header.home link

Eieren met hoge fipronilwaarden gevonden in Italië

28 september 2017
In het Europese meldingssysteem voor verontreinigingen in voedingsmiddelen (RASFF) zijn de afgelopen weken nog verschillende meldingen gedaan van vondsten van fipronil in eieren en eiproducten. In de meeste gevallen wordt het risico op basis van het gevonden gehalte als 'niet ernstig' bestempeld. In twee gevallen gaat het om partijen met een ‘ernstig risico'. Het gaat om meldingen die zijn gedaan door de Italiaanse voedselveiligheidsautoriteit.

In het Europese meldingssysteem voor verontreinigingen in voedingsmiddelen (RASFF) zijn de afgelopen weken nog verschillende meldingen gedaan van vondsten van fipronil in eieren en eiproducten. In de meeste gevallen wordt het risico op basis van het gevonden gehalte als 'niet ernstig' bestempeld. In twee gevallen gaat het om partijen met een ‘ernstig risico'. Het gaat om meldingen die zijn gedaan door de Italiaanse voedselveiligheidsautoriteit.

De Italiaanse voedselveiligheidsautoriteit meldt via het Europese meldingssysteem voor verontreinigingen in voedingsmiddelen (RASFF) dat er de voorbije weken verschillende fipronilbesmettingen zijn gesignaleerd in Italië. In sommige gevallen gaat het om besmettingen die ‘niet ernstig’ zijn, in andere gevallen is wel sprake van ‘ernstige’ vervuilingen. Zo werden eieren van de markt gehaald met een fipronilgehalte van 0,82 milligram per kilo. De stalen dateren van 29 augustus. Bij stalen van 31 augustus zijn zelfs waarden tot 1,4 milligram per kilo gevonden.

Daarnaast werden er de voorbije weken ook nog meldingen gedaan van met fipronil besmette eieren of eierproducten in Slovakije, Griekenland en Tsjechië. Eerder waren er ook al meldingen van besmettingen in Polen, Hongarije, Bulgarije, Malta, Roemenië, Duitsland, Nederland en uiteraard ook in ons land. Als afnemer van besmette eieren zijn alle Europese lidstaten en 28 landen buiten de Europese Unie betrokken bij de fipronilaffaire.

Bron: AgriHolland / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek