header.home link

FrieslandCampina schroeft eisen voor melkleveringen op

10 september 2018
In Nederland verruilen meer dan 220 melkveehouders FrieslandCampina voor een andere afnemer. Onvrede over het beleid van de zuivelverwerker is er niet enkel in Nederland maar ook in eigen land. Hier zijn er 380 melkveehouders die trouw hun melk leveren aan FrieslandCampina hoewel de meesten geen lid zijn van de coöperatie. Drie jaar geleden waren het er nog meer dan dubbel zoveel, maar toen zijn in één klap 443 producenten aan de deur gezet. Nu moet niemand vertrekken, maar ligt er een te nemen of te laten contractvoorstel op tafel. Vooral voor de melkveebedrijven die vandaag geen weidegang toepassen of geen melk van AA-kwaliteit leveren, is het contract een zware dobber. Blijven of vertrekken, da’s de vraag, en ze komt op een moment dat er behalve Milcobel geen kopers op de markt zijn voor extra melk.
Lees meer over:

In Nederland verruilen meer dan 220 melkveehouders FrieslandCampina voor een andere afnemer. Onvrede over het beleid van de zuivelverwerker is er niet enkel in Nederland maar ook in eigen land. Hier zijn er 380 melkveehouders die trouw hun melk leveren aan FrieslandCampina hoewel de meesten geen lid zijn van de coöperatie. Drie jaar geleden waren het er nog meer dan dubbel zoveel, maar toen zijn in één klap 443 producenten aan de deur gezet. Nu moet niemand vertrekken, maar ligt er een te nemen of te laten contractvoorstel op tafel. Vooral voor de melkveebedrijven die vandaag geen weidegang toepassen of geen melk van AA-kwaliteit leveren, is het contract een zware dobber. Blijven of vertrekken, da’s de vraag, en ze komt op een moment dat er behalve Milcobel geen kopers op de markt zijn voor extra melk.

Wie Boer&Tuinder openslaat, leest het in het voorwoord van Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker dat er onrust is bij melkveehouders. “Een aantal melkerijen stuurt aan op nieuwe voorwaarden en eisen voor hun leveraars. Bij Danone werden vorige maand enkele leveraars opgezegd. Daarbovenop wil Danone een productieregulering invoeren voor de blijvers. Bij FrieslandCampina beweegt er ook heel wat. Ook daar worden bijkomende leveringsvoorwaarden (o.a. weidemelk) en beperkingen opgelegd.” FrieslandCampina produceert in Aalter lang houdbare melk in drankkartons voor de Belgische en Europese markt. Na de herstructurering in 2015 situeren de melkleveranciers zich vooral in de regio rond Aalter (Oost-Vlaanderen) . In de Noorderkempen, dichtbij de Nederlandse grens, situeren zich de 27 melkveehouders die lid zijn van de coöperatie.

Wat er bij FrieslandCampina precies op stapel staat, moet maandag en dinsdag duidelijk worden. De zuivelverwerker heeft zijn leveranciers uitgenodigd om het nieuwe contractvoorstel te bespreken. Alle Belgische melkveehouders die leveren aan de Nederlandse zuivelcoöperatie ontvingen de uitnodiging per brief, en namen tegelijk ook kennis van het nieuwe contract. Bij de leveranciers is gemor te horen want de leveringsvoorwaarden verstrengen terwijl daar financieel niets extra tegenover staat.

Toen FrieslandCampina België in 2015 de helft van haar 884 melkleveranciers aan de deur zette, kregen de blijvers de garantie dat hun melk minstens tot en met 2018 afgenomen zou worden. Die belofte komt de zuivelverwerker na en ook in de toekomst zal er nog Belgische melk verwerkt worden door FrieslandCampina. “Geen enkele melkleverancier wordt opgezegd”, benadrukt woordvoerder Sarah De Meester, “integendeel, we hebben nood aan Belgische melk voor onze fabriek in Aalter. Daarom bieden we melkveehouders een nieuw samenwerkingscontract aan dat de duurzaamheid van melk en de AA-kwaliteit ervan wil waarborgen.”

Het voorstel geldt voor alle melkveehouders en het staat éénieder vrij om er al dan niet op in te gaan. In de aanloop naar de drie leveranciersbijeenkomsten is te horen dat de onvrede groter is dan de animo om te tekenen. “Wie wil dat zijn melk nog wordt opgehaald, zal moeten tekenen”, betreurt Hans De Ruyter, voorzitter van producentenorganisatie (PO) Dairycam. Het stoort hem dat het contractvoorstel niet onderhandeld is met de PO, en nu de melkveehouders als te nemen of te laten in de maag wordt gesplitst. “Het is een eenzijdig contractvoorstel van FrieslandCampina dat de producentenorganisatie voordien kon inkijken, maar waar we niets aan konden veranderen of verbeteren” , zo benadrukt De Ruyter. “Er vindt intensief overleg plaats met de PO”, reageert de woordvoerder. “In 2018 is reeds viermaal vergaderd, en op aangeven van de PO zijn er aanpassingen gebeurd aan het voorgestelde contract.”

In het verleden was weidegang een bedrijfskeuze van de melkveehouder, en werd het net zoals de levering van melk van AA-kwaliteit (met beter cel-, coli- en kiemgetal) aangemoedigd met een premie. Het contractvoorstel maakt van weidemelk en AA-melk de nieuwe norm voor leveringen, weliswaar met behoud van de premie. “Wanneer FrieslandCampina communiceert dat er geen leveranciers op straat worden gezet, dan is het maar hoe je dat bekijkt. Er stelt zich wel degelijk een probleem voor 140 melkveehouders die vandaag geen AA-melk leveren of hun koeien op stal houden”, weet de voorzitter van de producentenorganisatie. Hij maakt zich ook zorgen over alle andere bedrijven die hun melk willen blijven leveren aan FrieslandCampina.

De situatie op de melkmarkt is momenteel niet gunstig voor een overstap naar een andere zuivelverwerker. De Ruyter: “Enkel Milcobel is op zoek naar meer melk om te verwerken, maar dat is een coöperatie die een eigen financiële inbreng van de leden vraagt. Private kopers zijn nu niet actief op de markt aanwezig.” Sarah De Meester van FrieslandCampina loopt niet graag vooruit op de leveranciersbijeenkomsten, maar wil nog wel dit kwijt: “Het is niet voor het eerst dat we communiceren dat weidegang voor FrieslandCampina belangrijk is en past binnen onze duurzaamheidsstrategie. Wat de AA-kwaliteit van de melk betreft, het merendeel van de melkveehouders behaalt die vandaag al. Net omdat er 140 melkveehouders zijn die aan één of beide voorwaarden niet voldoen, hebben we een overlegmoment ingepland.”

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder

Beeld: Sofie Van Holle

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek