header.home link

Crevits zet deur op een kier voor meer uitstootreducerende technologieën

Hoe krijg je boeren mee in de aanpak van de problematiek van luchtvervuilende stoffen? Volgens Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts moeten de juiste beleidsinstrumenten beschikbaar zijn, zoals een uitbreiding van de erkenning van technologieën van stal- naar bedrijfsniveau. Hij legde de kwestie voor aan landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

27 augustus 2021  – Laatste update 30 augustus 2021 11:44
Lees meer over:
koe-vee-stal-hooi-stikstof-1250

Landbouwers zijn een belangrijke partner in de aanpak van ecologische en klimaatgerelateerde uitdagingen, zoals de stikstofcrisis. Maar je moet hen de juiste incentives geven om mee te stappen in het verhaal. “Toegang tot investeringssteun en een flexibele regelgeving moeten landbouwers toelaten om in te zetten op innoverende technologieën op bedrijfs- in plaats van op stalniveau”, zegt Coenegrachts. 

Ook bedrijven die zich toespitsen op dit soort technologieën wijzen op de meerwaarde hiervan om emissiereductie op bedrijfsniveau te realiseren. Toch botsen die technologieën nog vaak op politieke barrières en worden ze niet erkend. Biolectric lanceerde midden augustus nog een oproep om meer ruimte te geven aan zulke innovaties. Het bedrijf wees naar de hervorming van het PAS-kader als uitgelezen moment om hier werk van te maken. 

Coenegrachts polste in een schriftelijke vraag aan minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) naar een mogelijk kader dat hiervoor uitgewerkt zou kunnen worden. In haar antwoord gaf de minister alvast mee dat er in de toekomst meer rekening zal gehouden worden met innoverende technieken op bedrijfsniveau, en niet alleen op stalniveau.

“Er kan gekozen worden om de steunpercentages voor de investeren te laten afhangen van ecologische duurzaamheid, wat op dit moment al een belangrijk selectiecriterium is”, legt Crevits uit. “Investeringen die een uitgesproken milieuvoordeel opleveren, maar die geen of nauwelijks economische meerwaarde hebben voor het bedrijf, zouden gesubsidieerd kunnen worden in de hoogste categorie van subsidiepercentages. Binnen VLIF-projectsteun voor innovatie in de landbouw, waar de lat voor innovatie hoog ligt, zal ik specifieke aandacht vragen om tussen te komen in de meetkosten.” 

Ruimte om te experimenteren 

Naar analogie met Nederland, waar bedrijven nieuwe technologieën kunnen uittesten in een regelluw kader, is Crevits ook bij ons van plan om meer ruimte te geven aan experimenten. “Eén van de voorstellen binnen het definitieve PAS is om een “status van proefstal” toe te kennen aan een nieuwe staltechniek”, verklaart de minister. Het uitstootverlagende potentieel van die techniek zal wel eerst moeten geëvalueerd worden. 

Daarnaast worden low-cost monitoringtechnieken voor luchtemissies bij stalsystemen geëvalueerd. “Hierbij worden nieuwe sensor- en meetsystemen uitgetest in de praktijk om luchtemissies bij stalsystemen te kunnen uitdrukken”, aldus Crevits. “Het is zeer belangrijk dat we de impact van luchtemissies bij veehouderijen betrouwbaar kunnen inschatten in het kader van het omgevingsbeleid. Dan denk ik aan de toekenning van vergunningen of handhaving.” 

Volgens Coenegrachts is het antwoord van de minister op zijn vraag alvast veelbelovend. “Ik pleit ervoor om die innoverende technieken te erkennen zodat landbouwers rechtszekerheid krijgen voor hun investeringen”, besluit hij.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek