header.home link

BFA bijzonder ongerust over stijgende grondstoffenprijzen

23 november 2021

De prijzen van grondstoffen voor diervoeders blijven pieken en bereiken recordhoogtes. Bovendien dreigt er voor bepaalde grondstoffen ook een probleem qua beschikbaarheid door verstoringen in de logistieke aanvoerketen. “Dit alles leidt tot zeer hoge veevoederprijzen en dit zet de rentabiliteit van de veehouders zwaar onder druk”, stelt Katrien D’hooghe, managing director van de Belgian Feed Association (BFA).

Lees meer over:

Verschillende oorzaken

Sinds september zijn zowat alle grondstoffen voor diervoeders spectaculair gestegen: tarwe, maïs, gerst, sojaschroot, lijnzaad, koolzaadschroot, bietenpulp maar ook vitaminen en mineralen. “Zo is de Matif-notering voor tarwe sinds september 2020 gestegen met 120 euro per ton. En er lijkt nog geen einde te komen aan die stijging”, verduidelijkt BFA.

De federatie van de veevoedersector ziet een aantal onderliggende oorzaken. Zo is de oogst van tarwe in onder meer Europa, Rusland en Noord-Amerika tegengevallen, de oogst van maïs in Brazilië en in Europa en Canada is ook de koolzaadoogst lager uitgevallen dan verwacht. Ook zijn landen als de VS, Brazilië, India en Indonesië de productie van biodiesel gaan stimuleren door het invoeren van vergroeningsmaatregelen. Dit leidde tot een verdubbeling van de prijs van plantaardige oliën.

Grafiek Matif-notering tarwe december 2021

De sterk stijgende energieprijzen hebben ook een invloed. Zo is de prijs van gecrushte producten zoals koolzaadschroot en sojaschroot fors gestegen. De sterke dollar tegenover de euro heeft ervoor gezorgd dat het voor de EU  duurder is om overzeese grondstoffen in te voeren. Daarnaast zijn er verschillende protectionistische maatregelen, zoals exporttaksen, in voege gegaan waardoor er een rem wordt gezet op export. Tot slot heeft ook de zwaar verstoorde logistieke keten een invloed, want zowel het transport over water als het transport over de weg verlopen bijzonder stroef.

Ook de zogenaamde microcomponenten, zoals vitaminen, mineralen en aminozuren, zijn verdubbeld in prijs. Hier liggen Chinese overheidsmaatregelen die beperkingen opleggen in het kader van energieverbruik, en andere milieueisen aan de basis. Ook de haperende logistiek speelt een rol.

Kentering niet in zicht

“Wanneer we kijken naar het gewogen gemiddelde voor alle grondstoffen over alle diergroepen heen, geeft dit een stijging van ongeveer 100 euro per ton”, meent D’hooghe. “De veevoederbedrijven hebben tot nog toe steeds een deel van deze stijging gebufferd en doen dat nog, maar verdere stijgingen van de grondstoffenprijzen zullen ongetwijfeld leiden tot een verdere stijging van de prijzen van diervoeders”, benadrukt ze.

Voor elke stijging van 10 euro per ton varkensvoeder, daalt de rentabiliteit met ongeveer 3 cent per kilo levend varken. Dit leidt tot de grootste crisis in de Belgische varkenshouderij van deze eeuw

Katrien D'hooghe - managing director BFA

Volgens BFA zet dit de rentabiliteit van de veehouders zwaar onder druk. “Gelukkig zien we dat er bij een aantal diergroepen ook betere prijzen voor de eindproducten zijn dan pakweg 1 à 2 jaar geleden. Denk maar aan melkvee, vleesvee en pluimvee”, zegt de sectorfederatie. “De grootste druk zit momenteel in de varkenssector. De prijzen van biggen en vleesvarkens blijven echt ondermaats. Voor elke stijging van 10 euro per ton varkensvoeder, daalt de rentabiliteit met ongeveer 3 cent per kilo levend varken. Dit leidt tot de grootste crisis in de Belgische varkenshouderij van deze eeuw”, meent Katrien D’hooghe.

Uitgelicht
De Belgian Feed Association (BFA) is geen voorstander van een warme sanering om de stikstofproblematiek en de crisis in de varkenshouderij aan te pakken. Wel gelooft de Belgis...
3 oktober 2021 Lees meer

Bovendien lijkt een substantiële kentering in de grondstoffenprijzen nog niet onmiddellijk in zicht. “Je kan natuurlijk niet voorspellen wat de toekomst brengt, maar we verwachten niet snel verandering. Het is wachten op nieuwe oogstprognoses vanaf april 2022”, stelt de managing director van BFA. “Hopelijk verbeteren de varkensprijzen na nieuwjaar om geleidelijk aan uit deze crisissituatie te geraken. Intussen proberen we als veevoedersector ons steentje bij te dragen en op verschillende niveaus proactief mee op zoek te gaan naar oplossingen.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek