header.home link

Boeren blokkeren distributiecentrum Colruyt

21 december 2022

Boerenorganisaties FUGEA en Boerenforum hebben, samen met hun Waalse zusterorganisatie RéSAP, woensdag het logistieke centrum van Colruyt in Ollignies geblokkeerd. Ze hekelen het feit dat Coluryt weigert om boeren toegang tot grond te garanderen. De supermarktgroep laakt dan weer het eenrichtingsverkeer tijdens de gesprekken. “Er worden enkel eisen op tafel gelegd zonder meer, waarbij een bepaalde druk wordt uitgeoefend met sloganeske uitspraken. Dat is voor ons niet werkbaar”, klinkt het.

Lees meer over:
actieboerenforumFUGEA-colruyt

Vooraf: 

Ruim 2 jaar geleden ontvouwde de Colruyt Group in een interview met VILT zijn plannen om landbouwgronden actief te gaan verwerven en exploiteren. In één adem verzekerde de supermarktketen dat de samenwerking met boeren voorop staat en dat die volledige teeltvrijheid krijgen. Maar de plannen botsen op veel tegenstand vanuit landbouwhoek.

Die tegenkanting komt vooral van Boerenforum en FUGEA, die spreken over “landroof” door Colruyt. De organisaties wijzen erop dat Coluryt Group via het vastgoedbedrijf Colim al meer dan 175 hectare landbouwgrond verworven heeft. “Na de verschillende bewustmakingsacties die de afgelopen maanden bij de consumenten zijn gehouden, werden FUGEA, Boerenforum en RéSAP (Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne) op 20 oktober door de retailer ontvangen. We spraken af om een tweede vergadering te beleggen. Maar Colruyt Group heeft het gesprek stopgezet, met name over de kwestie van pachtzekerheid voor de boeren op hun landbouwgronden.” 

Voor de boerenorganisaties is het ondenkbaar dat Colruyt bepaalde projecten "duurzaam" kan noemen als die gepaard gaan met onzekere seizoenscontracten voor de boeren in plaats van degelijke pachtcontracten. “De pachtovereenkomst en -wetgeving garanderen immers een aantal basisbehoeften, zoals de mogelijkheid om de bedrijfsvoering op lange termijn te plannen.” Verder benadrukken ze ook het belang van financiële zekerheid, vrijheid van teelt en vrijheid van afzet, waarbij er geen verplichting tot contractteelt geldt. 

“We vragen enkel dat de door Colruyt gewenste partnerschappen worden opgebouwd met inachtneming van duurzame en langdurige pachtcontracten”, zegt Wim Moyaert van Boerenforum. “Wij tolereren geen vormen van verticale integratie die boeren herleidt tot schijnzelfstandigen.”

Wij tolereren geen vormen van verticale integratie die boeren herleidt tot schijnzelfstandigen

Wim Moyaert - Boerenforum

Ook Vincent Delobel van FUGEA mengt zich in de debatten. "Er zal geen sociale vrede op het platteland zijn zonder degelijke pachtcontracten”, stelt hij. “Er is geen plaats voor feodalisme in onze sector. Het pachtcontract is voor de boer historisch en juridisch belangrijk in de huidige onevenwichtige machtsverhoudingen met de grondeigenaars.” 

Ten slotte eisen de organisaties ook dat Colruyt zijn grondaankoopbeleid, dat volgens hen bijdraagt tot serieuze prijsstijging van landbouwgrond, herziet en dat de supermarktketen uit de status van actieve landbouwer stapt. “Colruyt wil met zijn landbouwvennootschap ook steun uit de tweede pijler van het GLB opstrijken. Het is totaal onverantwoord dat een supermarktketen naast het land ook de steun voor de boeren inpikt”, aldus Moyaert. 

“Verklaringen stroken niet met de realiteit” 

In een reactie verdedigt Colruyt zijn strategie voor de aankoop van landbouwgrond. “Dit beleid is slechts een klein onderdeel van onze landbouwambities”, vertelt woordvoerder Hanne Poppe. Volgens Poppe wordt hiermee een dubbele doelstelling nagestreefd. “We nemen onze verantwoordelijkheid: als laatste schakel in de keten hebben wij zicht op vraag en aanbod van landbouwproducten in België en streven wij naar een verdere verankering van ons aanbod in ons land”, klinkt het. 

De retailer neemt aanstoot aan het feit dat de verklaringen van de organisaties "niet stroken met de realiteit of de inhoud van de besprekingen die hebben plaatsgevonden". Volgens Saskia De Block, verantwoordelijke Landbouw bij Colruyt Group, bleek een rustige en constructieve dialoog met deze organisaties om verschillende redenen moeilijk. “We staan open voor dialoog waarbij de argumenten in beide richtingen gaan en waar er geluisterd wordt naar elkaar. Maar we slagen er vandaag helaas niet in om de setting die daarvoor nodig is, te creëren.” 

Volgens De Block is er vooral sprake van eenrichtingsverkeer. “Er worden enkel eisen op tafel gelegd zonder meer, waarbij er een bepaalde druk wordt uitgeoefend met sloganeske uitspraken. Dat is voor ons niet werkbaar. We voelen geen bereidwilligheid om ruimte te laten voor nuance en verbreding. Meer nog: er worden ook factuele onwaarheden verteld. En op een gegeven moment is het op voor ons.” 

De Block merkt bovendien dat er geen “samen”-gevoel meer is. “We weten dat er bezorgdheden en eisen zijn, maar we weten ook dat zij in sé positief staan ten opzichte van ons als groep. Zo merkten we vandaag heel erg in onze 1-op-1-gesprekken met de betogers ter plaatse dat ze niet tegen ons zijn. Deze actie is voor hen eerder een veruiterlijking van een onrust die leeft in de hele landbouwwereld. En wij werden vandaag opnieuw als een symbool gebruikt om hun punt te maken. Het is jammer dat dit op deze manier dient te gebeuren, want volgens ons is hier niemand bij gebaat.”

Deze actie is eerder een veruiterlijking van een onrust die leeft in de hele landbouwwereld. En wij werden vandaag opnieuw als een symbool gebruikt om hun punt te maken

Saskia De Block - verantwoordelijke Landbouw Colruyt Group

De supermarktketen ontkent verder een "agressief landprospectiebeleid" te voeren en geeft aan dat de prijzen die zij voor haar aankopen vaststelt het resultaat zijn van "jarenlange expertise in vastgoedzaken”. “We kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de stijging van de grondprijzen. Daarvoor is het aantal hectares niet voldoende om er enige invloed op te hebben. Wij hebben herhaaldelijk afgezien van de aankoop van grond omdat de prijs niet in overeenstemming was met de marktprijs”, vertelt Hanne Poppe. 

Colruyt Group benadrukt dat de samenwerking met landbouwers gericht is op "win-winsituaties voor alle partijen". Wat de vorm betreft, wijst de retailer op verschillende soorten samenwerkingen die mogelijk zijn. “We ervaren dat heel wat landbouwers net heel tevreden zijn om een afzetzekerheid te hebben. Zeker in deze tijden zien ze het als een enorm voordeel, een opluchting zelfs, en ze zijn fier om hun producten in onze winkelrekken te zien liggen”, aldus De Block. 

Ten slotte is de supermarktgroep van mening dat de dialoog met de organisaties die bij de blokkeringsactie aanwezig waren, nog niet is afgebroken. “Maar met deze actie wordt deze toch ernstig ondermijnd”, aldus nog Poppe, die eraan toevoegt dat ze blijven openstaan voor discussie en elkaars standpunten respecteren. “Maar wij blijven bij de bovengenoemde punten onwrikbaar en zullen geen verdere druk in dit verband aanvaarden”, aldus nog Poppe.

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Boerenforum

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek