header.home link

Crevits wil Vlaams voedselverlies met 30 procent zien dalen

23 april 2021

De Vlaamse regering werkt aan een nieuw actieplan om het voedselverlies in Vlaanderen verder te beperken. Dat plan mikt op een bijkomende reductie van het voedselverlies met 30 procent. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Sofie Joosen (N-VA).

Lees meer over:

De Vlaming verspilt gemiddeld 37 kilogram voedsel per jaar, stelt Vlaams parlementslid Sofie Joosen. “Als we dat allemaal optellen, gaat het om enorme hoeveelheden. Het is duidelijk dat we in dit verband een beleid moeten voeren”, zegt ze.

Vlaanderen neemt al langer intiatieven om het voedselverlies te beperken. Zo bundelde de vorige Vlaamse Regering heeft haar ambities in de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Het Rekenhof heeft dat beleid recent onder de loep genomen. “We moeten vaststellen dat een aantal zaken beter kunnen en effectief beter moeten”, reageert Sofie Joosen. “Er is onder andere gewezen op het gebrekkig meetkader, de gebrekkige dataverzameling en de versnippering ten gevolge van ad-hocsubsidieprojecten.” Ze vraagt dan ook aan minister Crevits hoe het Vlaams beleid rond voedselverspilling en voedselverlies zal bijgestuurd worden.

Uitgelicht
Aan het begin van het afgelopen decennium kwam de problematiek van de voedselverspilling in een stroomversnelling. Het Rekenhof onderzocht of Vlaanderen over een degelijk bele...
7 april 2021 Lees meer

Betere monitoring is nodig

“We bevinden ons op dit ogenblik op een belangrijk scharniermoment, want het actieplan is in 2020 afgerond en wordt nu geëvalueerd in functie van een nieuw actieplan”, antwoordt minister Crevits. “Het rapport van het Rekenhof komt eigenlijk op het juiste moment om de gepaste maatregelen te kunnen nemen. Ik bereid momenteel, samen met de medebevoegde minister Demir, een nieuw actieplan voor en ik hoop daarmee vrij snel naar de Vlaamse Regering te kunnen stappen.”

Als het om voedselverlies gaat, zijn we eigenlijk goed bezig. “In Europees perspectief behoren we tot de absolute top”, weet minister Crevits. “De opmerkingen van het Rekenhof slaan vooral op de procedure en ik ben het met hen eens dat we beter moeten monitoren wat we doen. Maar over de doelstelling op zich zijn er geen discussies. We hebben zelfs de ambitie om de voedselverliezen nog met 30 procent te reduceren.”

Hele keten betrekken

De minister benadrukt dat – net zoals het vorige plan – ook dit plan zal opgemaakt worden in samenwerking met de hele keten. “Zo blijven we ook inzetten op innovatie via de sectorprogramma’s”, aldus Crevits. “Daar kunnen we ook detailstromen veel beter in kaart brengen en ook gerichte acties ontwikkelen. Ondertussen is er ook een beleidsplan bio-economie, waar we voedselverliezen en biomassareststromen net meer willen omzetten in hoogwaardige producten, zoals bioafbreekbaar plastic en chemische bouwblokken.”

Voeding is geen wegwerpproduct, het is heel belangrijk dat we dat constant in ons achterhoofd houden

Sofie Joosen - Vlaams parlementslid (N-VA)

De eerste opdracht is natuurlijk de verliezen beperken. “Maar als je verlies hebt, is het van belang dat je zoveel mogelijk kunt hergebruiken, waardoor het echte afval zo beperkt mogelijk blijft”, besluit de minister. “Het is een heel spijtige zaak voeding te moeten verbranden.”

N-VA-parlementslid Joosen reageert tevreden, zowel op de aangescherpte ambities als op het engagement om rekening te houden met de aanbevelingen van het Rekenhof. “Voeding is geen wegwerpproduct. Het is heel belangrijk dat we dat constant in ons achterhoofd houden. Ik ben dus heel blij met de bijkomende inspanningen die zullen gebeuren en met het nieuwe actieplan.”

Bron: Eigen verslaggeving / Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek