header.home link

Demir en Brouns in de clinch over gevolgde procedure bij GLB

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over het feit dat haar collega van Landbouw Jo Brouns (cd&v) het Vlaams plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft ingediend bij de Europese Commissie zonder haar daarbij te betrekken of zonder het dossier eerst te bespreken in de regering. “Als ik dat zou doen, zou het kot te klein zijn”, haalde ze uit in de Commissie Omgeving. Volgens Brouns is alles verlopen zoals in de regering was afgesproken.

30 november 2022  – Laatste update 1 december 2022 6:12
Lees meer over:
zuhal demir vlaams parlement

De manier waarop Vlaanderen het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) - met daarin meer aandacht voor duurzame landbouw met respect voor milieu en klimaat - wil omzetten, botste eerder dit jaar al op kritiek vanuit Europa. De Europese Commissie twijfelde er onder meer aan of de Vlaamse voornemens wel voldoende bijdragen aan een sterkere milieubescherming, betere biodiversiteit en meer klimaatactie. Vlaanderen moest bijsturen en minister van Landbouw Jo Brouns moest tegen het einde van dit jaar een definitief plan voorleggen. 

“Geen betrokkenheid bij nieuw GLB”

Naar aanleiding van de Voedseltop die dinsdag doorging in Roeselare, wilde Groen-parlementslid Mieke Schauvliege in de Commissie Omgeving van minister Demir weten in welke mate de voedselstrategie van Vlaanderen is afgestemd op andere lopende dossiers, zoals het GLB, MAP7, het stikstofdossier en de klimaataanpak. Ze wilde ook weten in welke mate er afstemming is geweest met Demir zelf.

Het antwoord van de minister bleef in eerste instantie op de vlakte. “Nee, ik was niet betrokken bij de voedselstrategie van Brouns. Dat is ook niet op de regering geweest. Ik stel voor dat u de vragen die u daaromtrent hebt, aan hem stelt”, klonk het. Maar na een nieuwe vraag van Schauvliege over de betrokkenheid van Demir bij het nieuwe GLB, werd de minister plots veel forser.

“Het Vlaams plan voor de omzetting van het GLB werd door minister Brouns ingediend bij de Europese Commissie zonder dat wij daarbij betrokken waren. Er is al heel veel tamtam geweest over het feit dat onze diensten al bij de Commissie waren geweest om te zien hoever we moeten springen voor een nieuw mestactieplan. Het kot was te klein. Ik ga niet herhalen welke lelijke woorden er toen gevallen zijn”, zo stak ze van wal. Pas nadien werd het plan volgens haar doorgestuurd naar de Vlaamse regering.

Wat met passende beoordeling?

Daarna verwees ze naar het feit dat er nog een passende beoordeling voor het GLB moet komen waarbij bezwaarschriften kunnen worden ingediend. “Stel u voor dat ik dat zou doen met het stikstofdossier. Dat ik de bezwaren over me heen zou laten gaan en dat ik dat zelfs niet naar de regering zou brengen. Voor mij zijn stikstof en het GLB juist hetzelfde. Als ik zo zou handelen bij stikstof, dan zouden er over mij nog lelijkere dingen gezegd worden dan ik al heb moeten aanhoren”, sneerde Demir.

Volgens haar moet Brouns het zelf maar weten. “Als hij rechtszekerheid wil voor de boeren en als hij een passende beoordeling wil voor zijn GLB, dan denk ik dat het echt wel vijf over twaalf is om te horen wat de bezwaren van de verschillende diensten zijn, ook die van mezelf”, aldus Demir. “We zullen zien wat er uit het overleg zal komen. Maar ik denk dat het al ver gekomen is in dit land dat dat eerst naar de Europese Commissie gaat en daarna wordt doorgestuurd naar de leden van de regering.”

Brouns1

“Gewerkt binnen het mandaat dat ik heb gekregen”

Een dag later, in de plenaire zitting van het Vlaams parlement, kwam Mieke Schauvliege terug op de kwestie. Het Groen-parlementslid wou deze keer van minister Brouns weten welke stappen hij samen met minister Demir zal ondernemen om alle heikele landbouwdossiers (GLB, MAP7 en PAS) tot een goed einde te brengen om voor de landbouw en de natuur een toekomst te garanderen.

Brouns benadrukte dat hij, van zodra zijn aanstelling als minister van Landbouw, het GLB-dossier ter harte heeft genomen, “binnen het mandaat dat de minister van Landbouw toekwam en binnen de gemaakte afspraken om zo de goedkeuringsprocedure daarrond te doorlopen”. Volgens hem kwamen er heel wat opmerkingen uit het openbaar onderzoek en uit de voorafgaande gesprekken met de Europese Commissie. “Die hebben geleid tot een versterking van het Vlaams plan met verhoogde milieuambities, maar zonder het gelijk speelveld met de andere lidstaten te verstoren”, aldus Brouns.

“De goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie loopt nog. Wij zullen de nodige aanpassingen doen als dat nodig blijkt te zijn, ook wat uit de milieueffectenrapportage (of passende beoordeling) komt. Die bezwaren gaan we ernstig nemen en dat zijn discussies die dan later in de schoot van de Vlaamse regering moeten gebeuren.” Hij wees erop dat het belangrijk is om het GLB zo snel mogelijk uit de startblokken te krijgen. “Het gaat om 1,6 miljard euro aan middelen die aangewend zullen worden met één doelstelling voor ogen: de verdere verduurzaming van de land- en tuinbouw.”

“Verklaringen matchen niet”

Schauvliege stelde vast dat de antwoorden die minister Brouns gaf en de uitspraken die minister Demir de dag voordien deed, niet matchen. “Er klopt iets niet. Eén van jullie beiden vertelt het niet zoals het is. In plaats van vechtend over straat te rollen, voer nu eindelijk eens beleid. De uitdagingen zijn immens, een antwoord moet samen geformuleerd worden. Dat is wat de Vlamingen verwachten, ze zitten niet te wachten op twee vechtende kemphanen”, besloot het Groen-parlementslid.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek