header.home link

Haspengouwse fruittelers planten 5,5 km haag voor meer biodiversiteit

15 december 2020

Elf fruittelers uit Alken, Kortessem, Nieuwerkerken en Sint-Truiden hebben hagen geplant rond hun plantages. Het gaat om zo’n 17.000 inheemse struikjes, samen goed voor 5,5 kilometer gemengde, streekeigen haag. De actie kadert in het plattelandsproject Biodiverse Fruitteelt.

Lees meer over:
haspengouw-haag-1250

Hagen bieden heel wat voordelen. Ze maken de fruitplantage groener en vormen een schuilplaats voor heel wat dieren. Door te kiezen voor een gemengde haag met soorten die op verschillende tijdstippen bloeien, zorgen de telers bovendien voor nectar en stuifmeel buiten de bloesemperiode, iets waar bijen en andere bestuivers dankbaar gebruik van maken. De heggen fungeren als windbuffer en dragen zo bij aan een microklimaat in de plantage, waar zowel de fruitteelt als de biodiversiteit wel bij varen.

Natuurlijke bestrijding

De inheemse struiken trekken ook nuttige insecten aan die helpen om plaagsoorten op een natuurlijke manier te bestrijden. Het Proefcentrum Fruit en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren stelden een soortenlijst op, gebaseerd op de resultaten van recent onderzoek rond plagen en nuttige insecten.

De gekozen soorten zijn hazelaar, zwarte els, gele kornoelje en sleedoorn als vroege bloeiers, de gewone vlier, wilde liguster, sporkehout en klimop als late bloeiers en verder nog de veldesdoorn, lijsterbes, Gelderse roos en wilde kardinaalsmuts. Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren adviseert en begeleidt de deelnemende fruittelers door een aanplantvoorstel te maken en het nodige plantgoed te bestellen.

Het project Biodiverse Fruitteelt is een mooi voorbeeld van een slimme samenwerking met concreet resultaat

Hilde Vautmans - Europees parlementslid (Open Vld)

Vlotte start

Het initiatief kadert in het project Biodiverse Fruitteelt van PDPO, het plattelandsfonds van de provincie Limburg. “We schoten begin 2020 uit de startblokken, samen met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, Proefcentrum Fruit en 6 Haspengouwse gemeenten”, vertelt gedeputeerde Inge Moors, die spreekt van een vlotte start van het project. “Inmiddels lieten al 23 fruittelers zich adviseren en nu planten 11 telers een gemengde haag rond hun plantage. Als provinciebestuur steunen we graag projecten zoals dit, waarbij een lokale samenwerking tussen landbouw en natuur centraal staat.”

Het project kan ook op de steun van Hilde Vautmans rekenen. Als lid van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement hecht de Truiense politica veel belang aan biodiversiteit in landbouwgebied. “Binnen het nieuwe Europese landbouwbeleid zal meer aandacht gaan naar vergroening. De landbouwsector heeft echter nood aan correct advies en 'administratieve vereenvoudiging' omtrent de juiste maatregelen op maat van elk bedrijf. Een sterke, lokale samenwerking en kennisdeling tussen organisaties zoals het Regionaal Landschap, landbouwonderzoekscentra en landbouwers is absoluut noodzakelijk om dit in de praktijk te realiseren. Het project Biodiverse Fruitteelt is een mooi voorbeeld van een slimme samenwerking met concreet resultaat.”

Buffer tussen plantage en waterloop

Het project past ook binnen de doelstellingen van duurzaam waterbeheer. “Samen met de fruittelers willen we nu ook zoeken naar oplossingen om het water in de waterlopen vertraagd af te voeren”, zegt Bert Lambrechts, voorzitter van het Regionaal Landschap.

De Vlaamse regering kende recent nog middelen aan het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren toe in het kader van project WaterLandSchap. “Deze middelen zorgen ervoor dat het Regionaal Landschap de komende 2 jaar een demoproject kan opzetten en een vergoeding kan aanbieden aan fruittelers die de randen van hun boomgaarden op een ecologische manier inrichten en beheren”, licht Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) toe. “Deze plantactie van 15 december is een mooi voorbeeld van actief randenbeheer. De plantage in Kortessem grenst aan een waterloop, waardoor de gemengde haag meteen ook als een houtige buffer tussen de boomgaard en de waterloop fungeert.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek