header.home link

Crisis varkenshouderij: extra steun voor VLAM en Belpork

6 december 2021

Om extra steun te bieden aan de Vlaamse varkenshouderij die door een diepe crisis gaat, heeft de Vlaamse regering beslist om 750.000 euro extra middelen aan VLAM toe te kennen voor bijkomende promotie in binnen- en buitenland. Belpork krijgt 6 miljoen euro extra om het verdienmodel van varkenshouders minder afhankelijk te maken van het aantal varkens dat ze produceren.

Door de uitbraken van Afrikaanse varkenspest, zowel in ons land als in Duitsland, door de Covid-19-pandemie en de sterk gestegen grondstoffenprijzen is de marktwerking voor varkensvlees sterk verstoord. De sterk gedaalde varkensprijzen in combinatie met de hoge voeder- en energieprijzen maken dat heel wat Vlaamse varkenshouders op hun tandvlees zitten. Zij werken al een hele poos met verlies.

Uitgelicht

Vlaamse regering keurt steun aan varkenshouders goed

nieuws
22 november 2021 Lees meer

Om de noodlijdende sector tegemoet te komen, besliste Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) eerder al om steun toe te kennen aan de varkenshouders. Half november werd een eerste maatregelenpakket goedgekeurd, goed voor in totaal 9,2 miljoen euro aan steun. Zo zal Vlaanderen tussenkomen in een abonnement dat varkenshouders betalen aan Rendac. Daarnaast krijgen bedrijven die in een duurzaam stalconcept hebben geïnvesteerd, een tussenkomst van 2.500 tot 5.000 euro, afhankelijk van het geïnvesteerd bedrag. Voor jonge varkenshouders was er nog een extra ondersteuning van maximaal 7.500 euro.

Promotie in binnen- en buitenland

Vorige week besliste de Vlaamse regering over twee extra maatregelen. Zo krijgt VLAM een extra subsidie van 750.000 euro om de promotie voor varkensvlees op te schroeven, zowel in binnen- als buitenland. “Wat export betreft zal via het Belgian Meat Office ingezet worden op de exportdiversificatie van vers en bevroren varkensvlees. Dat zullen we doen door extra in te zetten op beursdeelnames in nieuwe markten of marktsegmenten. Het accent zal liggen op Aziatische landen”, stelt Liliane Driesen, woordvoerder van VLAM.

Voor vleeswaren komt er een communicatiecampagne rond de beurs Gastronord in Zweden in 2022 en er is ook een deelname aan de beurs Foodexpo in Denemarken voorzien in 2023. “Een studie zal verder uitwijzen welke nieuwe markten potentieel bieden voor Vlaamse vleeswaren en zal de leidraad vormen voor introductieacties”, zo klinkt het. Op die manier wil VLAM de verwaarding van het volledige karkas verbeteren.

In het binnenland gaat VLAM de bestaande campagnes breder en dieper uitrollen. Het gaat onder meer om mediacampagne en retailacties. In samenwerking met chefs wordt voorzien in extra inspiratie met recepten en video’s, die verspreid worden via diverse  kanalen en via VLAM’s kookplatform lekkervanbijons.be en voedselverbindtboerenburger.be. Met een stand op Horeca Expo in 2022 wil VLAM de horecaprofessionals en foodservicebedrijven bereiken.

Het verdienmodel van varkenshouders moet minder afhankelijk gemaakt worden van het aantal varkens dat ze produceren. Door zich te onderscheiden in de markt op vlak van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn kunnen ze een betere prijs bekomen voor hun product

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw (CD&V)

Steun voor kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn

Naast extra steun voor VLAM is er ook een bijkomende subsidie van maximaal 6 miljoen euro aan Belpork vzw voor het project BEPORK. Dit project wil de varkenshouders ondersteunen om de uitdagingen aan te gaan op vlak van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn. “Het verdienmodel van varkenshouders moet minder afhankelijk gemaakt worden van het aantal varkens dat ze produceren”, motiveert Crevits. “Door zich te onderscheiden in de markt op vlak van kwaliteit, duurzaamheid en dierenwelzijn kunnen ze een betere prijs bekomen voor hun product.”

Om varkenshouders te stimuleren hierop in te zetten, kunnen ze een vergoeding krijgen wanneer ze voldoen aan een lastenboek dat via een controleorgaan bovenwettelijke normen stelt op vlak van duurzaamheid, zoals een lagere bezettingsgraad in de stallen, of dierenwelzijn, zoals een duidelijke aanpak van het routinematig staartbijten, het inzetten op het uitfaseren van (onverdoofd) castreren, enz.

De vzw Belpork staat vandaag al in voor het beheer van het gelijknamige bovenwettelijke lastenboek waaraan vandaag meer dan 3.000 varkenshouders, slachthuizen en verwerkende bedrijven deelnemen. “De vzw moet zorgen dat er gedifferentieerde bovenwettelijke lastenboeken worden opgemaakt en dat landbouwers die eraan deelnemen gedurende één jaar een financiële tegemoetkoming krijgen voor de geleverde inspanningen”, zo stelt de Vlaamse regering.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek