maar ook of ze al aan maatregelen denken.”

Lees meer over:

Klimrek is een landbouwtraject van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) dat startte in september 2019. Binnen het project werken het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), het Innovatiesteunpunt van Boerenbond en het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) vier jaar lang samen aan een klimaattraject voor de melkveehouders, varkenshouders en akkerbouwers met aardappelen in hun teeltplan.

Van klimaatscan tot bedrijfsspecifieke koers

“Eind vorig jaar startte het traject voor de melkveehouders”, legt innovatieconsulent Patrick Meulemeester uit. “Het traject start bij het nemen van een klimaatscan en eindigt met de implementatie van klimaatmaatregelen zoals uitgestippeld in een bedrijfsspecifieke koers. Hierbij kijken we verder dan de grenzen van het landbouwbedrijf. Zo houdt de klimaatscan rekening met de volledige levenscyclus van het landbouwproduct, tot en met het moment dat het product de boerderij verlaat.”

Het najaar 2020 is het startschot van het klimaattraject dat ILVO, het Innovatiesteunpunt en VITO de komende drie jaar zullen afleggen voor akkerbouw met aardappelen in het teeltplan. Via een bevraging willen de organisatoren een basis leggen van de klimaatscan en een grondige inschatting maken van waar de sector zélf van wakker ligt en reeds problemen ervaart. 

Bevraging aardappeltelers

“Klimaatverandering manifesteert zich onder andere in extremere weersomstandigheden”, zegt Patrick Meulemeester. “We kunnen er bijna vanuit gaan dat je als akkerbouwer gevolgen ondervond van lange droogteperiodes, hitte, of net extreme neerslag. Hoe ga je daarmee om? Kan je klimaatbewust aan landbouw doen en daar ook slimme economische keuzes in maken? Om dat te weten te komen, willen we aan akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan vragen om de bevraging in te vullen. Instappen in het volledige klimaattraject kan natuurlijk ook, dat zou fantastisch zijn.”

Praktisch inzicht = onmisbaar

De resultaten van de bevraging worden begin januari verwacht. “Als je hiervan op de hoogte wil blijven, kan je je inschrijven op de nieuwsbrief”, geeft Patrick Meulemeester nog mee. Eens de klimaatscan klaar is, willen de projectpartners hem op zoveel mogelijk bedrijven toepassen. ”Wil je ook meehelpen bij de ontwikkeling ervan? Geef dit dan zeker aan bij het achterlaten van je gegevens. Om de scan te maken en te valideren zijn praktijkcijfers en praktisch inzicht onmisbaar.”

Ben je akkerbouwer met aardappelen in het teeltplan en wil je de bevraging invullen? Dat kan hier. Als je wil instappen in het klimaattraject kan je ook daar je gegevens achterlaten.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek