header.home link

"Groot bereik Praktijkcentra Plant toont bereidheid van boer om zich bij te scholen"

12 juli 2022

Maar liefst 88.728 keer hebben land- en tuinbouwers het afgelopen jaar één van de webinars, fysieke studiemomenten of opendeurdagen bijgewoond van de pratijkcentra in de plantaardige sector. “Deze indrukwekkende cijfers tonen de bereidheid van onze Vlaamse landbouwers om zich voortdurend bij te scholen om de agronomische, maatschappelijke en milieugerelateerde uitdagingen aan te pakken”, zegt Dany Bylemans, voorzitter van het consortium Praktijkcentra Plant.

Lees meer over:
jaarverslag Praktijkcentra Plant overhandiging jaarverslag

Sinds begin 2021 werken de 12 praktijkcentra in de plantaardige sector samen in een consortium. De Praktijkcentra Plant coveren het toegepast onderzoek in de akkerbouw, de fruitteelt, de groenteteelt en de sierteelt. In hun eerste gezamenlijk jaarverslag blikken ze terug op de 11 beleidsthema’s die de Vlaamse regering naar voor heeft geschoven: klimaatadaptatie en -mitigatie, voeding en gezondheid, bodemzorg en plantenvoeding, circulaire economie en duurzaam grondstoffenbeheer, innovatieve teelten en ketenontwikkeling, data en digitalisatie, smart farming, waterefficiëntie, biologische en geïntegreerde gewasbescherming.

Uitgelicht

Agrolink Vlaanderen zorgt voor synergie in landbouwonderzoek

duiding
23 december 2021 Lees meer

Bovendien wordt er niet alleen nauw samengewerkt tussen de praktijkcentra, ook met andere onderzoeksinstellingen is er nauw contact. Het gaat dan om hogescholen, universiteiten en ILVO. De praktijkcentra nemen ook deel aan het onderzoeksconsortium Agrolink Vlaanderen, waar maximale synergie wordt nagestreefd tussen de actieve spelers in het Vlaamse landbouwonderzoek.

“De praktijkcentra doen toegepast onderzoek en zijn elk gespecialiseerd in specifieke teelten of sectoren, maar door hun spreiding over heel Vlaanderen zijn zij ook het eerste aanspreekpunt voor vele boeren”, legt Bylemans uit. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het onderzoek ook vraaggedreven is en dat het de beleidsrichtlijnen voortdurend koppelt met de actuele bedrijfsvoering op landbouwbedrijven. Die nauwe band met de telers is volgens Bylemans behoorlijk uniek.

Een belangrijk aandachtspunt bij de plantaardige praktijkcentra is het verspreiden en openbaar maken van de resultaten van het onderzoek. “Dat gebeurt in een open kennissysteem. Er worden ook individuele en collectieve adviezen gegeven en duurzame technieken worden gedemonstreerd tot wanneer ze voldoende geïmplementeerd zijn door de sector”, aldus de voorzitter van het consortium.

Dat de praktijkcentra hun nut hebben in het Vlaamse landbouwlandschap blijkt ook uit het bereik. Gezamenlijk volgden landbouwers liefst 88.728 keer de 371 georganiseerde webinars, fysieke studiemomenten of opendeurdagen. Via 1.614 nieuwsbrieven en vakpers werd telers op de hoogte gehouden van onderzoeksresultaten en actualiteiten en meer dan 28.000 volgers volgden de praktijkcentra via hun sociale media. Deze indrukwekkende cijfers tonen volgens Bylemans niet alleen de grote activiteit en inzet van de praktijkcentra, maar ook de bereidheid van onze Vlaamse landbouwers om zich voortdurend bij te scholen om de dagelijkse uitdagingen aan te pakken.

Het eerste jaarverslag van de Praktijkcentra Plant werd officieel overhandigd aan Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v). Hij was tevreden met het werk dat de praktijkcentra leveren. “Zij spelen een cruciale rol om continue kennisdeling en innovatie in de plantaardige sectoren tot bij de landbouwers te krijgen en ze geven zo mee vorm aan een weerbare toekomstgerichte landbouwsector”, aldus de minister.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek