header.home link

FAVV: "Eerste resultaten van PFAS-staalnames zijn geruststellend"

1 juli 2021

De resultaten van de algemene monitoring op PFAS-stoffen in de regio Zwijndrecht zijn geruststellend. Dat laat het Voedselagentschap weten nadat het afgelopen maand juni de monitoring opschroefde rond de 3M-fabriek. “We hebben wel een specifieke bemonsteringscampagne opgezet bij landbouwbedrijven die in de verontreinigde zone liggen”, laten het FAVV en federaal landbouwminister David Clarinval (MR) weten.

Lees meer over:
FAVV-staalnemen-800

Algemene versus specifieke monitoring

Het Voedselagentschap voert al meer dan tien jaar analyses uit op PFAS-stoffen in levensmiddelen. De afgelopen jaren werden 450 stalen van levensmiddelen geanalyseerd op de aanwezigheid van PFAS en alle resultaten lagen onder de normen die het Wetenschappelijke Comité van het FAVV heeft geformuleerd en waar het Voedselagentschap zijn beleid heeft op gebaseerd omdat er op dit ogenblik geen Europese normen bestaan.

“Na de melding van de verontreiniging in Zwijndrecht hebben we onze algemene staalnames gefocust op de zone rond de 3M-fabriek”, legt Hélène Bonte, woordvoerder van het FAVV, uit. “Er werden onder meer stalen genomen van eieren, melk en vlees. De analyses zijn intussen afgerond en we kunnen concluderen dat er geen overschrijding is vastgesteld.”

In een verdere fase wil het Voedselagentschap een duidelijker beeld krijgen van de eventuele PFAS-verontreiniging bij landbouwers in de zone van 15 kilometer rond de 3M-fabriek en daarom zet, naast de algemene, ook een specifieke monitoring op. “We zullen stalen analyseren van vlees, eieren en melk die bij de landbouwers worden verzameld. We zullen daarbij vanuit het centrum van de perimeter naar buiten toe werken. Op die manier moeten we zicht krijgen van de situatie op de landbouwbedrijven en kunnen we de nodige maatregelen nemen van zodra de limieten worden overschreden”, aldus Bonte.

De consument moet er zeker van kunnen zijn dat de voeding die op zijn bord komt, veilig is. Wij zullen dus transparant blijven communiceren over onze bevindingen

Hélène Bonte - Woordvoerder FAVV

Nood aan Europees kader

Minister Clarinval dringt aan op een Europese harmonisatie van de PFAS-normen. “Ik heb een brief gestuurd naar de Europese commissarissen Stella Kyriakides (Gezondheid en Voedselveiligheid) en Janusz Wojciechowski (Landbouw) om dit aan te kaarten. De Europese Commissie is als enige bevoegd om geharmoniseerde normen vast te leggen voor de contaminatie van levensmiddelen. Ik heb aangedrongen om zo spoedig mogelijk duidelijke normen vast te leggen.” De Commissie heeft laten weten dat die geharmoniseerde norm er tegen eind september zou moeten zijn.

Het Voedselagentschap laat weten dat het in nauw contact staat met de gewestelijke overheden over dit dossier. “Producten die in privétuinen worden geteeld of de eieren van de eigen kippen behoren tot de privésfeer en vallen dus niet onder onze bevoegdheid. Zowel de controles als het advies hierover vallen onder de bevoegdheid van de gewesten. Met landbouwers communiceren we wel rechtstreeks”, verduidelijkt het FAVV.

Wel benadrukt het agentschap dat het een duidelijk standpunt aanhoudt in het PFAS-dossier. “De consument moet er zeker van kunnen zijn dat de voeding die op zijn bord terecht komt, veilig is. Daarom zullen wij transparant blijven communiceren over onze bevindingen”, aldus nog de woordvoerder van het FAVV.

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) is tevreden dat het FAVV met de specifieke monitoring start. "Het is belangrijk dat de betrokken landbouwers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de veiligheid van de producten die ze telen." Net als Clarinval benadrukt Crevits dat het belangrijk is dat er zo snel mogelijk Europese normen voor alle lidstaten komen, want die zijn er momenteel niet. "Volksgezondheid en voedselvoorziening gaan hand in hand. Tegelijk moet je kijken welke schade er is en hoe die vergoed kan worden. De eerste contacten met de Europese Commissie hierover zijn intussen opgestart", zegt Crevits in een reactie.

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek