header.home link

Extra beperkingen plantaardige zuivel overboord

27 mei 2021

Plantaardige zuivelalternatieven zoals soja- of haverdrinks worden dan toch geen extra beperkingen rond verpakkingen en benamingen opgelegd. Dat is beslist tijdens de onderhandelingen over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Lees meer over:

Het voorstel, ook wel bekend als amendement 171, voorzag in een verbod op het gebruik van melkkartons omdat die te veel gelijkenissen zouden hebben met zuivel. Ook bepaalde uitdrukkingen, zoals “romig” of “bevat geen melk” zouden met het amendement verboden worden. Dat botste op veel tegenkanting uit milieuhoek en bij de producenten van de plantaardige alternatieven, die het onder meer hadden over “zuivelcensuur”.

“Dit onzinnig plan is eindelijk van tafel”, zegt Elena Walden van Good Food Institute Europe, dat werkt rond innovaties in plantaardige eiwitten. “Het is geruststellen dat de Europese leiders naar de consumenten geluisterd hebben en de extra, extreme verboden verworpen hebben.” Ze roept op om de klimaatambities in daden om te zetten en om consumenten te steunen om duurzamere keuzes te maken “in plaats van tijd te verspillen met zinloze voorstellen”.

De bestaande wetgeving rond het gebruik van zuiveltermen blijft voor alle duidelijkheid wel overeind. Zo mogen plantaardige alternatieven voor zuivel geen gebruik maken van termen als “melk”, “yoghurt” of “kaas”. Een sojadrink mag dus geen sojamelk genoemd worden, maar “vervanger van melk” kan wel.

Dat het voorstel van de baan is, wordt toegejuicht door producenten van zuivelalternatieven. Volgens hen is dit opnieuw een stap richting een duurzamer voedselsysteem.

Bron: Food & Agribusiness / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek