header.home link

Groen wil jachtverbod op patrijs

21 september 2020

Het patrijzenbestand gaat wereldwijd al jaren achteruit. Niet snel genoeg om de status 'bedreigd' te krijgen, maar de vogel is wel kwetsbaar. Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege (Groen) wil daarom dat de patrijs in onze contreien als bejaagbare soort geschrapt wordt in het jachtdecreet. “De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de patrijs blijven het bedreigde leefgebied van de vogel en de toename van predatoren zoals vossen, kraaiachtigen en huiskatten”, reageert jachtvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Maar dat debat durft Groen niet aan te gaan.”

Lees meer over:

De patrijs is geen hoogvlieger, in vliegkunst noch in aantal. Dat laatste is een groot probleem, vindt Groen en daarom wil het een jachtverbod op de kwetsbare akkervogel. Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege diende daarom een voorstel van decreet in dat komende woensdag wordt besproken in het Vlaams Parlement.

“We jagen op een vogelsoort die het moeilijk heeft en dat is onverantwoord”, zegt Schauvliege in de krant De Standaard. “Sinds 2007 is meer dan de helft van de patrijzensoort in Vlaanderen verdwenen. De huidige inspanningen volstaan niet, toont onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.” De patrijs heeft onder meer te kampen met een slinkende habitat want de bouwwoede leidt tot minder open ruimte. “Ook de verschraling van de landbouw resulteert in minder nestplekken. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen helpt evenmin.”

De prioriteit is het patrijzenbestand opkrikken. Als we eenmaal op dat punt zijn, kunnen we opnieuw discussiëren over de jacht.

Mieke Schauvlieghe - Vlaams parlementslid (Groen)

Exacte cijfers over het patrijzenbestand zijn er niet. De Broedvogelatlas en het project Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) schatten de populatie op 19.476 exemplaren, maar de cijfers dienen vooral om een trend weer te geven, exact zijn ze niet. De jagers doen zelf ook tellingen, maar Schauvliege trekt de wetenschappelijke onderbouwing in twijfel.

De jachtvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) betreurt dat de jagers aangevallen worden. “In Nederland geldt een jachtverbod op de patrijs, maar de patrijs is daar nog altijd in vrije val”, zegt HVV-woordvoerder Maarten Goethals. “De belangrijkste oorzaken blijven het bedreigde leefgebied van de vogel en de toename van predatoren zoals vossen, kraaiachtigen en huiskatten. Maar dat debat durft Groen niet aan te gaan.”

HVV werpt op dat de jachtsector zelf ook structurele steun ontvangt om de patrijzensoort te onderhouden, zoals voor het inzaaien van akkerranden en bijvoederen in de winter. “Waar de jacht actief een beleid opzet, zien we lokaal meer patrijzen.” Mieke Schauvliege is echter niet overtuigd. “Laten we die steun aan natuurbeheerders geven en niet aan diegene die op de kwetsbare vogel jaagt. De prioriteit is het patrijzenbestand opkrikken. Als we eenmaal op dat punt zijn, kunnen we opnieuw discussiëren over de jacht.”

Bron: De Standaard

Beeld: Rollin Verlinde

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek