header.home link

EU-Parlement wil “achterhaalde” beschermingswet wolven versoepelen

Een meerderheid van het Europees Parlement heeft groen licht gegeven voor een resolutie die de veehouderij en grote carnivoren meer moet beschermen. De parlementsleden dringen er bij de Commissie op aan om de strikte bescherming van wolven onder de Habitatrichtlijn in te perken. Hiermee wordt de jacht niet geopend, benadrukken ze, maar willen ze het wolvenbestand “voldoende herstellen”. De resolutie werd aangenomen met 306 stemmen voor, 225 tegen en 25 onthoudingen.

24 november 2022  – Laatste update 24 november 2022 20:51
Lees meer over:

De wolf stond in Europa ooit op het punt om te verdwijnen, waardoor hij 30 jaar geleden als bedreigde diersoort werd geklasseerd. Maar op vandaag is de populatie met zo’n 21.000 stuks levend en wel. “Die stijging van het aantal wolven is duidelijk voelbaar, vooral bij onze landbouwers”, vertelt Europarlementslid Hilde Vautmans (Open Vld), waarmee ze doelt op het fors gestegen aanvallen op schapen, geiten, runderen en paarden.

De Europarlementsleden vragen daarom aan de Europese Commissie om de beschermingsstatus van de wolf opnieuw te bekijken. “Let wel, de wolf blijft ook na een eventuele herziening nog steeds beschermd, maar niet meer op het hoogste niveau zoals dat nu is”, verduidelijkt Vautmans. Dit geeft lidstaten meer ruimte om hun beleid uit te zetten in functie van de groeiende populaties. “Daarom roepen we in onze resolutie op om maatregelen in te voeren die de samenleving tussen wolf en mens en dier bevordert. De instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus.”

We openen hiermee niet de jacht op wolven. We vragen wel dat de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee

Hilde Vautmans

Het Parlement wil werk maken van grensoverschrijdende samenwerking en monitoring van de populaties. “Verder roepen we de Commissie ook op geregeld de vooruitgang van instandhouding te beoordelen en een beoordelingsprocedure te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de beschermingsstatus van populaties in bepaalde regio’s kan worden gewijzigd zodra de gewenste staat van instandhouding is bereikt”, aldus Vautmans. “We openen hiermee dus zeker niet de jacht op wolven. We vragen wel dat er op basis van wetenschappelijke data de juiste status wordt toegekend. Dit is essentieel voor een vreedzame samenleving tussen grote carnivoren, mensen en vee.”

Ook Tom Vandenkendelaere, die voor cd&v in het Europees zetelt, vindt de resolutie een goede zaak. Hij wijst erop dat de wetgeving destijds nodig was om de dieren te beschermen, maar dat die ondertussen haar nut bewezen heeft. “De situatie is ondertussen danig veranderd dat er zelfs maatregelen nodig zijn. Door de toename van de wolvenpopulatie zien we ook een toename aan aanvallen met als gevolg dode of gewonde landbouwdieren. Vooral hun aanwezigheid in dichtbevolkte plattelandsgebieden zoals Vlaanderen heeft een negatieve impact op landbouw”, zegt hij.

Het kan niet de bedoeling zijn dat de aanwezigheid van wolven tot grote economische verliezen voor landbouwbedrijven leiden

Tom Vandenkendelaere

Volgens Vandenkendelaere volstaan de huidige preventiemaatregelen niet en zorgen ze voor oplopende kosten voor de veehouders. “De schadeloosstellingen dekken vaak niet alle kosten van de berokkende schade. Het kan niet de bedoeling zijn dat de aanwezigheid van wolven tot grote economische verliezen voor landbouwbedrijven leiden. Daarom roepen we de Europese Commissie op om de schade voor boeren beter te compenseren en samen met de regio's de huidige beheersmaatregelen flexibel toe te passen als preventie niet voldoende is. Wat mij betreft moet een herplaatsing van de wolven in die situaties zeker tot de mogelijkheden behoren."

Wolf als zondebok

Verschillende natuurorganisaties hadden de parlementsleden op voorhand opgeroepen om tegen te stemmen en reageren teleurgesteld op het nieuws dat de resolutie aangenomen werd. Ze vrezen dat de wolf als zondebok wordt gebruikt voor de “bredere problemen waarmee de landbouwindustrie momenteel te kampen heeft” en zijn ervan overtuigd dat de landbouw conflictarm kan samenleven met wolven. “Hoewel er nog verbeteringen mogelijk zijn, toont de Vlaamse situatie dat een goede ondersteuning van veehouders, zowel financieel, als met advies en hulp op het terrein, dat mogelijk maakt”, klinkt het bij Natuurpunt.

Raadpleeg de resolutie online.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) registreerde dit jaar ondertussen 80 aanvallen waarvan er 62 met zekerheid door een wolf werden gepleegd. In totaal werden 156 dieren gedood, 20 gekwetst en waren 5 dieren vermist. Het gaat voornamelijk om schapen, maar ook enkele geiten, alpaca’s, damherten, pony’s, paarden, kalveren, runderen, ezels en ook 1 gans vielen ten prooi. In amper 1 geval was er sprake van een gedeeltelijk wolfwerend raster. In de andere gevallen was het raster niet wolfproof, rapporteert ANB.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek