header.home link

Een glas melk met of zonder schuldgevoel?

De eerste dag van juni is Wereldmelkdag, een initiatief van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om extra aandacht te vestigen op melk als belangrijke bron van voedsel voor miljoenen mensen wereldwijd. Geen betere gelegenheid om de fles melk uit de koelkast en een glas uit te schenken. Maar mogen we anno 2023 nog melk loven of is de impact van melk te groot op het klimaat?

31 mei 2023  – Laatste update 31 mei 2023 20:30
Lees meer over:
Zuivel vlam

Tijdens een recent rondetafelgesprek over de Vlaamse zuivelsector kwam een alombekend statement op tafel: mijn melkconsumptie is niet echt veranderd maar er is wel schuldbesef bijgekomen omdat koemelk een negatieve impact heeft op het klimaat. “Als er naar de klimaatimpact van zuivel verwezen wordt, komt vaak het hoge internationale CO2-equivalent voor zuivel naar boven”, antwoordt Renaat Debergh van de Belgische Federatie van de Zuivelindustrie (BCZ). “Maar dat wereldwijde cijfer is driemaal hoger dan ons Vlaamse cijfer. Vlaamse melk heeft een koolstofvoetafdruk van 0,93 kg CO2-equivalent per liter. Ter vergelijking, de gemiddelde koolstofvoetafdruk van een liter melk wereldwijd is 3,2 kg CO2-equivalent.”

“De koolstofvoetafdruk van de Vlaamse zuivelsector is de afgelopen 20 jaar met 30 procent verminderd”, gaat Debergh verder. “De sector is ook gestart met het berekenen van die koolstofvoetafdruk per individuele melkveehouder. Zo zullen bedrijven aangezet worden om nog stappen vooruit te zetten. Want op deze manier kan er vergeleken worden tussen verschillende melkveehouders en kunnen er aanbevelingen worden gedaan op individueel bedrijfsniveau. Grotere melkvee- en zuivelbedrijven zijn hier al mee gestart  en bij sommigen werd nog een verlaging van 20 procent vastgelegd.”

De wereldwijde koolstofvoetafdruk van zuivel is driemaal hoger dan het Vlaamse cijfer

Renaat Debergh - BCZ

“Daarnaast moet je ook kijken naar het klimaateffect per eenheid nutriënten die je aangereikt krijgt bij melk”, aldus Debergh. “Het klimaateffect van cola is bijvoorbeeld laag, maar dat effect per eenheid aangereikte nutriënten is vrij hoog. De Hoge Gezondheidsraad heeft enkele jaren geleden zijn voedingsaanbevelingen geactualiseerd en daarbij rekening gehouden met de duurzaamheidsaspecten. Melk en zuivel staan nog steeds in de top 10.”

Ook Tessa Avermaete, bio-econome aan KU Leuven, schijnt haar licht over de kwestie tijdens het rondetafelgesprek. “Melk is een product van herkauwers en heeft in die zin een grotere milieu-impact dan bijvoorbeeld plantaardige producten. Maar dat is relatief want sojamelk die bij ons geproduceerd wordt, heeft een andere voetafdruk dan sojamelk geproduceerd in Brazilië. Daar komen nog heel wat andere aspecten bij kijken. Bovendien is het inderdaad zo dat onze Vlaamse melkveehouders enorm geïnvesteerd en geïnnoveerd hebben in duurzaamheid. Het is dus helemaal niet nodig om je schuldig te voelen bij het drinken van een glas melk.”

Nog steeds populair

En dat melk nog steeds een vaste waarde blijft in vele Belgische keukens blijkt uit een nieuwe studie van iVox en het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). De studie toont aan dat de helft van de Belgen (48%) minstens één keer per week melk gebruikt om te koken of bakken en ongeveer 1 op 3 minstens wekelijks melk gebruikt bij ontbijtgranen, om chocomelk te maken of om het puur te drinken. Daarnaast wees de studie uit dat de verschillende melktoepassingen het populairst zijn bij jongeren en jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar. Een derde van die leeftijdscategorie drinkt ook minstens wekelijks een glas pure melk, tegenover 22 procent van de 54-jarigen en ouderen. 

FAO: vlees, eieren en melkproducten zijn "essentiële" voeding
Uitgelicht
Vlees, melkproducten en eieren zijn "cruciale bronnen" van voedingsstoffen waar veel nood aan is. Ze kunnen niet gemakkelijk uit plantaardige voeding gepuurd worden, zo meldt...
25 april 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: VLAM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek