header.home link

Biologische melkveehouderij biedt perspectieven

2 december 2020

De productie van biologische melk in Europa is ook in 2020 gestaag verder gegroeid. Tegelijk blijft de vraag naar biomelk sterk toenemen. “Dit biedt kansen voor Vlaamse melkveehouders”, zegt Sander Van Haver, innovatieconsulent Bio-omschakeling. In tegenstelling tot de gangbare melkprijzen is de prijs van biomelk de laatste tijd stabiel gebleven.

Lees meer over:

De uitgaven voor biozuivel kennen een sterke toename. Zeker dit voorjaar was er een uitzonderlijke stijging van de verkoop. “De biologische zuivelmarkt heeft in het algemeen dus weinig hinder ondervonden van de coronacrisis. Dit komt omdat de afzet van bioproducten hoofdzakelijk via de retail gebeurt en slechts beperkt via foodservice, waar de impact van de crisis wel groot is”, aldus Van Haver. Hij ziet ook dat het productaanbod in de supermarkten groter en diverser wordt.

Grote vraag naar biomelk

De productie van biomelk in België stijgt ook, maar die is veel beperkter. “We zien ook dat er opnieuw meer interesse is in omschakeling bij conventionele melkveehouders. Ook zuivelfabrieken zijn vragende partij voor meer biomelk. Zo lanceerde zuivelverwerker Inex recent nog een oproep bij haar melkveehouders”, legt Sander Van Haver in Boer & Tuinder uit.

Ook in onze buurlanden is eenzelfde trend op te merken. In Duitsland neemt de jaarlijkse productie met 5 tot 6 procent toe, terwijl de verkoopcijfers van biozuivel veel sterker toenemen. Dat maakt dat ongeveer 30 procent van de geconsumeerde biozuivel wordt ingevoerd. In Nederland stijgt de productie jaarlijks met zo’n 4 procent, in Denemarken gaat het om zo’n 3 procent. Als het op groei van de productie aankomt, steekt Frankrijk er met kop en schouders bovenuit. Daar neemt de productie jaarlijks toe met dubbele cijfers.

De stijgende vraag naar biozuivel creëert nieuwsgierigheid bij zij die een andere weg willen inslaan. Dat de gangbare melkprijs onder druk staat, geeft dat extra duwtje dat vaak nodig is

Sander Van Haver - Innovatieconsulent Bio-omschakeling

De prijzen voor biomelk in Europa zijn ondanks de coronacrisis stabiel gebleven. Dat was in de conventionele melkveehouderij niet het geval. Daar werden melkveehouders geconfronteerd met sterk dalende melkprijzen. In België schommelt de biomelkprijs al langere tijd rond de 46 eurocent per liter. In een aantal Europese landen, zoals Denemarken en Zweden, merkt de innovatieconsulent Bio-omschakeling op de lange termijn wel een daling op van de prijzen van biomelk.

Recordaantal vragen over omschakeling

Voor de consulenten van Bio zoekt Boer zal 2020 ingaan als het jaar met een recordaantal vragen over omschakeling naar de biomelkveehouderij. “Het ziet er dus naar uit dat er op middellange termijn een aantal biomelkveebedrijven bijkomen. De stijgende vraag naar biozuivel creëert nieuwsgierigheid bij zij die een andere weg willen inslaan. Dat de gangbare melkprijs al een tijdje onder druk staat, geeft bedrijven vaak dat extra duwtje dat ze nodig hebben om nieuwe pistes te bekijken”, getuigt Sander Van Haver.

De grootste uitdaging bij biomelkveehouderij zit in het telen van ruwvoeder zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen

Sander Van Haver - Innovatieconsulent Bio-omschakeling

De grootste uitdaging bij biomelkveehouderij zit volgens hem in het telen van ruwvoeder zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. “We zien wel dat de hedendaagse machines voor mechanische onkruidbestrijding daar meer en meer een haalbare kaart van maken. Bovendien zien we bij loonwerkers een toenemende interesse om hierin te investeren en zo het eg- en schoffelwerk over te nemen van de melkveehouder. Al is dat nog niet in elke regio aan de orde”, besluit hij.

Bron: Boer & Tuinder

Beeld: Biomilk.be

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek