header.home link

Extra subsidie van €500.000 voor Steunpunt Korte Keten

20 december 2019
De federale ministerraad heeft beslist om het Steunpunt Korte Keten een subsidie toe te kennen van 550.000 euro. “Het is een bewuste keuze geweest om dit geld voor het Steunpunt te voorzien. De korte keten geeft landbouwbedrijven de kans om economische, sociale en milieudoelen te koppelen met het creëren van nieuwe marktkansen, wat vaak een positieve weerslag heeft op het inkomen van landbouwers. Het Steunpunt Korte Keten zorgt daarbij voor kennisopbouw en begeleiding van de bedrijven”, zegt Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten.
Lees meer over:

De federale ministerraad heeft beslist om het Steunpunt Korte Keten een subsidie toe te kennen van 550.000 euro. “Het is een bewuste keuze geweest om dit geld voor het Steunpunt te voorzien. De korte keten geeft landbouwbedrijven de kans om economische, sociale en milieudoelen te koppelen met het creëren van nieuwe marktkansen, wat vaak een positieve weerslag heeft op het inkomen van landbouwers. Het Steunpunt Korte Keten zorgt daarbij voor kennisopbouw en begeleiding van de bedrijven”, zegt Nathalie Muylle, Minister van Werk, Economie en Consumenten.

De interesse voor de korte keten groeit, zowel bij landbouwers als bij consumenten. Voor landbouwers is de korte keten een manier om de banden met hun afzetmarkt aan te halen en hun inkomen te verhogen. Consumenten willen meer voeling krijgen met de oorsprong van hun voeding. “Bijkomend voordeel is dat de korte keten een kleinere ecologische voetafdruk heeft en op die manier bijdraagt tot een beter klimaat”, aldus minister Muylle.

Vandaag gaat is al één op zeven landbouwers mee gestapt in het verhaal van de korte keten. Aanvankelijk zetten vooral melkveebedrijven de stap, maar ondertussen is het assortiment veel ruimer geworden. In totaal gaat het om zo’n 3.000 bedrijven. Het Steunpunt Korte Keten geeft landbouwers die de stap naar de korte keten zetten advies en vorming en zet bedrijven aan tot samenwerking. Zo verdrievoudigde het aantal informatieaanvragen bij het Steunpunt de afgelopen tien jaar.

“De korte keten kan het inkomen van landbouwers verhogen, omdat het schakels uit de verkoopsketen knipt die een deel van de potentiele inkomsten afromen. Daarnaast speelt ook de nauwere band met de consument mee. Voor beginnende landbouwers is het vaak onrealistisch om een grootschalig bedrijf op te starten en is de korte keten een goed alternatief”, motiveert Nathalie Muylle de beslissing van de ministerraad.

Het Steunpunt Korte Keten werd opgericht in 2003 als Steunpunt Hoeveproducten binnen de schoot van KVLV-Agra. Vaak was de vrouw op het landbouwbedrijf de motor achter de zoektocht naar verbreding. “Vandaar dat het logisch is dat rond dit thema een belangrijke rol is weggelegd voor de Agra-werking van KVLV”, stelt het Steunpunt. Land- en tuinbouwers met vragen rond rechtstreekse verkoop vonden op die manier een eerste aanspreekpunt. Bovendien specialiseerde het Steunpunt zich in het wetgevende kader rond de korte keten en verdedigt op diverse fora de belangen van de hoeveproducent.

De beslissing van minister Muylle is een enorme opsteker voor het Steunpunt Korte Keten. “Dit is bijzonder goed nieuws”, zegt ook Monique De Dobbeleer, directeur bij KVLV. “De extra steun van 550.000 euro, waardoor ons budget verdriedubbelt, geeft ons eindelijk de mogelijkheid om te groeien. Heel wat plannen die door gebrek aan mankracht en middelen in de koelkast zaten, kunnen nu eindelijk uitgevoerd worden.” Volgens De Dobbeleer moet de subsidie het Steunpunt toelaten om de korte keten op te tillen naar een hoger niveau en om de sector naar de buitenwereld meer gezicht te geven.

Concreet zal het Steunpunt de middelen aan besteden aan het optimaliseren van de kennisvorming, bijvoorbeeld door brochures te laten maken voor hoeveproducenten over juridische aspecten van de korte keten of over marketing. Er wordt ook werk gemaakt van een studie naar de prijsvorming van korte ketenproducten en van het ontsluiten van marktinformatie. Daarnaast worden ook bestaande samenwerkingen, zoals met Lokaalmarkt of met het Waalse DiversiFERM uitgebreid.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek