header.home link

Groente- en fruitsector presenteert duurzaamheidsrapport 2021

6 december 2021

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) heeft deze maand zijn duurzaamheidsrapport 2021 gepresenteerd. Het gaat om het collectieve duurzaamheidsproject van de Belgische producentencoöperaties in de groente- en fruitsector onder het label ‘Responsibly Fresh Goodness by nature’. In het rapport worden de duurzame inspanningen van vijf veilingen en 3.400 producenten-tuinders opgesomd.

Lees meer over:

Het collectieve duurzaamheidscollectief in de groente- en fruitsector heeft zijn wortels in het Responsibly Fresh project dat liep van 2012 tot 2018. De samenwerking kreeg in 2019 een vervolg onder de titel Responsibly Fresh 'Goodness by nature'. Met de slogantoevoeging wil het collectief de gezondheidsaspecten van groente en fruit benadrukken, ook een vorm van duurzaamheid.

Met Responsibly Fresh Goodness by nature sluiten het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT), de vijf Belgische veilingen en de 3.400 coöperanten-tuinders zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s van de Verenigde Naties. Daarnaast worden acties en inspanningen gekaderd binnen de Farm-to-fork strategie van de Europese Commissie.

Externe certificering als bewijs van duurzaamheidsinspanningen

De betrokken veilingen nemen bijvoorbeeld deel aan de Voka Charter Duurzaam Ondernemen waarbij er acties worden ondernomen in het kader van de 17 SDG’s. Na het Voka- charter drie keer ontvangen te hebben, volgt ook het VN-duurzaamheidscertificaat 'SDG Pioneer'. “Alle Belgische veilingen hebben dit certificaat ontvangen”, vertelt Luc Vanoirbeek, secretaris van VBT. De vijf veilingen zetten hun inspanningen op dit gebied voort, lezen we in het duurzaamheidsrapport. Hierdoor maken ze op termijn aanspraak op het Champion- en, in een latere fase, het Ambassador-certificaat.

Behalve de VN-certificering, sluiten de veilingen zich ook aan bij een aantal andere internationale lastenboeken die duurzaamheid garanderen. Zo beschikken de coöperanten-producenten over een geldig certificaat voor de Vegaplan Standaard voor de Primaire Plantaardige Productie en/of de GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance (IFA) standaard. Dat is een voorwaarde van de veilingen voor markttoegang. Ook worden deelnemers extern getoetst op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Drie pijlers: gezamenlijk, gezond en klimaatimpact

De vijf veilingen stellen in totaal 1.142 FTE’s te werk en genereren een omzet van ruim één miljard euro. De duurzaamheidsinitiatieven van de aangesloten partijen vallen uiteen in drie pijlers. De eerste pijler is de collectieve aanpak. De kracht van het duurzaamheidsstreven van de groente- en fruitsector zit hem volgens Vanoirbeek in dit collectieve. “Door samen onze schouders onder duurzaamheid te zetten, kunnen we voorkomen dat er partijen achterblijven. Op deze manier stimuleren de betrokken partijen elkaar om actief te blijven op het gebied van duurzaamheid.”

Door samen onze schouders onder duurzaamheid te zetten, kunnen we voorkomen dat er partijen achterblijven.

Luc Vanoirbeek - Secretaris VBT

De tweede pijler is de nadruk op de gezonde kenmerken van fruit en groenten. Binnen de verschillende pijlers zijn er de afgelopen twee jaar diverse stappen gezet. Zo hebben de veilingen actief de consumptie van groenten en fruit gestimuleerd door promotie. VLAM besteedt jaarlijks een budget van bijna vier miljoen euro aan promotiemiddelen en hier werken de veilingen aan mee. Ook werden controlemechanismes aangescherpt om de voedselveiligheid en productkwaliteit hoog te houden.

vlam-campagne-groente-fruit-2021-680

Er zijn de afgelopen twee jaar stappen gezet op het gebied van duurzame verpakkingen, die producten beschermen en bijdragen tot voedingsspaarzaamheid. Er wordt gemiddeld 73 kg verpakkingsmateriaal gebruikt per ton product, waarvan 68 kg herbruikbare bedrijfsmatige, 4,2 kg eenmalige bedrijfsmatige en 700 gram eenmalige huishoudelijke verpakkingen. Bij deze laatste nam het aandeel papier en karton toe van 16 procent in 2018 tot 40 procent in 2020. 

logo aardbeipunnet BelOrta circulair

De derde pijler heeft betrekking op de omgang met grondstoffen en de milieu-impact: doel is het telen van groenten en fruit met een minimale impact op het gebied van milieu en de omgeving. Wat betreft de omgang met grondstoffen en milieu impact kunnen bijvoorbeeld deze wapenfeiten voorgelegd worden: zowel de producentenorganisaties als de producenten zetten in op waterspaarzaamheid. Bij de producenten is 10 miljoen kubieke meter opslagcapaciteit voor hemelwater aanwezig. Er wordt ook verder onderzocht hoe het energieverbruik verder kan dalen. Bij 10 procent van de producenten gebeurt dit op basis van energiescans.

In totaal produceren de ketenpartners één miljoen ton groenten en fruit. Er wordt volop ingezet op waardebehoud om zo voedselverspilling tegen te gaan. “De productenorganisaties (PO’s) streven ernaar om het volledige gamma te verhandelen op de versmarkt, van aardbeien tot zurkel. Minder dan 2 procent van de aanvoer vindt geen afzet in het commerciële circuit en wordt gevaloriseerd via gratis bedeling (vooral aan de voedselbanken), of gaat richting veevoeding of naar composterings- en biogasinstallaties.

Voor meer informatie over inspanningen van de groente en fruitsector op het gebied van duurzaamheid, lees hier het rapport.

 

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek