header.home link

Dochy: “Oplossingen vind je niet in polarisatie”

17 mei 2021

In een opiniestuk roept Vlaams CD&V-parlementslid Bart Dochy, zelf ook landbouwer, op om op zoek te gaan naar oplossingen. Weg van de scherpe polemiek en polarisatie, maar met een gezonde portie boerenverstand.

Lees meer over:
landbouw-graan-klaproos-veld-akker-1250

De land- en tuinbouwsector staat voor een bijzondere uitdaging. Opzwepende taal en polarisatie zullen geen problemen oplossen, ze zullen enkel een oplossing bemoeilijken. We staan bij de start van de week van de korte keten. In de commissie landbouw van het Vlaams parlement behandelen we woensdag een resolutie over de korte keten in de bredere context van leefbare businessmodellen. Een resolutie die kamerbreed wordt gedragen, een resolutie die in de aanhef zelfs stelt geen waardeoordeel te willen vellen over welke keuze een landbouwer maakt. Maar wel een resolutie die de keuzevrijheid van de landbouwer respecteert en de creativiteit kansen wil geven.

Dit typeert eigenlijk wel de paradox. De familiale landbouw kan op bijzonder veel sympathie rekenen. Vereenzelviging met kleinschaligheid en korte keten is echter niet correct. De aandacht voor de korte keten is wel terecht want goeie businessmodellen verdienen alle kansen, maar zoals gesteld in de resolutie die nu wordt voorgelegd: laat de land- en tuinbouwer zijn/haar keuze maken. Vorm geen waardeoordeel, maar stimuleer de creativiteit en ruim als Vlaamse overheid de obstakels uit de weg op vlak van regelgeving.

De consensus is niet populair, zeker niet bij de sensatiezoekende media, vandaar dat dit schrijfsel nooit de grote media zal halen maar schrijf het op, deze weg is de enige die tot resultaat zal leiden. Niet de polarisering van deze of gene.

bart-dochy-591

De aandacht voor de korte keten is terecht, maar laat de keuze aan de land- en tuinbouwer. Vorm geen waardeoordeel, maar stimuleer de creativiteit en ruim als Vlaamse overheid de obstakels uit de weg op vlak van regelgeving

Bart Dochy - Vlaams parlementslid (CD&V)

Stikstof is een belangrijke uitdaging. Hoe anders kan je tot een oplossing komen dan een doelstelling te plaatsen op de lange termijn. Het uitstippelen van een pad daar naartoe en het voorzien van een flankerend beleid waar nodig. De doelstellingen zijn ondertussen duidelijk. Over de weg daar naartoe dient een politieke consensus bereikt te worden. Het feit dat het Vlaams parlement heeft aangegeven dat niemand een economisch bloedbad wil in de land- en tuinbouwsector creëert een draagvlak voor een correcte fasering en correct flankerend beleid. Geen heilige huisjes, respect voor economische realiteit, voor waterkwaliteit en natuurdoelstellingen. Het is mijn overtuiging dat dit met gezond verstand en zonder polarisering kan bereikt worden.

Zelf ben ik sinds 1995 actief bezig met deze materie. Ik heb de complexiteit zien toenemen van de mestwetgeving, tot in het absurde toe. Zelfs als ingenieur heb ik het moeilijk om het laatste mestdecreet uit te leggen en te implementeren. Regeltjes die er eigenlijk niet toe doen maar wel kunnen leiden tot serieuze boetes maar fundamenteel het probleem niet oplossen.

In het belang van de toekomst van onze (jonge) boeren moeten we af van de polariserende discussies over stikstof en waterkwaliteit. Laat het nu echt wel dat gezond boerenverstand zijn dat nodig is om die oplossingen te maken.


Met dit opiniestuk wil de auteur een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Bart Dochy is Vlaams parlementslid voor CD&V en voorzitter van de Commissie Landbouw. Hij is daarnaast burgemeester van Ledegem en runt samen met zijn vader en vrouw ook nog een eigen gemengd landbouwbedrijf. 

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek