header.home link

Gewasopbrengsten lijden onder klimaatverandering

13 april 2021

Sinds 1961 daalden de gewasopbrengsten wereldwijd met 21 procent. Reden: de klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. “De daling is net zo groot als de stijging in opbrengsten die de laatste zeven jaar is geboekt door betere rassen en moderne teelttechnieken”, zeggen de onderzoekers. “De landbouw wereldwijd wordt kwetsbaarder door veranderingen in het weer, vooral de warmere streken in Afrika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.”

Lees meer over:

Onderzoekers van de Cornell University, de University of Maryland en Stanford University ontwikkelden een model om het effect van klimaatverandering op de productiviteit in de landbouw in de wereld te meten. “We hebben de gewasopbrengsten van verschillende landen verspreid over de wereld op een rij gezet en die vergeleken met gegevens over het weer - zoals temperatuur en neerslag - van de laatste 60 jaar”, legt Ariel Ortiz-Bobea, econoom aan de Cornell University en co-auteur van de studie, uit.

0

tot 34% opbrengstdaling in warme streken in Afrika en Latijns-Amerika sinds 1961 door de klimaatverandering

0

tot 15% opbrengstdaling in de Verenigde Staten sinds 1961 door de klimaatverandering

0

tot 10% opbrengstdaling in Europa sinds 1961 door de klimaatverandering

Volgens de onderzoekers is de wereld sinds 1961 gemiddeld één graad warmer geworden, alleen door menselijk handelen. En dat heeft een impact op de wereldwijde oogstopbrengsten. “Over de hele wereld gemeten, komen we tot een gemiddelde productiviteitsdaling van 21 procent in 60 jaar”, reageert Ortiz-Bobea. “In de warmere streken in Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied worden groeivertragingen gemeten van 26 tot 34 procent. In de VS varieert dat van vijf tot 15 procent. In Europa is de productiviteit sinds 1961 gedaald met vijf tot tien procent door de klimaatverandering.”

“We waren wel verrast door die resultaten”, reageert Ortiz-Bobea. “We hadden eigenlijk een veel kleiner effect verwacht, aangezien de grote technologische teelttechnieken zorgen voor een grotere gewasopbrengst. Maar dit positieve effect wordt dus voor een deel tenietgedaan door de klimaatverandering. De daling in productiviteit door klimaatverandering in de laatste 60 jaar is net zo groot als de winst van betere rassen en teelttechnieken in de laatste zeven jaar.”

De productiviteit in de landbouw lijdt onder de klimaatverandering die door mensen wordt veroorzaakt

Ariel Ortiz-Bobea - Amerikaans econoom

De wereldwijde temperatuurstijging heeft het grootste effect op de gewasopbrengsten, klinkt het. “We hebben ongeveer 200 verschillende variaties doorgerekend met ons model”, verduidelijkt Ortiz-Bobea. “Die leiden allemaal naar dezelfde conclusie. De productiviteit in de landbouw lijdt onder de klimaatverandering die door mensen wordt veroorzaakt. Het maakt de landbouw steeds kwetsbaarder.”

“Sommige mensen beschouwen klimaatverandering als een probleem voor toekomstige generaties”, gaat de econoom verder. “Maar zij gaan voorbij aan het feit dat we het klimaat al veranderd hebben. En dat treft vooral de armere landen die afhankelijk zijn van de landbouw. Het lijkt erop dat technologische vooruitgang zich nog niet heeft vertaald in een grotere klimaatbestendigheid.”

Bron: Food&Agribusiness

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek