header.home link

Federale ministers willen flexibiliteit rond etikettering verlengen tot april 2023

26 september 2022

De flexibele maatregelen rond etikettering en de samenstelling van producten hebben kunnen vermijden dat er producten uit de winkelrekken zijn verdwenen. Nu de oorlog in Oekraïne en de bijhorende bevoorradingsproblemen aanhouden, willen de federale ministers deze versoepeling verderzetten. “Wij dringen wel aan op een uniforme aanpak van dit probleem in de Europese Unie, want die ontbreekt momenteel”, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld).

Gebrek aan grondstoffen en verpakkingsmateriaal

Sinds Rusland is binnengevallen in Oekraïne wordt de Europese voedingsindustrie geconfronteerd met ernstige tekorten aan verschillende grondstoffen. Zo trok de Belgische aardappelverwerkende sector half maart nog aan de alarmbel omdat er een tekort aan zonnebloem dreigde en er massaal moest overgeschakeld worden op andere olie, zoals palmolie. Maar ook voor heel wat andere voedingsbedrijven zorgde de oorlog ervoor dat er plots moest bijgestuurd worden in de receptuur van producten en gerechten.

Maar dat is niet het enige probleem waar de sector mee geconfronteerd wordt. Sinds afgelopen zomer ondervindt de Europese etiketterings- en verpakkingsindustrie ook heel wat verstoringen van de toeleveringsketen. Daardoor blijven de doorlooptijden en de prijzen stijgen.

Deze context zorgt voor heel wat uitdagingen voor de voedingsbedrijven. Enerzijds zijn ze naarstig op zoek naar alternatieve ingrediënten en passen ze hun recepten aan, maar anderzijds moeten ze alle zeilen bijzetten om aan de verplichtingen rond etikettering en de samenstelling van producten te voldoen. “Deze situatie maakt het voor producenten onhaalbaar om telkens het etiket aan te passen. Het is niet alleen duur, maar het duurt in de gegeven omstandigheden vaak ook lang”, legt De Bleeker uit.

Uitgelicht

Zonnebloemolie massaal vervangen door koolzaadolie

nieuws
1 augustus 2022 Lees meer

Oproep tot flexibiliteit

Wanneer wettelijke verplichtingen rond de ingrediëntenlijst op etiketten van voeding en dranken niet wordt nageleefd, bestaat de kans dat de producten vanwege het etiket uit de rekken verdwijnen. Om die reden hebben minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo’s David Clarinval (MR) samen met staatssecretaris De Bleeker al in het voorjaar beslist om de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen op vlak van etikettering.

Aan de bevoegde controleautoriteiten werd gevraagd om de nodige soepelheid aan de dag te leggen en om bij controles te focussen op wat echt cruciaal is voor de consument, namelijk de aan- of afwezigheid van allergenen. “Daarnaast was het voor de producenten toegelaten om af te wijken van wat op het etiket staat op voorwaarde dat dit op een andere manier werd duidelijk gemaakt aan de consument, bijvoorbeeld door dit te afficheren aan de winkelrekken”, legt De Bleeker uit.

Nood aan uniforme aanpak in EU

Het was de Europese Commissie die in die uitzondering had voorzien, want de verplichtingen rond etikettering zijn op Europees niveau geregeld. Ook 11 andere lidstaten beslisten die versoepeling toe te passen, zonder dat daarbij afbreuk werd gedaan aan de consumentenbescherming en de voedselveiligheid.

Toch moesten de voedingsproducenten vaststellen dat de etiketteringsregels tussen Europese lidstaten sterk konden afwijken. “We zagen dat lidstaten elk op hun eigen manier flexibiliteit toestaan aan producenten”, aldus de staatssecretaris voor Consumentenbescherming. “Dat zorgt voor grote onduidelijkheid voor consumenten én producenten. Om die reden heb ik er tijdens de informele EU-top in Praag op aangedrongen om tot een gecoördineerde en uniforme Europese aanpak te komen.”

Verlenging van federale maatregelen

Uit controles blijkt dat de flexibele aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen. “Bedrijven moeten afwijkingen van de etiketteringsplicht melden aan de bevoegde instanties. Dat gebeurde het afgelopen kwartaal in totaal 660 keer. Tegelijkertijd moeten winkeliers duidelijk afficheren dat de ingrediënten op sommige producten gewijzigd kunnen zijn”, stelt De Bleeker. In totaal werden 43 handelaars in die periode onder de loep genomen. “Daaruit blijkt dat 32 onder hen de regelgeving goed hebben opgevolgd, de overige 11 kregen een waarschuwing.”

Gezien het succes van de maatregelen om lege winkelrekken te vermijden, wil De Bleeker dat die verlengd worden tot eind april 2023. Zij krijgt daarbij de steun van haar collega’s Dermagne en Clarinval.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek