header.home link

Duurzaamheid is een raar beestje zo bewijzen eieren

28 augustus 2015
Duurzaamheid is door zijn drie pijlers – people, planet en profit – een erg complex verhaal. Dat bewijst een rangschikking van de productiemethoden voor eieren volgens hun duurzaamheidsscore. Onderzoekers van Wageningen Universiteit plaatsen eieren uit verrijkte kooien helemaal bovenaan, hoewel dat de goedkoopste manier van produceren is na het verdwijnen van de legbatterij. Een handvol hennen zit daarbij samen in hokken die 750 cm² ruimte bieden per dier. De veel geproduceerde scharreleieren scoren alles bij elkaar genomen het minst goed, zelfs al hebben de leghennen dan meer bewegingsvrijheid. Eieren van kippen met vrije uitloop scoren het best op het onderdeel ‘people’, dat vertaald werd als het drieluik dierenwelzijn, voedselveiligheid en consument.
Lees meer over:

Duurzaamheid is door zijn drie pijlers – people, planet en profit – een erg complex verhaal. Dat bewijst een rangschikking van de productiemethoden voor eieren volgens hun duurzaamheidsscore. Onderzoekers van Wageningen Universiteit plaatsen eieren uit verrijkte kooien helemaal bovenaan, hoewel dat de goedkoopste manier van produceren is na het verdwijnen van de legbatterij. Een handvol hennen zit daarbij samen in hokken die 750 cm² ruimte bieden per dier. De veel geproduceerde scharreleieren scoren alles bij elkaar genomen het minst goed, zelfs al hebben de leghennen dan meer bewegingsvrijheid. Eieren van kippen met vrije uitloop scoren het best op het onderdeel ‘people’, dat vertaald werd als het drieluik dierenwelzijn, voedselveiligheid en consument.

De duurzaamste eieren in Nederland komen uit een verrijkte kooi. Dat moet blijken uit Wagenings onderzoek waarin de duurzaamheid van gangbare, biologische, scharrel- en vrije uitloop eieren werd vergeleken. De onderzoekers gingen aan de hand van eigen onderzoek en literatuur na hoe de verschillende eieren presteerden inzake milieubelasting (o.a. CO2-uitstoot), dierenwelzijn, voedselveiligheid en prijs. Dat leidde tot duurzaamheidsscores op de onderdelen people, planet and profit, waarbij steeds een productiesysteem als ‘best practise’ uit de bus kwam.

Vanuit milieuoogpunt kwam het ei uit de verrijkte kooi als beste uit de bus. Verrijkte kooien zijn de goedkoopste productiemethode sinds het verdwijnen van de legbatterij. Dit huisvestingssysteem produceerde de minste ammoniak en CO2 per dier, stelden de onderzoekers vast. Vrije uitloop en biologische eieren haalden de slechtste milieuscore. Maar op ‘people’-gebied (welzijn, voedselveiligheid en consument) scoorde vrije uitloop juist het beste en de verrijkte kooi en scharrelkip slecht. En bij de economische prestaties kwamen de verrijkte kooi en het biologische ei als beste uit de bus. Als je alle criteria even zwaar weegt, haalt het verrijkte kooi ei de hoogste duurzaamheidsscore en het scharrelei de laagste, concludeert onderzoeker Esther van Asselt van RIKILT, onderdeel van Wageningen Universiteit, in haar publicatie in Poultry Science.

De oefening die van Asselt maakte is bijzonder complex want het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel en de Vlaamse onderzoeksinstelling ILVO toonden eerder al aan dat zelfs een eenzijdige focus op dierenwelzijn tegenstrijdige resultaten oplevert. De recente volièrestal in Geel geeft de scharrelkippen meer bewegingsvrijheid en meer mogelijkheden om natuurlijk gedrag te vertonen in vergelijking met de intussen verbannen legbatterijen. Je zou dus denken dat hun welzijn hoger ligt, maar het project 'Layerhouse' bracht verbeterpunten aan het licht. Zo speelt de wet van de sterkste in een scharrelstal meer dan bij kooihuisvesting, met vederschade tot gevolg. Doordat de kippen vrij kunnen rondvliegen, botsen ze af en toe ergens tegen met botbreuken tot gevolg. Het sterftecijfer in de stal ligt hoger, evenals de stofconcentratie. Dat is ook voor de pluimveehouder zelf minder prettig werken. Het proefbedrijf van de provincie Antwerpen en ILVO zoeken samen naar oplossingen voor deze knelpunten.

Het Nederlandse ei-onderzoek maakt deel uit van een drieluik. Eerder onderzocht van Asselt de duurzaamheid van melk en aardappels. Bij de aardappels maakte ze onderscheid tussen gangbaar, biologisch en stadslandbouw. De aardappel geproduceerd door een stadslandbouwer haalde de hoogste ‘people’-score, de gangbare aardappel de beste milieuscore, maar in de totale duurzaamheidscore waren de verschillen gering. Bij de melk maakte van Asselt onderscheid tussen gangbaar, biologisch en rauwe melk. Tot haar eigen verbazing haalde rauwe melk de beste score en gangbare melk de slechtste. “Rauwe melk kost minder energie en transport.” RIKILT was niet zo blij met die uitkomst want voor de voedselveiligheid vormt rauwe melk een risico.

Meer weten over de verschillende soorten eieren die er geproduceerd worden? Raadpleeg dan de VLAM-website ‘Er zit zoveel in een ei’.

Bron: Resource Wageningen UR / eigen verslaggeving

Beeld: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek