header.home link

Mogelijke onregelmatigheden in 11 stikstofadviezen ANB

29 november 2022

Audit Vlaanderen komt tot de conclusie dat er gemengde vaststellingen zijn over de adviesverlening van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Er werden diverse afwijkingen vastgesteld tussen de door ANB opgestelde adviezen uit het verleden en de op dat moment geldende significantiekaders. Dat concludeert een expert milieurecht na een vooronderzoek op vraag van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Lees meer over:

De audit bij ANB kwam er na een parlementaire vraag van Mieke Schauvliege (Groen) naar aanleiding van de vergunningsverlening van een aantal zogenaamde rode bedrijven. Zo kregen 25 van de 135 rode bedrijven uit 2014 nog een nieuwe vergunning. In een aantal vergunningsdossiers was er voorafgaandelijk een overleg of correspondentie met een belangenorganisatie, in casu Boerenbond. “De besluiten van dat overleg werden overgenomen waardoor het advies wijzigde van ongunstig naar gunstig”, zo stelde Schauvliege vast.

De minister antwoordde dat het niet uitzonderlijk is dat er contacten zijn tussen een adviesverlenende overheid en de vergunningsaanvrager, maar dat er in sommige dossiers wel de indruk kan gewekt worden dat het overleg tussen ANB en de landbouworganisatie “heeft geleid tot gunstige passende beoordelingen en als gevolg daarvan afgeleverde vergunningen die in strijd waren met de geldende significantiekaders van het moment”. Daarop liet Demir weten dat ze na vaststelling van deze “anomalieën” een audit heeft besteld bij Audit Vlaanderen om de adviesverlening van ANB grondig onder de loep te nemen.

Volgens communicatie van de minister werd in de audit gekeken naar mogelijke onregelmatigheden waarbij adviezen zouden zijn aangepast of op maat zouden zijn opgesteld na (actieve) tussenkomst van belangenorganisaties. Daarnaast werd ook onderzocht of een aantal adviezen zijn opgesteld met de vereiste zorgvuldigheid of kritische zin. Zo zou ANB meegegaan zijn in voorstellen om zoekzones te schrappen of bepaalde niet-erkende technieken te hanteren om ammoniakemissies te reduceren. Bovendien zouden de toenmalige beoordelingskaders niet consequent zijn toegepast door het Agentschap Natuur en Bos.

Het vooronderzoek van die audit is nu afgelopen en bevestigt deze laatste hypothese. De expert milieurecht concludeert dat er afwijkingen zijn vast te stellen tussen de adviezen die ANB in het verleden opstelde en de op dat moment geldende significantiekaders. Tevens merkte de expert milieurecht op dat het ANB enkele van haar adviezen gebaseerd zou hebben op bepaalde aannames, zonder toevoeging van een afdoende motivering. In totaal kwamen 11 bedrijven in beeld waarbij zich in het vergunningendossier mogelijk onregelmatigheden zouden hebben voorgedaan.

Het onderzoek van de mailboxen van het betrokken personeel bij ANB bracht echter onvoldoende tastbare elementen naar boven die wijzen op mogelijke onregelmatigheden in hoofde van specifieke personeelsleden, zo luidt het. Op basis van haar onderzoek kan Audit Vlaanderen evenwel niet uitsluiten “dat er zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan in andere dossiers of processen van het ANB”, maar ze heeft tegelijk geen concrete bewijzen die een forensisch onderzoek mogelijk maken tegen specifieke personeelsleden.

De minister laat weten dat er de komende maanden een systeemaudit wordt opgestart “om processen inzake adviesverlening bij ANB te verbeteren en te voorkomen dat dergelijke onregelmatigheden nog kunnen plaatsvinden".

Uitgelicht
Met de aankondiging van een audit is Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) erin geslaagd om de focus in het stikstofakkoord compleet te verleggen. De Vlaamse kranten...
2 juni 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek