header.home link

Vlaamse regering keurt steun aan varkenshouders goed

22 november 2021

De Vlaamse regering heeft de steunmaatregelen voor de noodlijdende varkenssector goedgekeurd. Het gaat om twee maatregelen, goed voor in totaal 9,2 miljoen euro aan steun. “De overheid kan de crisis in de sector niet alleen oplossen, maar we kunnen wel steun bieden, zeker aan de bedrijven die de voorbije jaren investeerden in duurzaamheid. Daarnaast wil ik de hele keten oproepen om beter te gaan samenwerken”, aldus Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits (CD&V).

Lees meer over:

Crisis snijdt diep

De aanhoudende crisis in de varkenshouderij wordt veroorzaakt door verschillende factoren. De Afrikaanse varkenspest, eerst in België en nadien in Duitsland, en de coronacrisis deden de varkensprijzen fors dalen. Tegelijk zijn ook de grondstofprijzen enorm gestegen, wat de prijzen voor veevoeder de hoogte injoeg. Niet alleen in ons land voelen de varkenshouders deze crisis, ook in de ons omliggende landen. Het enige verschil is dat de marges van Vlaamse varkenshouders al sinds de zomer van 2018 lager liggen door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij Waalse everzwijnen.

Er waren al verschillende noodkreten te horen uit de sector. Dat deed minister Crevits recent een breed overleg organiseren met alle partners uit de varkensketen. Op 19 oktober kwam een engagementsverklaring van deze partners om een brancheorganisatie voor de varkenssector op te richten. Dit moet leiden tot meer samenwerking in de keten en meer transparantie over prijzen en kosten. Bovendien willen alle schakels in de keten ook werk maken van een strategische toekomstvisie voor de varkenshouderij.

De overheid alleen kan de crisis niet oplossen, maar we kunnen wel steun bieden, in het bijzonder aan die bedrijven die de voorbije jaren investeerden in duurzaamheid

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw en Voeding (CD&V)

Rendac, duurzame investeringen en jonge landbouwers

Tegelijk kondigde minister Crevits ook een aantal steunmaatregelen af voor de sector. Die zijn nu gevalideerd door de Vlaamse regering. Om de noden op korte termijn bij de varkenshouders wat te verlichten, is beslist dat Vlaanderen zal tussenkomen in het abonnement dat varkenshouders betalen aan Rendac voor de ophaling en de verwerking van dierlijk restmateriaal en kadavers. Concreet zal de overheid driekwart van het abonnement betalen. Daar telt het 3,5 miljoen euro neer. “De betalingen zullen voor midden december gebeuren”, klinkt het.

Daarnaast zullen landbouwbedrijven, die geïnvesteerd hebben in een duurzaam stalconcept, kunnen rekenen op een bedrag van maximaal 5.000 of 2.500 euro afhankelijk of de netto-investering in dat duurzaam stalconcept lager of hoger lag dan 100.000 euro. Jonge landbouwers die recent een bedrijf overnamen kunnen ook rekenen op een gedeeltelijke liquiditeitsbescherming. Om en bij 200 jonge boeren kunnen zo rekenen op een ondersteuning van maximum 7.500 euro. Hiervoor is in totaal ruim 5,7 miljoen euro voorzien. Aanvragen hiervoor kunnen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij ingediend worden.

Nog geen EU-steun

Op Europees vlak heeft minister Crevits de crisis in de varkenssector al enkele keren op de agenda geplaatst. Verschillende landen scharen zich achter de vraag om uitzonderlijke steunmaatregelen te activeren voor de varkenssector. De Europese Commissie wil vooralsnog niet op die vraag ingaan. Minister Crevits zal blijvend verwijzen naar de uitzonderlijke omstandigheden en zal blijven aandringen op een gecoördineerde Europese actie.

Varkenshouders die aanmerking willen komen voor deze maatregelen kunnen nog tot en met 28 november 2021 een aanvraag indienen via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij. Alle informatie is terug te vinden op de website van het departement: Liquiditeitsbescherming voor varkenshouders.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek